:

, ? ? ? , 4. , ? ?

:


Straipsnis. Skolos permjo atsikirtimai

1. Naujasis skolininkas turi teis reikti kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, paremtus kreditoriaus ir pradinio skolininko prievoli santykiu. Taiau naujasis skolininkas negali reikalauti skaityti pradiniam skolininkui priklausant reikalavim.

2. Naujasis skolininkas negali atsikirsti kreditoriui remdamasis pradinio skolininko ir naujojo skolininko santykiais, sudariusiais pagrind skolai perkelti.

 

Straipsnis. Papildomos teiss

1. Kai skolininkas pasikeiia, papildomos teiss, kurios nra neatsiejamai susijusios su pradinio skolininko asmeniu, lieka nepakitusios.

2. Kai skola perkeliama, laidavimas ar treiojo asmens duotas keitimas (hipoteka) baigiasi, jeigu laiduotojas arba kaito davjas aikiai nepareikia sutikimo atsakyti u naujj skolinink.

 

Straipsnis. Skolos perklimo sutarties negaliojimo pasekms

1. Kai skolos perklimo sutartis pripastama negaliojania, atnaujinamos pradinio skolininko prievols ir visos jo papildomos teiss bei pareigos, taiau lieka galioti sining treij asmen teiss.

2. Kreditorius turi teis reikalauti i naujojo skolininko atlyginti nuostolius, patirtus dl skolos perklimo sutarties pripainimo negaliojania, iskyrus atvejus, kai dl sutarties pripainimo negaliojania ir nuostoli atsiradimo naujasis skolininkas nekaltas.

 

Straipsnis. Turto arba juridinio asmens permimas

1. Asmuo, perms turt arba mon su aktyvais ir pasyvais, prisiima su turtu ar mone susijusias teises bei prievoles.

2. Prievoli permimas juridinio asmens reorganizavimo atvejais nustatomas pagal io kodekso antrosios knygos normas.

 

IX skyrius

PRIEVOLI PABAIGA

 

Pirmasis skirsnis


Date: 2015-05-05; view: 136;

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) -