:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Nuosavybs teiss gijimas perdavimo bdu

1. Perduoti nuosavybs teis gali tik pats savininkas arba savininko galiotas asmuo.

2. Perdavimo bdu naujasis savininkas gyja perduot daikt (turt) tiek teisi ir pareig, kiek j turjo buvs daikto (turto) savininkas, jeigu statymai ar sutartis nenustato ko kita.

 

Straipsnis. Momentas, nuo kurio daikto gijjas pagal sandor gyja nuosavybs teis

1. Daikto (turto) gijjas nuosavybs teis daiktus (turt) gyja nuo j perdavimo gijjui momento, jeigu statymai ar sutartis nenustato ko kita.

2. Pagal sandor nuosavybs teis nekilnojamj daikt gyjama nuo to momento, kuris yra nustatytas statymo.

3. Sutartyje gali bti numatyta, kad nuosavybs teis pereina gijjui tik po to, kai jis vykdys tam tikr sutartyje nustatyt slyg.

4. Nuosavybs teis bsim daikt, iskyrus registruotin daikt, gali bti sutartimi perleista i anksto.

 

Straipsnis. Daikto perdavimas gijjui

1. Daikto perdavimu sudaroma galimyb gijjui naudotis perduotu daiktu pagal paskirt, atsivelgiant daikto bkl ir teisin status.

2. Perdavimu laikomas daikto teikimas gijjui, taip pat daikto, perduodamo be prievols nugabenti, teikimas transporto organizacijai isisti gijjui ir teikimas patui persisti gijjui, jeigu statymai ar sutartis nenustato ko kita.

3. Daikto perdavimui prilyginamas konosamento arba kitokio disponavimo dokumento perdavimas.

 

Straipsnis. Turini ypating reikm daikt gijimas

Daiktus, turinius ypating reikm Lietuvos Respublikos kiui, visuomens ar valstybs saugumui, arba dl kit prieasi (ginklai, smarkiai veikiantys nuodai ir kt.) galima sigyti tiktai pagal specialius leidimus. Tokius daiktus ir leidim jiems sigyti idavimo tvark nustato statymai.

 

Date: 2015-05-05; view: 434; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -