Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Текстові тести 16 page

C. Поступовий

D. Непомітний

E. Блискавичний

1708. Низька залишкова секреція інсуліну створює умови для:

A. Лабільного перебігу діабету

B. Схильності до кетоацидозу

C. Кетоацидозу

D. Гіпоглікемії

E. *Всього перерахованого

1709. Для цукрового діабету ІІ типу характерно:

A. Часто виявляють випадково

B. Повільний початок

C. Стабільний перебіг

D. Наявність неспецифічних симптомів, на які пацієнти не звертають увагу

E. *Все перераховане

 

1710. Для цукрового діабету ІІ типу не характерно:

A. Часто виявляють випадково

B. Повільний початок

C. Стабільний перебіг

D. Наявність неспецифічних симптомів, на які пацієнти не звертають увагу

E. *Гострий початок

1711. Для цукрового діабету ІІ типу не характерно:

A. Часто виявляють випадково

B. Повільний початок

C. Стабільний перебіг

D. Наявність неспецифічних симптомів, на які пацієнти не звертають увагу

E. *Виражені поліурія, полідипсія, поліфагія

1712. Кардинальним симптомом цукрового діабету незалежно від типу є:

A. *Гіперглікемія

B. Глюкозурія

C. Поліфагія

D. Полідипсія

E. Поліурія

1713. Для цукрового діабету не характерно:

A. Свербіж статевих органів

B. Епідермофітія

C. Пародонтоз

D. Свербіж шкіри

E. *Дегідратація

1714. Для цукрового діабету не характерно:

A. Ліпоідний некробіоз

B. Ксантоматоз

C. Епідермофітія

D. Пародонтоз

E. *Гіперпігментація шкіри

F. Дегідратація

1715. Гіперглікемія при цукровому діабеті обумовлена:

A. Різким зниження транспорту глюкози з крові до тканин

B. Збільшенням глюконеогенезу

C. Абсолютною недостатністю інсуліна

D. Відносною недостатністю інсуліна

E. *Всім перерахованим

1716. «Глюкозна інтоксикація » сприяє:

A. *Неферментативному глікуванню білків

B. Виникненню поліурії

C. Зростанню маси тіла

D. Підвищеному розпаду жирів

E. Утилізації глюкози тканинами

1717. Неферментативне глікування білків, яке відбувається внаслідок «глюкозної інтоксикації» приводить до:

A. *Ураження судин і нервової системи

B. Виникнення поліурії

C. Зростання маси тілаD. Підвищеного розпаду жирів

E. Утилізації глюкози тканинами

1718. Причиною ураження судин і нервової системи при цукровому діабеті є:

A. *Неферментативне глікування білків

B. Полідипсія

C. Поліурія

D. Підвищений розпад жирів

E. Різке зниження транспорту глюкози з крові до тканин

1719. Нирковий поріг-це:

A. *рівень глюкози крові при якому відбувається повна її реабсорбція

B. рівень глюкози крові при якому глюкоза з’являється в сечі

C. найменший рівень глюкози в сечі для даного хворого

D. найвищий рівень глюкози в сечі для даного хворого

E. рівень глюкози крові при якому відбувається фільтрація глюкози в клубочках

1720. Рівень глюкози крові при якому відбувається повна її реабсорбція називається нирковим порогом. Він становить:

A. *8,8ммоль/л

B. 7,7ммоль/л

C. 10,8ммоль/л

D. 9,9ммоль/л

E. 6,5ммоль/л

1721. Тривала реабсорбція великої кількості глюкози приводить до:

A. Утворення в епітелії канальців нирок глікогену

B. Виснаження ферментативної активності епітелію канальців нирок

C. Зниження реабсорбції глюкози

D. Збільшення глюкозурії

E. *Всього перерахованого

1722. Фільтрація глюкози в нирках залежить від:

A. *Стану судин

B. Збільшення глюкозурії

C. Кількості виділеної сечі

D. Ступеню вираженості ураження нервів

E. Нема правильної відповіді

1723. Полідипсію спричинює:

A. Зневоднення хворого

B. Сухість слизових оболонок ротової порожнини

C. Пригнічення функції слинних залоз

D. Підвищення осмолярності крові

E. *се перераховане

1724. Полідипсію спричинює:

A. Зменшення об’єму циркулюючої крові

B. Сухість слизових оболонок ротової порожнини

C. Пригнічення функції слинних залоз

D. Підвищення осмолярності крові

E. *Все перераховане

1725. На вираженість полідипсії не впливає:

A. Зменшення об’єму циркулюючої крові

B. Сухість слизових оболонок ротової порожнини

C. Пригнічення функції слинних залоз

D. Підвищення осмолярності крові

E. *Ліполіз

1726. На вираженість полідипсії не впливає:

A. Зменшення об’єму циркулюючої крові

B. Сухість слизових оболонок ротової порожнини

C. Пригнічення функції слинних залоз

D. Підвищення осмолярності крові

E. *Посилене надходження вільних жирних кислот

1727. Для цукрового діабету І типу характерна гіперкетонемія. Кетогенез в печінці відбувається внаслідок:

A. *Посиленого надходження вільних жирних кислот

B. Утворення в епітелії канальців нирок глікогену

C. Виснаження ферментативної активності епітелію канальців нирок

D. Зниження реабсорбції глюкози

E. Збільшення глюкозурії

1728. Патологія серця при цукровому діабеті зумовлена:

A. Діабетичною мікроангіопатією

B. Міокардіодистрофією

C. Вегетативною діабетичною кардіальною нейропатією

D. Коронарогенним атеросклерозом

E. *Всім перерахованим

1729. Вкажіть форму ураження серця при цукровому діабеті:

A. *Коронарогенна (ІХС)

B. Вегетативна

C. Нейро-гуморальна

D. Дистрофічна

E. Спастична

1730. Вкажіть форму ураження серця при цукровому діабеті:

A. *Некоронарогенна (діабетична кардіоміопатія)B. Вегетативна

C. Нейро-гуморальна

D. Дистрофічна

E. Спастична

1731. Особливості атеросклерозу при цукровому діабеті:

A. Ранній початок

B. Значне поширення

C. Тяжкий перебіг

D. Нема правильної відповіді

E. *Всі відповіді вірні

1732. Особливостями перебігу стенокардії у хворих на цукровий діабет є:

A. *Мала та помірна інтенсивність больового нападу

B. Тяжкий перебіг стенокардії

C. Неефективність нітрогліцерину

D. Виражений больовий синдром

E. Зростання кількості нападів стенокардії при гіперглікемії

1733. Особливостями перебігу стенокардії у хворих на цукровий діабет є:

A. *Напади стенокардії виникають при помірних гіпоглікемічних станах

B. Тяжкий перебіг стенокардії

C. Неефективність нітрогліцерину

D. Виражений больовий синдром

E. Зростання кількості нападів стенокардії при гіперглікемії

1734. Особливостями перебігу стенокардії у хворих на цукровий діабет є:

A. *Непостійна іррадіація болю в серці

B. Тяжкий перебіг стенокардії

C. Неефективність нітрогліцерину

D. Виражений больовий синдром

E. Зростання кількості нападів стенокардії при гіперглікемії

1735. Клінічні прояви ІХС у хворих на цукровий діабет часто реалізуються у формі інфаркту міокарда, який має особливості перебігу. До особливостей клінічний проявів інфаркту міокарда при ЦД відноситься:

A. Часто атиповий перебіг

B. Переважання великовогнищевих та трансмуральних форм інфаркту міокарда

C. Невідповідність клінічної картини захворювання величині ЕКГ змін

D. Уповільнення ЕКГ-динаміки з пізнім формуванням негативного зубця Т.

E. *Все перераховане

1736. Особливостями перебігу цукрового діабету у хворих з інфарктом міокарда є:

A. Можливе виникнення раптової гіперглікемії у гострий період інфаркту міокарда

B. Можливе виникнення глюкозурії у гострий період інфаркту міокарда

C. Можливе виникнення гіперкетонемії та кетонурії у гострий період інфаркту міокарда

D. Можливе виникнення кетоацидозу у гострий період інфаркту міокарда

E. *Можливе виникнення всіх перерахованих станів

 

1737. Клінічні прояви ІХС у хворих на цукровий діабет часто реалізуються у формі інфаркту міокарда, який має особливості перебігу. Що не відноситься до особливостей перебігу інфаркту міокарда при ЦД?

A. Часто атиповий перебіг

B. Переважання великовогнищевих та трансмуральних форм інфаркту міокарда

C. Невідповідність клінічної картини захворювання величині ЕКГ змін

D. Уповільнення ЕКГ-динаміки з пізнім формуванням негативного зубця Т.

E. *Класичний ангінальний варіант інфаркту міокарда

1738. Особливостями перебігу цукрового діабету у хворих з інфарктом міокарда є:

A. Можливе виникнення раптової гіперглікемії у гострий період інфаркту міокарда

B. Можливе виникнення глюкозурії у гострий період інфаркту міокарда

C. Можливе виникнення гіперкетонемії та кетонурії у гострий період інфаркту міокарда

D. Можливе виникнення кетоацидозу у гострий період інфаркту міокарда

E. *Можливе виникнення всіх перерахованих станів

1739. Безбольовий перебіг інфаркту міокарда при цукровому діабеті зумовлений наявністю:

A. *Автономної діабетичної полінейропатії

B. Діабетичної макроангіопатії

C. Діабетичної мікроангіопатії

D. Міокардіодистрофії

E. Кето ацидозу

1740. Особливістю перебігу ІХС у хворих на цукровий діабет є:

A. Одинакова частота виникнення у чоловіків і жінок

B. Значно більша летальність від інфаркту міокарда ніж в загальній популяції

C. Висока частота атипових (безбольових) форм інфаркту міокарда

D. Висока частота постінфарктних ускладнень

E. *Всі перераховані

1741. Що не є особливістю перебігу ІХС у хворих на цукровий діабет?

A. Однакова частота виникнення у чоловіків і жінок

B. Значно більша летальність від інфаркту міокарда ніж в загальній популяції

C. Висока частота атипових (безбольових) форм інфаркту міокарда

D. Висока частота постінфарктних ускладнень

E. *Переважання частоти інфаркту міокарда у чоловіків

1742. Діабетична автономна нейропатія серця характеризується:

A. *Тахікардією, яка слабо піддається терапевтичним заходам

B. Гіпертензією, яка слабо піддається терапевтичним заходам

C. Брадикардією, яка слабо піддається терапевтичним заходам

D. Вираженим больовим синдромом при стенокардії

E. Вірної відповіді нема

1743. Діабетична автономна нейропатія серця характеризується:

A. *Зниженням систолічного артеріального тиску на 30 мм. рт. ст. та діастолічного – більше ніж на 15 мм.рт.ст

B. Вираженою гіпертензією.

C. Брадикардією, яка слабо піддається терапевтичним заходам

D. Вираженим больовим синдромом при стенокардії

E. Вірної відповіді нема

1744. Діабетична автономна нейропатія серця характеризується:

A. *Безбольовими формами ІХС

B. Гіпертензією, яка слабо піддається терапевтичним заходам

C. Брадикардією, яка слабо піддається терапевтичним заходам

D. Вираженим больовим синдромом при стенокардії

E. Вірної відповіді нема

1745. Діабетична автономна нейропатія серця характеризується:

A. Тахікардією, яка слабо піддається терапевтичним заходам

B. Безбольовими формами ІХС

C. Зниженням систолічного артеріального тиску на 30 мм. рт. ст. та

D. Зниженням діастолічного артеріального тиску більше ніж на 15 мм.рт.ст

E. *Всім перерахованим

1746. Високий процент гіпертензії серед хворих на цукровий діабет в 2 рази перевищує її частоту в загальній популяції. Це зумовлено:

A. Атеросклерозом

B. Гіперінсулінемією

C. Ожирінням

D. Нефропатією

E. *Всім перерахованим

1747. Високий процент гіпертензії серед хворих на цукровий діабет в 2 рази перевищує її частоту в загальній популяції. Що не впливає на цей показник?

A. Атеросклероз

B. Гіперінсулінемія

C. Ожиріння

D. Нефропатія

E. *Гіпоосмолярність крові

1748. Які стадії не відносять до декомпенсації цукрового діабету?

A. Кетоз

B. Кето ацидоз

C. Прекома

D. Кома

E. *Субкомпенсація

1749. До скарг хворого з діабетичним кетоацидозом не характерні скарги на:

A. Загальну та м'язеву слабкість

B. Нудоту і блювання

C. Різкі болі в животі

D. Поліурію і полідипсію

E. *Підвищене потовиділення

1750. При огляді хворого з діабетичною комою не характерно:

A. Шумне дихання

B. Сухість шкіри

C. Високий рівень глюкози в крові

D. Знижений АТ

E. *Підвищений тонус очних яблук

1751. З метою нормалізації рівня глікемії при кето ацидозі використовують лише:

A. *Інсулін короткої дії парентерально

B. Інсулін тривалої дії підшкірно

C. Свіжозаморожена плазма

D. Препарати сульфонілсечовини

E. Препарати групи бігуанідів

1752. При огляді хворого з гіпоглікемічною комою характерно:

A. Підвищення АТ

B. Гіпотонія м'язів

C. Зниження тургору шкіри

D. Шумне дихання

E. *Волога шкіра

1753. Діабетичний кетоз характеризується:

A. Підвищеним рівнем глюкози в крові, глюкозурією

B. Глікемією більше 13,9 ммоль/л, глюкозурією 40-60 г/л, кетонурією +++

C. *Підвищеним рівнем кетонових тіл в крові і тканинах без вираженого токсичного ефекту та дегідратації

D. Декомпенсований метаболічний ацидоз у стадії прекоми

E. Декомпенсований метаболічний ацидоз у стадії коми

1754. Основною клінічною ознакою діабетичної прекоми і коми є:

A. Зневоднення

B. Значне зростання рівня глюкози крові

C. Поява ацетону у видихуваному повітрі

D. *Шумне дихання за Куссмаулем

E. Сухість і знижений тургор шкіри

1755. До скарг хворого з діабетичним кетоацидозом не характерні скарги на:

A. Загальну та м'язеву слабкість

B. Нудоту і блювання

C. Різкі болі в животі

D. Поліурію і полідипсію

E. *Підвищене потовиділення

 

1756. При огляді хворого з діабетичною комою характерно:

A. Підвищення АТ

B. Волога шкіра

C. Нормальний тонус очних яблук

D. Нормальний рівень глюкози в крові

E. *Знижений АТ

1757. При огляді хворого з діабетичною комою не характерно:

A. Шумне дихання

B. Сухість шкіри

C. *Підвищений тонус очних яблук

D. Високий рівень глюкози в крові

E. Знижений АТ

1758. До компонентів терапії кетоацидотичної коми не відноситься:

A. Усунення дефіциту інсуліну

B. Регідратація

C. Корекція електролітних порушень

D. Корекція метаболічних порушень

E. *Дегідратація

1759. Основним специфічним патогенетичним засобом лікування кетоацидотичних станів і коми є:

A. *Ліквідація дефіциту інсуліну

B. Регідратація тканин

C. Корекція електролітних порушень

D. Корекція метаболічних порушень

E. Дегідратація тканин

1760. Ліквідація дефіциту інсуліну проводиться інсуліном:

