Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета роботи. Дослідження дифракції Фраунгофера на двох щілинах у світлі лазера і визначення довжини хвилі лазера

Дослідження дифракції Фраунгофера на двох щілинах у світлі лазера і визначення довжини хвилі лазера

 

Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знатифізичну суть явищ інтерференції світла (§2.1.1) і дифракції світла (§2.2.1), вміти описати дифракцію Фраунгофера на одній (§2.2.3) і на двох (§2.2.4) щілинах

 

Прилади і матеріали

He-Ne лазер, дві непрозорі пластини (фотоплівки), на які нанесено щілини, екран зі шкалою, оптична лава з масштабною лінійкою

 

Теоретичні відомості та опис установки

Оптична схема для спостереження дифракції Фраунгофера на двох щілинах наведена на рис. 1. Паралельний пучок променів від He-Ne– лазера 1 потрапляє на пластину 2 з двома щілинами 3 і 4. Дифракційну картину спостерігають на екрані 5.

 

 

Для того щоб спостерігати дифракцію Фраунгофера в даній схемі необхідно, щоб відстань l від щілин 3 і 4 до екрана 5 була значно більшою ширини щілин і відстані d між двома щілинами.

Відомо, що в межах кута дифракції, який задовільняє умову головних мінімумів, може вкладатися декілька головних максимумів.

Якщо виконується співвідношення

, (1)

(де n – ціле число, – порядок головного мінімуму, – порядок головного максимуму), то головні максимуми – го порядку збігаються з головними мінімумами – порядку і будуть погашені (для прикладу див. рис. 2.13). Відповідно між головними мінімумами – го порядку вкладається 2 n -1 головних максимумів.

З умови головних дифракційних мінімумів

(3)

для отримуємо

,

або з врахуванням (1)

. (4)

Тоді

. (5)

Значення можна розрахувати з співвідношення 2 n -1= , де – кількість інтерференційних максимумів на екрані між головними мінімумами першого порядку за формулою:

. (6)

Відстань між серединами головних максимумів або мінімумів називають шириною інтерференційної смуги Δ x. При малих кутах отримаємо Δ x із співвідношення , звідки . З другої сторони ,

тоді

, (7)

Для довжини хвилі λ отримаємо

(8)

Формули (7) і (8) можна застосовувати для невеликих порядків k.

Загальний вигляд лабораторної установки наведено на рис. 2.

 

Рис. 2

1 – лазер; 2 –тримач зі щілинами; 3 – екран; 4 – блок живлення лазера.

 

Всі деталі установки розміщаються в рейтерах. Пластини зі щілинами встановлюються в тримач, який містить пристрій, що дозволяє регулювати і встановлювати пластини відносно світлового променя. На оптичній лаві закріплена масштабна лінійка довжиною 1 м з ціною поділки 1 мм.

До лабораторної роботи додаються числові значення d і b пластини.

 

Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Визначити ширину (а) щілин за даними значенням відстані (d) між двома

щілинами

Для цього:

 1. Вставити пластину з щілинами в тримач 2. УВАГА! Не торкатись пальцями поверхні пластини.
 2. Увімкнути блок живлення 4 лазера 1 в мережу 220 В і після ~ 5 хв прогріву лазера натиснути кнопку “Випромінювання”. При цьому появиться лазерний промінь. УВАГА! Із–за використання високої напруги в лазері (до 5000 В) слід бути гранично уважним і акуратним при виконанні роботи: така напруга небезпечна для життя.
 3. Встановити рейтер з тримачем пластини на такій відстані від вихідного вікна лазера 1, щоб світловий пучок повністю перекривав дві щілини за шириною і був направлений перпендикулярно до пластини. Екран 3 розмістити на краю оптичної лави.
 4. Користуючись мікрогвинтом тримача домогтися найкращого зображення дифракційної картини на екрані 3.
 5. Полічити видиму кількість дифракційних максимумів на екрані. Визначити значення ширини щілин за формулою (5), використовуючи відоме значення відстані між щілинами і знайдене значення .
 6. Порівняти отримане значення з даним.

 

Завдання 2. Визначити довжину λ хвилі випромінювання лазера за допомогою двох щілин з

відомою відстанню (d) між ними

 1. Визначити ширину інтерференційної смуги Δ x. Для цього виміряти за допомогою шкали на екрані довжину всієї дифракційної картини і поділити цю довжину на кількість максимумів.
 2. Визначити за допомогою масштабної лінійки відстань l від щілин до екрана.
 3. Знаючи d, Δ x і l обчислити λ за формулою (8).
 4. Порівняти отримане значення з табличними даними.

Завдання 3. Порівняти дифракційну картину, отриману на одній щілині з дифракційною

картиною на двох щілин

 1. З екрана 5 перенести в робочий зошит розміщення дифракційних максимумів уздовж шкали при дифракції на двох щілинах.
 2. Користуючись мікрогвинтом тримача, перемістити пластинку з щілинами так, щоб промінь лазера попадав на одну щілину, яка нанесена на тій же пластинці окремо.
 3. Перенести в робочий зошит розміщення дифракційних максимумів уздовж шкали екрана при дифракції на одній щілині.

4. Порівняйте дифракційні картини. Дати їм коротке пояснення.

 

Контрольні запитання

1. Що таке дифракція світла?

2. Чим відрізняється дифракція Фраунгофера від дифракції Френеля?

3. При якій умові будуть спостерігатися дифракційні максимуми і мінімуми у випадку дифракції Фраунгофера на двох щілинах?

4. Як розподіляється інтенсивність світла по дифракційним максимумам при дифракції Фраунгофера на двох щілинах?

Date: 2015-05-04; view: 506; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию