Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Глава 13. Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних

відносин

 

1. Міжбюджетні відносини - це відносини між державою,

Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо

забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами,

необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією

України (254к/96-ВР) та законами України.

2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення

відповідності між повноваженнями на здійснення видатків,

закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та

бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих

повноважень.

 

Стаття 82. Види видатків на здійснення повноважень

 

1. Видатки на здійснення повноважень, що виконуються за

рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів,

поділяються на:

1) видатки на забезпечення конституційного ладу держави,

державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а

також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути

передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому

самоврядуванню;

2) видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути

передані до виконання Автономній Республіці Крим та місцевому

самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх

виконання на основі принципу субсидіарності;

3) видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної

Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий

характер та визначені законами України.

 

Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів

 

1. Видатки, визначені пунктом 1 статті 82 цього Кодексу,

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу,

здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі

трансфертів з Державного бюджету України.

 

Стаття 84. Відповідальність за здійснення видатків

 

1. Відповідальність за здійснення видатків, визначених

пунктом 1 статті 82 цього Кодексу, покладається на відповідні

органи державної влади.

2. Відповідальність за здійснення видатків, визначених

пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, покладається на Раду

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації, виконавчі органи відповідних рад, міських,

селищних, сільських голів (якщо відповідні виконавчі органи не

створені).

 

Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків

 

1. Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки

Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення

видатків лише за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у

вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних

податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх частки, а також

трансфертів з Державного бюджету України.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад, міські,

селищні, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не

створені) зобов'язані забезпечити здійснення видатків, визначених

пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих

бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами,

визначеного статтями 88-91 цього Кодексу. Забороняється планувати

та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим

Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки

на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, за

винятком державних професійно-технічних навчальних закладів, вищих

навчальних закладів державної форми власності. При цьому

фінансування зазначених навчальних закладів за рахунок коштів

місцевих бюджетів може здійснюватися виключно у разі перевиконання

доходної частини загального фонду відповідного бюджету.

(Стаття 85 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV

(1158-15) від 15.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року,

N 2229-IV (2229-15) від 14.12.2004)

 

Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між

місцевими бюджетами

 

1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3

статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється на

основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти

надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі

групи:

1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ та

заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання

соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані

найближче до споживачів;

2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ та

заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг,

гарантованих державою для всіх громадян України;

3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ та

заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги

для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба

в яких існує в усіх регіонах України.

2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, селищ,

міст та їх об'єднань.

3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного

значення, а також районних бюджетів.

4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної

Республіки Крим та обласних бюджетів.

5. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки

всіх трьох груп.

 

Date: 2015-05-05; view: 464; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию