:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Komiso sutarties samprata

1. Komiso sutartimi viena alis (komisionierius) sipareigoja kitos alies (komitento) pavedimu u atlyginim sudaryti vien ar kelis sandorius savo vardu, bet komitento lomis.

2. Pagal sandor, komisionieriaus sudaryt su treiuoju asmeniu, teises ir pareigas gyja komisionierius, nepaisant to, kad komitentas buvo nurodytas treiajam asmeniui arba vykdant sandor turjo tiesiogini santyki su treiuoju asmeniu.

3. Komiso sutartis gali bti terminuota arba neterminuota.

4. Komiso sutartyje gali bti nenurodyta arba nurodyta teritorija, kurioje sutartis vykdoma, ir nustatyta arba nenustatyta komitento pareiga nesuteikti tretiesiems asmenims teiss sudarinti jo interesais ir lomis sutari, kuri sudarymas pavestas komisionieriui.

5. Komiso sutartyje gali bti numatyti arba nenumatyti daiktai, kurie yra ios sutarties dalykas.

6. statymai gali nustatyti atskir komiso sutari ri ypatumus.

7. Kai komiso sutarties alys yra mons (verslininkai), komiso sutartyje gali bti numatytos tik tokios konkurencij ribojanios slygos, kuri nedraudia konkurencijos teis.

 

Straipsnis. Komisinis atlyginimas

1. Komitentas privalo sumokti komisionieriui atlyginim. Jeigu komisionierius laidavo, kad treiasis asmuo vykdys sandor, komitentas taip pat privalo sumokti komisionieriui sutartyje nustatyt papildom atlyginim. Jeigu komisinio ar papildomo atlyginimo dydis komiso sutartyje nenustatytas, jis nustatomas pagal io kodekso 6.198 straipsnio taisykles.

2. Jeigu komiso sutartis nebuvo vykdyta dl prieasi, u kurias atsako komitentas, komisionierius isaugo teis komisin atlyginim bei turt ilaid atlyginim.

Date: 2015-05-05; view: 504; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -