Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаГлава 17. Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України по

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України по

контролю за дотриманням бюджетного

законодавства

 

1. До повноважень Верховної Ради України належить контроль за

дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного

процесу.

2. Комітети Верховної Ради України беруть участь у підготовці

до розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний

бюджет України, готують і попередньо розглядають питання щодо

контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету

України в частині, що віднесена до компетенції комітетів.

3. До повноважень Верховної Ради України по контролю за

дотриманням бюджетного законодавства належить:

1) заслуховування звітів про стан виконання Державного

бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників

бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету

України;

2) контроль за використанням коштів резервного фонду

державного бюджету.

4. До повноважень Комітету Верховної Ради України з питань

бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства

належить:

1) контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів

України проекту закону про Державний бюджет України Основним

напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та

підготовка відповідного висновку;

2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на

розгляд Верховної Ради України, бюджетному законодавству.

 

Стаття 110. Повноваження Рахункової палати по контролю за

дотриманням бюджетного законодавства

 

1. До повноважень Рахункової палати по контролю за

дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю

за:

1) використанням коштів Державного бюджету України відповідно

до закону про Державний бюджет України;

2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу

України;

3) ефективністю використання та управління коштами Державного

бюджету України;

4) використанням бюджетних коштів у частині фінансуванняповноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих

місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по

доходах і видатках.

 

Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України по

контролю за дотриманням бюджетного

законодавства

 

1. Міністерство фінансів України здійснює контроль за

дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного

процесу як стосовно державного бюджету, так і місцевих бюджетів,

якщо інше не передбачено законодавством України.

 

Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України

по контролю за дотриманням бюджетного

законодавства

 

1. Державне казначейство України:

1) здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат

Державного бюджету України;

2) встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та

складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає

інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням;

 

3) здійснює контроль за відповідністю платежів взятим

зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.

 

Стаття 113. Повноваження органів Державної

контрольно-ревізійної служби України за

дотриманням бюджетного законодавства

 

1. Органи Державної контрольно-ревізійної служби України

здійснюють контроль за:

1) цільовим та ефективним використанням коштів державного

бюджету та місцевих бюджетів;

2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів,

одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України;

3) порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю

звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих

бюджетів, кошторисів.

2. Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно

надає Верховній Раді України та Міністерству фінансів України

узагальнені результати звітів про проведені перевірки.

 

Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної

Республіки Крим та відповідних рад по контролю

за дотриманням бюджетного законодавства

 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні

ради у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства

здійснюють:

1) контроль за виконанням рішення відповідної ради про

бюджет;

2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законом про

Державний бюджет України.

 

Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевих державних

адміністрацій та виконавчих органів відповідних

рад по контролю за дотриманням бюджетного

законодавства

 

1. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України

показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів

бюджетних установ здійснюється:

1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно

бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів

Автономної Республіки Крим;

2) обласними державними адміністраціями - стосовно районнихта міських (міст обласного значення) бюджетів;

3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та

Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів;

4) районними державними адміністраціями - стосовно міських

(міст районного значення), сільських, селищних та їх об'єднань

бюджетів;

5) виконавчими органами міських рад - стосовно бюджетів

районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення,

що входять до складу цих міст.

 
Date: 2015-05-05; view: 344; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию