Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види технічних засобів, які застосовуються в управлінні організацією

 

Вид Характеристика
1. Носії інформації Носії інформації на паперовій основі, несвітлочуттєві; носії для репрографічних процесів (термопапір, діазопапір, фотоплівка, калька тощо); електронні носії інформації
2. Засоби  
складання та виготовлення Ручні засоби; друкарські машини; диктофонна техніка; принтери,
графопобудовники; спеціалізовані програмні продукти для
документів персональних комп'ютерів
  Засоби фото- та діазокопіювання; засоби електрофотографічного та
3. Засоби термографічного копіювання; машини електронно-іскрового
репрографії та копіювання; засоби мікрографії та різографічного копіювання
оперативної (дублікатори); машиньг для гектографічного (спиртового) друку;
поліграфії машиньг для трафаретного (ротаторного) друку; обладнання для
  оперативного офсетного друку
  Фальцювальні, біговальні, перфоруючі та різльні машини (фольдери);
  машини та пристрої сортирувальні; скріплююче та зклеююче
4. Засоби обробки обладнання; конверторозкриваючі та різальні машини; машини для нанесення захисних покриттів на документи (ламінатори та
  лакофарбні станки); адресувальні, штемпелювальні та франкувальні
  машини; машини для знищення документів (шредери); агрегатовані
  лінії для обробки кореспонденції
5. Засоби Первинні засоби зберігання (папки, коробки тощо); вторинні засоби
зберігання, зберігання документів (шафи, стелажі тощо); картотеки та картотечне
пошуку та обладнання; візки для транспортування документів; ліфтове
транспортування обладнання; транспортери та конвейєри; пневматична пошта;
документів обладнання для зберігання носіїв інформації
6. Засоби Засоби та системи стаціонарного та мобільного телефонного зв'язку;
електрозв'язку засоби та системи телеграфного связку; засоби та системи факсимільної передачі інформації; електронна пошта
7. Банківська Машини для підрахунку купюр; детектори валют; машини для
оргтехніка пакування банкнот; банкомати
8. Інша засоби оргтехніки Сканери; різні комп'ютерні аксесуари
9. Офісні меблі та обладнання Меблі службових приміщень спеціалізовані (шафи, сейфи, столи, стільці тощо); обладнання службових приміщень спеціалізоване; обладнання та прилади для дослідження умов праці

 Програмне забезпечення можна поділити на дві групи відповідно з двома складовими діловодства:

- програмні продукти для автоматизації документування, тобто автоматизація процесів складання, оформлення і виготовлення документів;

- програмні продукти для автоматизації процесів роботи з документами і інформацією, що в них міститься.

В даний час для створення документів використовують виключно текстові і табличні редактори (процесори) провідних фірм-виробників (наприклад, Місгозой Ойїсе).

Програмні продукти (програмне забезпечення) класифікуються на різні види відповідно з ознаками (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Класифікація видів офісних програмних продуктів, що використовуються в управлінні організацією

Дамо коротку характеристику представленим на рис. 9.2 видами офісних програмних продуктів.

Однокористувацькі програмні продукти реалізуються на окремому персональному комп'ютері, а мережеві системи реалізуються в корпоративних обчислювальних мережах.

Замовні програмні продукти - програми, які розробляються з урахуванням особливостей конкретної організації фірмами, що спеціалізуються на цьому (а іноді і силами власних програмістів фірми).

Тиражні програмні продукти - це програми, які розробляються спеціалізованими фірмами без урахування особливостей роботи конкретної організації. У цей клас входять прості програми, безкоштовні (ітеелуаге) або умовно-безкоштовні (зііагелуаге) програми, поширювані через Інтернет, популярні стандартні програмні продукти, такі як пакет Місгозой Оіїісе, які використовуються для вирішення типових завдань документування та організації роботи з документами.

Тиражної-замовні програмні продукти - тиражні системи з замовними властивостями, гнучко настроюються на умови і потреби конкретної організації. Вони є оптимальним варіантом автоматизації для середніх і великих організацій і найбільш перспективним шляхом розвитку мережевих офісних систем. З одного боку, така програма відмінно відтестована, врахований досвід впровадження в інших організаціях, усунені недоліки, які виявлені в ході експлуатації. З іншого боку, такі програми дозволяють в широких межах робити настроювання і адаптацію. Комплексна система автоматизації управління підприємством не може бути «тиражною», враховуючи величезну різноманітність підприємств, їх галузеві регіональні та інші особливості.

Розглядаючи програмні продукти за ступенем комплексності автоматизації, можна сказати, що в сучасних умовах створення корпоративних систем автоматизації управління організацією є найбільш перспективним напрямком розвитку мережевих офісних систем.
Date: 2015-06-06; view: 252; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию