Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис установки. Схематично лабораторна установка для спостереження смуг однакового нахилу і визначення довжини хвилі лазерного випромінювання наведена на рис

Схематично лабораторна установка для спостереження смуг однакового нахилу і визначення довжини хвилі лазерного випромінювання наведена на рис. 1

Якщо на плоскопаралельну пластинку П спрямувати розбіжний пучок світла, який формується мікрооб’єктивом О, то промені, відбиті від передньої і задньої граней плоскопаралельної пластинки є когерентними та інтерферують. Інтерференційна картина у вигляді концентричних кілець – смуг однакового нахилу спостерігається на екрані Е.

 

Рис. 1

Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Отриманняінтерференційних смуг однакового нахилу у вигляді концентричних кілець і визначення довжини хвилі лазерного випромінювання

  1. Увімкнути блок живлення лазера в мережу 220 В і після ~ 5 хв натиснути на ньому кнопку “Випромінювання”. При цьому появиться лазерний промінь. УВАГА! Із–за використання високої напруги в лазері (до 5000 В) слід бути гранично уважним і акуратним при виконанні роботи: така напруга небезпечна для життя.
  2. На відстані 0,10–0,20 м від вихідного вікна лазера встановити мікрооб’єктив О, який розміщений в центрі екрана Е (рис. 1), таким чином, щоб оптичний центр мікрооб’єктива співпадав з напрямком поширення лазерного променя.

3. На відстані 0,50–0,70 м від вихідного вікна лазера встановити плоскопаралельну скляну пластинку П.

4. Обертаючи плоскопаралельну скляну пластинку навколо вертикальної і горизонтальної осей домогтися, щоб кут падіння променів на пластинку дорівнював нулю. На екрані Е повинні з’явитися смуги однакового нахилу у вигляді концентричних кілець. Якщо необхідно, проведіть додаткове юстування мікрооб’єктива О і плоскопаралельної пластинки П.

5. За допомогою циркуля та лінійки виміряти радіуси 4 – 5 темних кілець (m =1, 2,…5).

6. Обчислити значення для різних значень .

7. Результати вимірювань і обчислень згідно п.п. 5–6 записати в таблицю 1.

8. Виміряти відстань від площини екрана Е до поверхні скляної пластинки П.

9. Побудувати графік залежності .

10. З графіка для різниці довільних номерів інтерференційних кілець визначити різницю квадратів радіусів (див. рис. 2.5).

11. Обчислити і знайти довжину хвилі випромінювання лазера за формулою (2.14) (див. §2.1.3):

.

Товщина плоскопаралельної пластинки d =0,0215 м. Показник заломлення скла прийняти рівним .

12. Результати вимірювань і обчислень згідно п.п. 8–11 записати в таблицю 2.

 

Таблиця 1

№ кільця, m          
, мм          
, мм2          

 

Таблиця 2

  № з/п , R, м d, мм  
               
         
         
сер.        

 

Завдання 2. Дослідження дифракції лазерного випромінювання на дифракційній гратці та визначення сталої гратки

1. Зняти з оптичної лави екран Е з мікрооб’єктивом О і плоскопаралельну пластинку П.

2. На відстані 0,25–0,30 м від вихідного вікна лазера розмістити дифракційну гратку так, щоб промінь лазера проходив через її центр. Екран Е встановити на відстані =0,20–0,35 м від дифракційної гратки. На екрані появиться дифракційна картина (рис. 2).

3. Виміряти відстань від гратки до екрана та відстань між нульовим і першим максимумами, нульовим і другим і т.д. максимумами.

4. Визначити сталу дифракційної гратки для значень m =1,2,3,4 за формулою:

.

 

Рис. 2

5. Результати вимірювань і обчислень записати таблицю 3.

6. Розрахувати похибки знаходження товщини плоскопаралельної пластинки.

7. Проаналізувати отримані результати.

 

Таблиця 3

№ з/п
               
             
             
             
сер.     хххх      

Контрольні запитання

1. Як утворюються інтерференційні смуги однакового нахилу?

2. Що таке стала одновимірної дифракційної гратки?

3. Як формулюється умова максимумів і мінімумів для дифракційної картини від одновимірної дифракційної гратки?

  1. Як змінюється інтенсивність максимумів із зростанням їх порядку в дифракційних спектрах?

 

Date: 2015-05-04; view: 441; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию