:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Apsimestinio sandorio negaliojimas

1. Jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kur alys i tikrj turjo galvoje, taikytinos taisykls.

2. Jeigu apsimestiniu sandoriu yra paeistos treij asmen teiss ar teisti interesai, ie asmenys, gindami savo teises, gali panaudoti apsimetimo fakt prie apsimestinio sandorio alis.

3. Apsimestinio sandorio alys apsimestinio sandorio sudarymo fakto negali panaudoti prie treiuosius asmenis, kurie siningai gijo teises apsimestinio sandorio pagrindu.

 

1.88 straipsnis. Nepilnameio nuo keturiolikos iki atuoniolikos met sudaryto sandorio pripainimas negaliojaniu

1. Nepilnameio nuo keturiolikos iki atuoniolikos met be tv ar rpintoj sutikimo sudaryt sandor, iskyrus sandorius, kuriuos toks nepilnametis pagal kodeks ar kitus statymus turi teis sudaryti savarankikai, gali bti teismo tvarka pripaintas negaliojaniu pagal to nepilnameio tv ar rpintoj iekin.

2. Jeigu io straipsnio 1 dalyje nurodytas sandoris pripastamas negaliojaniu, taikomos io kodekso 1.84 straipsnio 3 dalies nuostatos.

3. Nepilnameio atstovai pagal statym gali duoti sutikim sudaryti sandor ir po jo sudarymo, jeigu sandoris naudingas nepilnameiui.

 

1.89 straipsnis. Savo veiksm reikms negaljusio suprasti fizinio asmens sudaryto sandorio pripainimas negaliojaniu

1. Fizinio asmens, kuris nors ir bdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios bsenos, kad negaljo suprasti savo veiksm reikms ar j valdyti, sudarytas sandoris gali bti teismo tvarka pripaintas negaliojaniu pagal io fizinio asmens iekin.

2. Jeigu io straipsnio 1 dalyje nurodytas sandoris pripastamas negaliojaniu, tai, be io kodekso 1.80 straipsnio 2 dalyje numatyt pasekmi aliai, kuri sandorio sudarymo metu negaljo suprasti savo veiksm reikms ar j valdyti, tos alies turtas ilaidas, taip pat jos turto netekim ar sualojim atlygina antroji alis, jeigu i antroji alis inojo ar turjo inoti, kad su ja sandor sudars asmuo buvo tokios bsenos.

 

Date: 2015-05-05; view: 467; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) -