A. *Короткої дії

B. Середньої дії

C. Тривалої дії

D. Комбінацією тривалої і середньої дії

E. Комбінацією короткої і середньої дії

1761. При лікуванні кетоацидотичної коми інсулін вводять з розрахунку:

A. 0,2 ОД/кг за 1 год

B. 0,1 ОД/кг за 1 год

C. 0,25 ОД/кг за 1 год

D. *0,15 ОД/кг за 1 год

E. 0,05 ОД/кг за 1 год

1762. Гіперосмолярна кома характеризується:

A. Підвищеним рівнем глюкози в крові, глюкозурією, кетонемією

B. Глікемією до13,9 ммоль/л, глюкозурією 40-60 г/л, кетонурією +++

C. Підвищеним рівнем кетонових тіл в крові і тканинах без вираженого токсичного ефекту та дегідратації

D. *Гіперглікемією 50-70 ммоль/л, глюкозурією без кетонемії, збільшенням рівня сечовини в крові

E. Різким зниженням глюкози в крові

1763. Основною клінічною ознакою гіперосмолярної прекоми і коми є:

A. Зневоднення

B. Значне зростання рівня глюкози крові

C. Поява ацетону у видихуваному повітрі

D. Шумнее дихання за Куссмаулем

E. *Поява неврологічних симптомів, патологічних рефлексів, корчів, паралічів

1764. Специфічним показником при гіперосмолярній комі є:

A. Збільшення вмісту сечовини в крові

B. Гіперглікемія 50-70 ммоль/л

C. *Гіперосмолярність плазми понад 340 мосмоль/л

D. Гіперосмолярність плазми 285-295 мосмоль/л

E. Гіперосмолярність плазми менше 285 мосмоль/л

1765. Для гіперосмолярної коми не характерно:

A. Значна гіперглікемія

B. Відсутність ацидозу

C. Дегідратація тяжкого ступеня

D. Масивна глюкозурія

E. *Кетонурія

1766. Діагноз гіперосмолярної коми не базується на:

A. *Збільшенні кетонових тіл

B. Гіперглікемія 50-70 ммоль/л

C. Гіперосмолярності плазми понад 340 мосмоль/л

D. Зростанні гематокриту

E. Появі лейкоцитозу

 

1767. Скільки стадій гіпоглікемії Ви знаєте?

A. *5

B. 4

C. 3

D. 2

E. 6

1768. Перша стадія гіпоглікемії проявляється:

A. Судомами, знепритомненням, мареннями

B. Комою, гіпотонією, тахікардією

C. Збільшенням м'язевого тонусу, появою судом, які нагадують епілептичні напади

D. Вегетативними реакціями: тремтінням, пітливістю, слиновиділенням, зміною поведінки (агресивність, ейфорія), свідомість збережена

E. *Відчуттям голоду, головним болем

1769. Друга стадія гіпоглікемії проявляється:

A. Судомами, знепритомненням, мареннями

B. Комою, гіпотонією, тахікардією

C. Збільшенням м'язевого тонусу, появою судом, які нагадують епілептичні напади

D. *Вегетативними реакціями: тремтінням, пітливістю, слиновиділенням, зміною поведінки (агресивність, ейфорія), свідомість збережена

E. Відчуттям голоду, головним болем

1770. Третя стадія гіпоглікемії проявляється:

A. Судомами, знепритомненням, мареннями

B. Комою, гіпотонією, тахікардією

C. *Збільшенням м'язевого тонусу, появою судом, які нагадують епілептичні напади

D. Вегетативними реакціями: тремтінням, пітливістю, слиновиділенням, зміною поведінки (агресивність, ейфорія), свідомість збережена

E. Відчуттям голоду, головним болем

1771. Четверта стадія гіпоглікемії проявляється:

A. *Судомами, знепритомненням, мареннями

B. Комою, гіпотонією, тахікардією

C. Збільшенням м'язевого тонусу, появою судом, які нагадують епілептичні напади

D. Вегетативними реакціями: тремтінням, пітливістю, слиновиділенням, зміною поведінки (агресивність, ейфорія), свідомість збережена

E. Відчуттям голоду, головним болем

1772. П'ята стадія гіпоглікемії проявляється:

A. Судомами, знепритомненням, мареннями

B. *Комою, гіпотонією, тахікардією, в тяжких випадках розвивається набряк мозку, менінгеальні симптоми, блювання

C. Збільшенням м'язевого тонусу, появою судом, які нагадують епілептичні напади

D. Вегетативними реакціями: тремтінням, пітливістю, слиновиділенням, зміною

E. поведінки (агресивність, ейфорія), свідомість збережена

F. Відчуттям голоду, головним болем

1773. Причиною гіпоглікемічної коми не може бути:

A. Підвищення чутливості до інсуліну

B. Зменшення об'єму вжитої їжі

C. Передозування інсуліну

D. Збільшення фізичного навантаження

E. *Супутні захворювання

1774. При огляді хворого з гіпоглікемічною комою характерно:

A. Підвищення АТ

B. *Волога шкіра

C. Гіпотонія м'язів

D. Зниження тургору шкіри

E. Шумне дихання

 

1775. При огляді хворого з гіпоглікемічною комою характерно:

A. Шумне дихання

B. Сухість шкіри

C. *Звужені зіниці

D. Гіпертермія

E. Брадикардія

 

1776. Що не характерно для хворого з гіпоглікемічною комою

A. Блідість шкіри

B. Волога шкіра

C. Гіпотермія

D. Рівне дихання

E. *Брадикардія

1777. Що не характерно для хворого з гіпоглікемічною комою

A. Звужені зіниці

B. Волога шкіра

C. *Зниження тонусу очних яблук

D. Рівне дихання

E. Тахікардія

1778. Для лікування легкого ступеня гіпоглікемії необхідно:

A. Термінове застосування малих доз інсуліну

B. *Терміново випити солодкого чаю чи фруктового соку

C. Струминно ввести 20-80 мл 40% глюкози

D. Підшкірно ввести 1-2 мл 0,1%розчину адреналіну

E. Внутрішньовенне введення 5% розчину глюкози до нормалізації рівня глікемії

1779. Які лікувальні заходи є протипоказані при лікуванні гіпоглікемії?

A. *Термінове застосування малих доз інсуліну

B. Терміново випити солодкого чаю чи фруктового соку

C. Струминно ввести 20-80 мл 40% глюкози

D. Підшкірно ввести 1-2 мл 0,1% розчину адреналіну

E. Внутрішньовенне введення 5% розчину глюкози до нормалізації рівня глікемії

1780. При якому рівні глюкози у крові настає знепритомнення?

A. 6,6-12,5 ммоль/л

B. 3-2 ммоль/л

C. *1,3-1,6 і нижче

D. 3,3-5,5ммоль/л

E. Вище 9,9ммоль/л

1781. Який з перерахованих препаратів є ефективним при гіпоглікемічній комі?

A. 2 мл 50% аналгіну

B. 4 мг дексаметазону

C. *1мг Глюкагону

D. 5 мл 25% розчину магнію сульфату

E. 200 мл 2,5% розчину натрію гідрокарбонату

1782. Який з перерахованих препаратів є ефективним при гіпоглікемічній комі?

A. 2 мл 50% аналгіну з 2 мл 2% розчину папаверину

B. 4 мг дексаметазону в 200 мл фізіологічного розчину

C. *1 мл 0,1% розчину адреналіну і 70 мг гідрокортизону в 5 % розчині глюкози

D. 5 мл 25% розчину магнію сульфату

E. 200 мл 2,5% розчину натрію гідрокарбонату

1783. При якій стадії гіпоглікемії розвивається власне гіпоглікемічна кома?

A. 5

B. *4

C. 3

D. 2

E. 1

 


Date: 2015-06-08; view: 271; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.051 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию