Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


элементтерінің мазмұны

ААА.

А ақиқат және В ақиқат шарты орындалғанда ... деп атайды: Конъюкция.

А2:В4 диапазонында неше ұяшық бар?6

Абзац диалогты терезесіндегі отступ және интервал бетіндегі қай панель толығымен саймандар тақтасында қайталанады?:Туралау панелі.

Абзацқа қатысты төменде аталған форматтау атрибуттарын көрсетіңіз:Шегініс

Автотекст элементін өшіру командасын көрсетіңіз:Delete пернесінің көмегімен.

Ағымдағы дисктер каталогтар бұтағы …: Бумалармен орындалатын операцияларды орындайды.

Ағымдағы каталог – бұл …:Осы дискіде жұмыс істеген немесе жұмыс істеп жатқан каталог.

Ағымдағы каталогты ауыстыру командасы:CD.

Ақпарат дегеніміз- : Анықталмаған толық емес білімі бар дәрежесін төмендетіп көрсететін қоршаған ортаның нысандары мен құбылыстары, олардың параметрлері, қасиеттері мен олардың қалып күйлер туралы мәліметтер

Ақпараттарды уақытша сақтау орыны:Буфер.

Ақпаратты сақтау және өндеу құрылғысы бұл:компьютер

Ақпараттың қандай қасиеттері ең маңызды болып саналады?:Тізбектілігі, толықтығы, жүйелілігі, әділдігі, сенімділігі

Ақпараттың өлшем бірлігі:Бит, Байт.

Ақпатараттың өлшем бірлігі: Бит, байт.

Алгоритмнің типтерін көрсетіңіз . . .:Сызықтық, тармақталған, циклдік.

Алғашқы Отандық ЭЕМ қалай аталды?:МЭСМ.

Алмасу буферінен тексті қойғанда, текстің қойылатын орны ...:Текстік курсордың позициясына.

Архивтік файл – бұл…:Қысылған күйде бір файлға енгізілген, қажет болғанда бастапқы күйінде шығарып алуға болатын бір немесе бірнеше файлдың жиынтығы.

Асты қызыл ирек сызықпен сызылған сөздердің барлығы қатесі бар сөздер болып есептеле ме?жоқ, операциялық жүйе өзіне таныс емес сөздерді де белгілейді

Асты қызыл ирек сызықпен сызылған сөздердің барлығы қатесі бар сөздер болып есептеле ме?:Жоқ, операциялық жүйе өзіне таныс емес сөздерді де белгілейді.

ӘӘӘ

Әр түрлі протоколдармен жұмыс істейтін, бірнеше локальді желілермен байланыс үшін қызмет ететін құралдар қалай атайды?шлюздар

БББ

Байт - бұл…:8 биттен тұратын тізбек.

Бар құжатты Word программасында қандай менюдің көмегімен ашуға болады?:Файл мәзірі көмегімен.

Барлық есептерді орындайтын және ақпаратты өндейтін электрондық схема:микропроцессор

Бас меню деген не?«Пуск» батырмасын тышқан тетігімен шерткенде ашылатын меню

Бейнелердің қалыптасуына байланысты компютерлік графика мыналарға жіктеледі: Растрлік, векторлық.

Берілген мәтінде кіші әріптерді бас әрәптерге немесе бас әріптерді кіші әрәптерге ауыстыру үшін келесі команданы қолданамыз:Формат –Регистр.

Бума құру не арқылы жүзеге асады?:Мәзір пунктіндегі Файл.

Буманың барлық объектілерін ерекшелеу үшін.Правка – выделить все

Бір байттың құрамы:8 бит.

Бір есептік операциялық жүйені көрсетіңіз:MS DOS.

Бірінші компьютер….пайда болды:АҚШ-та.

ВВВ

Винчестер не үшін қолданылады?:Компьютермен жұмыс істегенде жиі қолданатын ақпаратты тұрақты сақтау үшін.

Вирус компьютерде қалай пайда болады?: Иілгіш диск арқылы немесе интернет желісі арқылы таралады.

ДДД

Даталарды енгізуді екі күн қадаммен қалай автоматтандыруға болады?:Правка - Заполнить – Прогрессия командалары арқылы.

Дербес компьютердің негізгі қондырғылары . . .:Жүйелік блок, Монитор, Пернелік.

Деректер базалары. Бүтін санды тип өрісінің мүмкін болатын мәнін көрсетіңіз:1300

Деректер дегеніміз - ... :Тіркелген сигналдар

Деректер типінің үш түрін атаңыз…:Сызықтық, иерархиялық, кестелік.

Деректерді беру хаттамасы дегеніміз не?компьютерді желімен өзара әрекеттесуі үшін қолданылатын ережелер жиыны.

Дж.Фон.Нейман ... құрушы болып танымалы:Есептегіш машиналарды құрудың негізгі принціптерін.

Дискеттер не үшін қажет?:Мәліметтерді сақтап, тасымалдауға.

Дисплейдің экранына шығатын бейнелеудің екілік коды … сақталады: Видео жадында.

ЕЕЕ

Егер де экранда тышқан белгісі болмаса:Тышқан” жүйелік блокқа қосылмай немесе басқа разъемға қосылса.

Егер курсор соңғы ұяшықта болса, кестеге жаңа жолды қалай қосуға болады?:"Tab" пернесін басу арқылы.

Егер санға проценттік формат берілсе, сан қалай өзгереді ?:Сан 100 –ге көбейтіледі және % белгісі қосылады.

Егер сіздің кестеңіз 4 бағанадан тұратын болса, олардың қайсысымен сұрыптауға болады?:Кез-келген бағанамен.

Екі ұяшықтың арасындағы шекараны өшіріп, пайда болған ұяшықтың ортасына тексті қалай орналастыруға болады?:Таблица-Объединить ячейки менюдің көмегімен.

Екілік санау жүйесінде ондық санау жүйесінің 4 саны қалай жазылады ?:100.

Екілік санау жүйесінің негізі Р мәні неге тең?:2.

Екілік санның 1 разряды … тұрады:1 биттен.

Ең кең тараған мәтіндік файлдың атының кеңейтілуін көрсетіңіз:TXT.

Есептегіш құрылғыларда екілік санау жүйесін пайдалану ойы кімге тән:Г.Лейбницке.

ЖЖЖ

Жағдайдың ақиқаттығын көрсететін ақпаратты … деп атайды: Актуальды.

Жанама мәзірді шақыру үшін нені қолданады?:Тышқанның оң жақ батырмасын.

Жарлық – бұл ..:Бумаға және файлға сілтеме.

Жарлық-бұл...:Файлдың, папканың немесе программаның графикалық түрде көрсетілуі

Жасырын қалыптағы терезелер қайда орналасады?:Тапсырмалар тақтасында.

ЖӘНЕ операцияның нәтижесі “ақиқат”, егер:Екі оператор ақиқаты.

Жедел жады … үшін арналған: Ақпаратты қысқа мерзімде сақтау және өңдеуге.

Жеке пікірге тәуелсіз ақпаратты … деп атауға болады:Объективті..

Желідегі қатысушыларға бірігіп қолдану үшін бөлінген арнайы компьютер қалай аталады?Сервер

Жұмыс кітапты жаңа атпен сақтау үші:Файл - ... деп сақтау

Жұмыс өрісінен кестені өшірудің дұрыс емес командасын көрсетіңіз?Кестені белгілеп Delete пернесін басу.

Жұмыс үстелі – бұл:экран

Жұмыс үстелі дегеніміз не?Әртүрлі объектілер орналасатын Windows операциялық жүйесінің экраны.

Жұмыс үстеліндегі фонын өзгерту үшін … қолданамыз:Жанама меню және бас менюдің баптау пункті.

Жүйелік блокты жүктегенде жіберілетін қателер:Жүйелі емес дискетті дискі жетегішке салса.

Жүйелік блоктың қондырғысының құрамы:Электрондық схемалар, жедел жады, ток көзі, диск қозғағыш.

Жүйелік диск… үшін қажет:Операциялық жүйені алғашқы рет жүктеу.

Жүйелік программмаларға жатады:Операциялық жүйелер

ИИИ

Интернеттің Online режимінде тікелей сұхбаттасу формасы Чат

Информатика дегеніміз:ЭЕМ арқылы информатиканы жинақтау, сақтау, түрлендіру не жеткізуге арналаған ғылыми пән.

Информатика дегеніміз:Есептеуіш техникалық құралдармен деректерді құру, сақтау, қайта орындау, өңдеу және тасымалдау, сондай-ақ оларды басқару әдістері мен сол құралдардың жұмыс істеу принциптерін жүйелейтін техникалық ғылым.

Информатика нені зерттейді?информацияларды жинақтау, сақтау, өңдеу, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарын

ККК

Кай кезде “Правка” мәзірінің “Вставить” командасы екпінсіз болады?: Алмасу буфері бос болса.

Каталог – бұл… . Толық жауабын көрсетіңіз:Файлдардың атрибуттарын, файлдардың аттары, өлшемі туралы мәліметтер және соңғы өзгерту уақыты сақталатын дискінің арнаулы орны.

Келесі өзгерістерді “Форматирование” саймандар тақтасының саймандарын пайдалана орырып отындауға болмайды?:Қызыл жолды азайтуға.

Керек мәліметтерді өзгертсе, қорытынды кестеде қандай өзгерістер болады?:Қорытынды кестеде ешқандай өзгерістер болмайды.

Кесте ұяшығынан екіншісіне өтудің дұрыс емесін көрсет:Caps Lock пернесі арқылы

Кестелік процессор - … үшін арналған программалық өнім:Берілгендер кестесімен жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Кестенің соңынан жол қосатын дұрыс емес команданы көрсетіңіз.Соңғы бағананың соңғы ұяшығына курсорды қойып “оңға” пернесін басу.

Кодтау жүйесі дегеніміз не?:Нысандарды кодпен белгілеудің ережелер жиынтығы.

Колонкіге бөлу жолы:Формат – Колонкі

Колонтитулдар қай жерде орналасуы мүмкін?:Колонтитулдар беттің жоғарғы және төменгі жақтарында орналасуы мүмкін.

Компьютер жұмыс істемей, тұрып қалғанда … керек:Ctrl+Alt+Delete пернелерді басып, компьютерді қайтадан жіктеуге болады.

Компьютер қосылып тұрғанда қандай әрекеттерді жасауға болмайды?:Сыртқы құрылғыларды қосу және өшіруге.Компьютердің орындалуы арнайы тілде жазылған әрекеттер тізбегі: Программа.

Компьютер өшірілгенде барлық … ақпарат өшіріледі:Жедел жадыдағы .

Компьютерде символдық ақпаратты енгізу батырмалы құрылғысы – бұл …:Пернелік тақта.

Компьютердегі мәліметтерді өшіретін және құртатын, дискіде көп орын алммайтын арнайы жазылған программа.Басқа программаларға кедергі жасайтын программа қалдықтары.

Компьютердің дамуында қай буын үлкен интегралдық схемаларда жұмыс істейді:4.

Компьютердің жұмыс өнімділігі неге байланысты?:Процессор жиілігіне.

Компьютердің жұмысының өнімділігі … байланысты: Процессордың жиілігіне.

Компьютерлік вирус – ол:компьютерлік бағдарламаларды және деректерді бұзатын бағдарлама

Компьютерлік желі - бұл …: Өңделген мәліметтерді тарату талаптарын қанағаттандыратын, бір жүйеге байланыс каналдары арқылы қосылған терминалдар мен компьютерлер жиынтығы.

Компьютерлік желі – бұл...өңделген мәліметтерді тарату талаптарын қанағаттандыратын, бір жүйеге байланыс каналдары арқылы қосылған терминалдар мен компьютерлер жиынтығы

Компьютерлік салауаттылық дегеніміз:ЭЕМ-ді қолданып, оқу, жазу, санау және сурет салу, сондай-ақ ақпараттарды іздеу әрекеттерін орындай білу.

Компютерде мәтіндік ақпаратты бейнелегенде қандай қуатты алфавит пайдаланады:296 символ.

Көрсетілген символдардың қайсысы файл атында қолданбайды:\ / : * ? < > | .

Көрші ұяшықта орналасқан деректер бірыңғай тұтас түрде формулаға сілтеуге болады. Ол деректер қалай аталады?диапазон

Көшіру барысында формулалар қалай өзгереді?:белгісі қойылған ұяшыққа сілтеулер өзгереді.

Кілт дегеніміз:Кестедегі жазбаларды бір мәнді анықтайтын бір немесе бірнеше немесе өріс

Кірістіру (вставка) және алмастыру (замены) режимдерінің бір – бірімен алмасу пернесі:insert

Қағазға жазылған ақпараттың кез келген түрін оптикалық негізге сүйене отырып компьютерге жылдам енгізетін құрылғы не?Сканер

ҚҚҚ

Қай құрылғы ақпарат алмастырудың ең кіші жылдамдығына ие:Иілгіш диск салатын диск жетегі.

Қай сөйлем дұрыс?:Компакт диск – ақпаратты сақтуға арналған құрылғы.

Қандай бетте кестені құруға болады?:Қолданушының таңдауы бойынша кез-келген бетте.

Қандай да бір программаға жататын , яғни қолданушы жұмыс істей алатын экраннның ерекшелінген графикалық бөлігі:Пиктограмма

Қандай құрылғы ақпаратты сақтау құрылғысына жатады?қатты магниттік диск.

Қандай құрылғы ең үлкен жылдамдықпен ақпартты алмастырады?:Жедел жады.

Қандай программа вирусқа қарсы программа емес:Defrag.

Қандай тәсілмен кестені өзімізге керекті түске бояймыз?:Формат-Обрамление и заливка менюнің көмегімен.

Қаріп сұхбат терезесі арқылы келесі өзгертулердің қайсысын орындауға болмайды?:Бірінші әріпін Буквица етуге.

Қатты дискіні вирусқа тексеру үшін не істеу керек?: Вирусқа қарсы программа.

Қолданбалы программаларға жататындар:MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, MS Access.

Қолданушы қаріптің қандай өлшемдерін қоса алады?:1 ден 1638 пт. дейін.

Құжатқа қосымша бет қосса, бет нөмірінде қандай өзгеріс болады?:Бет нөмері автаматты түрде нөмірленеді.

Құжатпен жұмыс істегенде Caps Lock батырмасының қызметі қандай?:Бас әріптер жиынтығы.

Құжатты қалай баспаға шығарамыз?Файл-Печать командасын орындау немесе Стандартты саймандар тақтасындағы сәйкес батырманы шерту арқылы

Құжатты алдын ала қарау тәртібі:Кәдімгі режим, электрондық құжат, беттерді белгілеу,құрылым, негізгі құжат.

Құжатты тез сақтау үшін:Shift+F12.

Құжаттың қай жеріне Формула өрісін қоюға болады?:Тек қана кестеге.

Құрылған құжат баспада қалай болып шығатынын қалай білуге болады?:Саймандар тақтасында “Предварительный просмотр” командасының көмегімен.

ЛЛЛ

Логикалық НЕМЕСЕ не деп аталады?:Дизъюнкция.

Логикалық операцияларға жататын таңбаларды көрсетіңіз?: . ,  ,  ,  , 

Логикалық өрнектің нәтижесі:True, False.

Локальді желі деп қандай желіні айтады?шектелген аймақты қамтитын желі

МММ

МS Word редакторды іске қосу.Басты мәзір, жарлық, Office тақтасы арқылы.

Магниттік дискідегі жинақтауыштар қандай түрде болады?Бос және толық

Маркирленген тізім мен нөмерленген тізімнің айырмашылығы қандай?: Нөмерленген тізімнің элементтері цифрлармен және қаріптермен белгіленеді, ал маркерленгенде маркермен.

Машинада жазылған мәтінді компьютер жадына қайтадан енгізуге көмек ететін құрал:Тышқан

Мәзір қатарында орналасқан кішкене үшбұрыш нені білдіреді?:Одан кейін тағы да мәзір қатары бар екенін көсетеді.

Мәлімет жолдарын бірнеше рет қалай көшіруге болады?:Белгіленген жолдардың оң төменгі жағына тышқан курсорын орналастырып, қалаған ұяшықтар пайда болғанша белгілеуді үлкейту.

Мәліметтер енгізіп Enter пернесін басқанда қандай өзгеріс болады?:Үнсіз келісім бойынша келесі ұяшық екпінді болады.

Мәліметтер қоры дегеніміз не?:Анықталмаған толық емес білімі бар дәрежесін төмендетіп көрсететінқоршаған ортаның нысандары мен құбылыстары, олардың параметрлері, қасиеттерімен олардың қалып күйлер туралы мәліметтер

Мәндердің шектеулі тізбектелген сандарын қабылдайтын сигнал:Дискретті.

Мәтіндегі сөзді ерекшелеу үшін:Сөзде тышқанды екі рет шерту қажет

Мәтіндік редактор Word97 бұл-:Мәтіндік құжат құру үшін және олармен жұмыс істеу үшін қолданылатын қолданбалы программа.

Мәтіндік редакторға қолданатын ең кіші объект болып … есептеледі: Экранның нүктесі..

Мәтіндік редакторда абзацтық параметрлерін бергенде негізгі параметрлері болып … есептеледі:Шегінісі, интервалы.

Мәтіндік файлды (құжатты) нақты форматта сақтау үшін қажет:Файлдың типі.

Мәтіндік файлдың атын көрсетіңіз:Sigma.txt.

Менің компютерім арқылы … болмайды:Компютерді өшіруге.

Микропроцессордың тактілік жиілігі өлшенеді:Мегагерцпен

Модем – бұл:Техникалық құрылғы.

Мультимедиялық информациямен

ОЖ Windows –та жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Осындай программаларға жатпайтын программалар: Scan Disk (Диагностика).

Мына жазулардың қайсысы Excel формуласы болып табылады=A3*B8+12

ННН

НЕМЕСЕ операцияның результаты “ақиқат”, егер:Егер де бір операнд ақиқаты.

ООО

ОЖ Windows жұмыс істегенде неше терезе бірдей ашуға болады:Қанша керек сонша.

ОЖ Windows-тың функционалдық мүмкіндіктеріне жатпайды:8.3 форматтағы файлдың көмегі.

Он алтылық санау жүйесінде сандарды бейнелеуге қолданылатын цифрлар:0-9 және A-F....бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды көшіру үшін қолданады:Аудару ережесі.

Операциялық жүйеге жататындар:MS DOS, WINDOWS.

Операциялық жүйенің мүмкіндіктерін кеңейтетін қосымша мағынасы бар програмаларды … деп атайды:Утилиттер.

ӨӨӨ

Өшірілген файлды қалпына келтіру үшін мынадай әрекеттер тізбегін орындау қажет:Қоржын бумасын ашу- Керек файлды белгілеу – Қалпына келтіру

ППП

Парақ өрістерін келесі команданың көмегімен орындауға болады:Файл – Параметры страницы

Параметры сұхбат терезесіндегі Печать бетіндегі Фоновая печать өрісіндегі жалауша қандай мағына береді?:Word –та баспаға бере отырып, басқа да жұмыстар істеуге болады.

Перифериялық құрылғыларға қандай құрылғы жатады:сканер

Пернелік тақта жұмыс істемесе… керек:Жүйелік блокқа перне тақтаның дұрыс қосылғанын тексеріп және компьютерді сөндіру.

Пернелік тақтада жоқ символдарды мәтінге қалай енгіземіз:Қою-Символ.

ПЗУ тұрақты есте сақтау құрылғысы – бұл… сақтайтын жады:ЭЕМ – мен қолданушының диалогын қамтамасыз ету үшін арналған программа.

Презентация дегеніміз:ppt кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсті слайд-суреттердің жиыны

Принтерлердің негізгі типтері қандай?: Матрицалық, құйылмалы, лазерлік.

Принтерлердің түрлері:Матрицалық , лазерлік және сия бүріккіш

Программа – бұл:Есепті шығару алгоритмін орындайтын командалар жиыны.

Программа-интерпретатордың орындайтын іс-әрекеті:Машиналық кодты жүктеу файлы ретінде жазады.

Программа-компилятордың орындайтын іс-әрекеті:Машиналық кодты жүктеу файлы ретінде жазады.

Программалау жүйесіне жататындар:QBASIC, PASCAL.

Программалау тілдерінде қолданылатын деректердің түрлері:Integer, Real, Char, Boolean.

Программалау тілі ретінде І буын компьютерлерінде

қолданылды…:Машиналық код.

ССС

Саймандар тақтасын қалай шығаруға болады.Вид менюі арқылы.

Саймандар тақтасында Автосуммирование пернесін басқан кезде қандай іс-әрекет орындалады?:Таңдалған ұяшыққа функциялардың қосындысы шығады.

Сайт - …:Мазмұнына қарай өзара бір-бірімен байналысты жеке тұлғаларға немесе мекемеге, бір фирмаға тиісті беттер тобы.

Санау жүйесі - бұл . . . :Сандарды белгілі бір мәні бар символдар көмегімен бейнелеу.

Санау жүйесінің неше түрі белгілі?:4.

Сандар мен қосы текст қосылып келген ұяшықтарға есептеулер жүргізуге бола ма?:Жоқ.

Сандарды кескіндеу тәсіліне қарай санау жүйелері мына топтарға жіктеледі:Позициялық және позициялық емес.

Санды жазу үшін қолданатын символдар санын ... деп атайды:Санау жүйесінің негізі.

Санның цифрінің позициясы: Разряд.

Себетке түскен қандай объектілерді (файлдар және папкалар) қалпына келтіруге болады:Кез келген файлдар мен папкалар.

Себетте орналасқан файлдар…:Орнына толық келтіруге болады.

Сегіз символдан тұратын екілік сөздер көмегімен неше әр түрлі символдар кодтауға болады?:256.

Сегіздік санау жүйесінде сандарды бейнелеуге қолданылатын цифрлар:0-7.

Сервистік программа дегеніміз не?Белгілі бір мамандық саласында нақты есептер шығаратын программа

Символға қатысты төменде аталған форматтау атрибуттарын көрсетіңіз:Қаріпті сызу (Начертание шрифта).

Слайдты көріп шығу үшін келесі менюді қолданамыз:Показ слайдов – Нечать показ(F5)

Сурет деп кестені атауға бола ма?:Болады, бәрі қолданушының қолында.

Суреттердің атауларын автоматты түрде шығаруға бола ма?:Жоқ, мүмкін емес.

Сыртқы жады … үшін қызмет етедіЭЕМ жұмыс істеу-істемеуіне қарамастан ақпратты ұзақ уақыт сақтау.

Сілтеуіш программасы … арқылы ашылады:Жіберу – программалар – сілтеуіш.

ТТТ

Текст теру кезінде кеткен қателерді қандай менюдің көмегімен өзгертуге болмайды?:“Вставка”.

Телефондық желі арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу құрылғысы - бұл...:Модем.

Терезенің Ықшамдау (свернуть) батырмасы не үшін қажет.Есептер тақтасындағы терезені ықшамдау

терезенің жұмыс тәртібі:Форма

Терілген текст белгіленген диапазонның ортасында болуы үшін не істеуге болады?:Саймандар тақтасында “Центрировать по столбцам” командасын орындау арқылы.

Төмендегінің қайсысы ДББЖ-ға жатады?Access

Тұрақтылар формуланың басқа параметрінен қалай ажыратылады?:Формуланың басқа параметрлерінің мәндері өзгеруі мүмкін, ал тұрақтылардың мәндері өзгеріссіз қалады.

Тышқанды қолдана отырып суреттің пропорциясын сақтап, оның размерін өзгертуге болады?:Суреттің шеттік нүктелері мен “Shift” пернесін қоса басу арқылы.

Тізім диалогты терезесінің көмегімен, тізімде нені өзгертуге болмайды?:Тізімнің

элементтерінің мазмұны.

ҰҰҰ

Ұзындығы 255 символдан аз болшатын мәтіндік деректерді сақтау үшін қолданылатын деректер типін көрсетіңіз.мәтіндік

Ұяшық - бұл …:Қатар мен бағананың қиылысы.

Ұяшыққа енгізілген бірінші әріпіңіз алдындағы ұяшықтың бірінші әріпімен сәйкес келсе, қандай өзгерістер болады ?: Енгізіліп жатқан ұяшықта алдыңғы ұяшықтың мазмұны пайда болады.

Ұяшықтар шекараларын салу құралдарының қайсысы көп мүмкіндіктерге ие?:Формат ячейки” сұхбат терезесіндегі “Граница” беті.

Ұяшықтарға қорғаныш қоюға керек емес әрекетті табыңыз...:Пароль қою.

Ұяшықтың абсолютті адресі дегеніміз:$ көмегімен және бағана және қатар номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі.

ҮҮҮ

Үлкен арақашықтарда ақпаратты тасымалдайтын құрылымы болып … есептеледі:Почта

Үнсіз келесім бойынша Калькулятор Excel программасының қай жерінде орналасқан?:Қалып – күй қатарының сол жағында.

ФФФ

Файл – бұл…:Аты бар дискідегі мәліметтер және программа.

Файл- бұл…:Мәлімет сақталатын белгілі бір аты бар диск аймағы.

Файлға жол-бұл...:“\” таңбасымен бөлінген каталогтардың аттарынан тұратын тізбек.

Файлға толық маршрут берілген C:\DOC\PROBA.TXT. Файлдың толық атын көрсетіңіз:PROBA.TXT.

Файлға толық маршруты көрсетілген: C:\DOC\PROBA.BMP. Оның типін анықтайтын файлдың кеңейтілуін көрсетіңіз:BMP.

Файлдар және папкалармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері … көмегімен жүргізіледі:Мой компютер белгісі және сілтеуіш.

Файлдар тобын таңдап белгілеу үшін қай батырманы басамыз:Ctrl.

Файлдарды өшіру уақытында Қоржын белсенділенеді:Файл дискіден жойылмайды, олар Қоржын папкасында сақталады, бірақ папкада олар болмайды.

Файлды құру командасын көрсетіңіз:COPY CON.

Файлды сақтау үшін қандай команданы орындаймыз:Файл – сақтау.

Файлдық жүйені ағаш тәрізді бейнелейді, онда “бұтақтар” – каталогтар (бумалар), ал “жапырақтары” – файлдар (құжаттар). Түпкі каталогта не орналасады, яғни ағаштың дінінде:Қаталогтар мен файлдар.

Файлдың аты … бөліктен тұрады:2.

Файлдың атын өзгерту командасын көрсетіңіз?:RENAME.

Файлдың атын өзгерту үшін тышқанмен файлды ерекшелеп, ......Контекстное меню - Переименовать.

Файлдың атындағы “?” символы нені білдіреді?:Белгісіз кеңейтілуі бар кейбір файлдар.

Файлдың дұрыс жазылған атын көрсетіңіз:Paper.doc.

Фалға толық маршрут берілген C:\DOC\PROBA.TXT. Файл орналасқан каталогтың аты...:DOC.

Форматтау панелінде Нөмірленген және Маркерленген батырмаларды қатар бассақ белгіленген тізім қандай түрге келуі мүмкін?:Бұл екі батырма қатар басуға болмайды.

Формула енгізіп Enter батырмасын басқаннан кейін ұяшықта не бейнеленеді :Есептеу нәтижесі.

ШШШ

Шаблон бойынша құрылған құжаттың форматын өзгертуге бола ма?:Болады.

Шаблонға кіретін мәтін мен бейнені құжатта редактор деуге бола ма?:Болады

ЭЭЭ

ЭЕМ функциналдық мүмкіндіктеріне және өлшеміне қалай бөлінеді:Супер ЭЕМ, үлкен ЭЕМ, шағын ЭЕМ.

ЭЕМ-да информация қалай белгіленеді?:0 және1 сандарымен.

ЭЕМ-нің құрылғылары не арқылы қосылады:Шина.

Экранға шығару үшін қолданатын құрылғы:Монитор .

Экраннан мәтінді көшіру командасы … мүмкіндік береді:Экранның кез-келген аймағын алмастыру буферіне орналастыруға және шығаруға.

Электронды кестедегі… жоюға болмайды:Ұялық атын.

Электрондық кестенің негізгі элементі :ұяшық

Электрондық процессорының мүмкіншілігі:rестелік берілгендерді өңдеу

Электрондық кестеде бетті белгілеуді қалай жылдам іске асыруға болады?: Жолдар мен баған атауларының қиылысында тышқанды басу.

Электрондық кестенің ұяшығына енгізуге болады:мәтін, сан, дата, формула, басқа ұяшыққа сілтеме

Электрондық почта мекен – жайының дұрыс жауабын көрсетіңіз:KazGM@.Astana.Kz.

. компьютерлік вирус болып табылады: Шағын көлемді өзінен өзі көбейетін және басқа программаларға өзінен өзі жабысатын программа.

... DOS-қа тиісті:Элементарлы операцияларды теру барысында компьютер және оның ресурстарын қолдану.

... операциялық жүйеге кірмейді:Драйвер.

... тұрақты интерфейс Windows ОЖ болмайды:Жол енгізу командасы.

“Көшіру” командасы қай мәзір пунктінде орналасқан?:Түзету.

“Қою” командасы қай мәзір пунктінде орналасқан?:Түзету

“Тышқан” манипуляторы – бұл … құрылғы:Енгізу.

“Формат ячеек” сұхбат терезесінде қандай беттер болады?:Число, Выравнивание, Шрифт, Граница, Вид, Защита.

<question1>Компьютерлік вирустар - бұл…:

=H8+H14 формуласы не орындайды?H8 және H14 ұяшықтарының мәндерәін қосады

«?» белгісі бар меню командасы қандай қызмет атқарады? көмек беретін анықтамалық мәліметтерді экранға шақыру

«Вичестер» болып табылады:Ақпаратты сақтау құрылғысы

«Информация» термині...латынның «information» сөзінен шыққан, мәлімет, түсіндіру, мазмұнын айту дегенді білдіреді.

«Параметры страницы» диалогты терезесі көмегімен колонтитулдарға не істеуге болады?:Беттің шеттінен колонтитулға дейінгі арақашықтықты қою.

… компьютерлік вирус жұғуы мүмкін:Файлдармен жұмыс істегенде.

1 К байт нешеге тең?:1024 байтқа.

3,5 дюймдік иілгіш магниттік дискінің сыйымдылығы: 1,44 Мбайт.

Access деректер қорында құрылған файлдық кеңейтілуі:.mdb

ACCESS Деректерді сақтау үшін қолданылатын деректер қорының обьектісі қалай аталады?Кесте

Access. Деректерді енгізуге арналған экрандық үлгіні құру үшін қолданылатын құрал қалай аталады:Формалар конструкторы

Access. Есеп берудің жалпы тақырыбын көрсету үшін қолданылатын бөлім:Есеп беру тақырыбы

Access. Нақты сандарды сақтау үшін қолданылатын деректер типін көрсетіңіз:Сандық

ACCESS.Формаға деректерді енгізу және көрсету үшін қолданылатын басқарудың арнайы элементі қалай аталады.Өріс

ACCESS.Форманы басқару элементтері қайда орналасады?Форманың тақырып жолы және «Деректер аймағы » бөлімдерінде

Excel – де есептеулерді … арқылы орындауға болады:Формулалар мен функциялар.

Excel кестелік процессорда ұяшықтың мазмұнын көшіруді қандай пернелер комбинациясымен істеуге болады?:Бірінші Ctrl және С, содан соң Ctrl және V.

Excel кестелік процессорында Ctrl және Z пренелерді қатар басқанда не болады?:Ұяшықтың бұған дейін мазмұны өз қалпына келеді.

Excel кестелік процессорында жаңа бағананы қосқанда жұмыс алаңында қандай өзгеріс болады?:Белгіленген және келесі бағаналар бір саты оң жаққа көшеді, олардың орнына жаңадан бос, екпінді бағана пайда болады.

Excel кестелік процессорында қандай пернелер комбинациясымен пренелердің орнын ауыстыруға болады?:Бірінші Ctrl және Х, содан соң Ctrl және V.

Excel- дің негізгі ұғымдары:Ұяшық, қатар, бағана.

Excel кестелік процессорда ұяшықтың мазмұнын көшіруде қандай пернелер комбинациясымен істеуге болады?Бірініші Ctrl және C, содан кейін Ctrl және V

Excel кестелік процессорда Формула Жолындағы айқасқан бейнедегі перне не үшін керек?:Ұяшықтың бұрынғы мазмұнын қалпына келтіруге және өзгертулерді аяқтау үшін.

Excel кестелік процессорында үнсіз келісім бойынша “Панель управления листами таблицы” қай жерде орналасқан?:Жұмыс алаңының астындағы жолдың сол жағында.

Excel кестелік процессорында формула жолы нені көрсетеді?:Көрсетілген ұяшықтың мазмұның, болып жатқан өзгерістерін.

Excel кестесінің блоктар адресі қалай белгіленеді:В3:А1

Excel кестесінің блоктар адресі қалай белгіленеді?:Е13: Ғ19.

Excel программасында калькулятордың функциясын қалай өзгертуге болады?:Калькулятордың жанама менюі көмегімен.

Excel программасында функциялар массивінде БЗ (будущее значение) мәнін қалай таңдап алуға болады?:Вставка -Функции -Финансовые -БЗ.

Excel-де бір құжатпен жұмыс істей отырып, келесі құжатты ашуға бола ма?:Иә.

Excel-де мәліметтер типтері:Сандық, формулалар, мәтіндік.

Excelде ұяшық адресі мыналардан қалыптасады:Қатар және баған аттарынан.

Excel-дегі қалып-күй қатарында қандай мәліметтер көрінбейді?: Ұяшықтың мазмұнын, форматын.

Excel-дегі математикалық функция болады:LN

Excel-дің кітабі дегеніміз не?:Excel программасының файлы.

Exсel.Бағананы толық белгілеу:Ctrl+Пробел

Format командасының қызметі:Дискіні форматтайды.

HOME батырмасының қызметі: Курсоpды қатар басына жылжытады.

Internet - :Аса ірі дүниедүзілік компьютерлік желі.

Internet – бұл протоколдың жалпы тобын пайдаланатын компьютерлік желілердің бірігуі

Internet Explorer жұмыс терезесіндегі менюде қай команда жоқ?Есеп беру

Microsoft Access –тің макеті жасалып немесе өзгертілетін (Кесте) обьектісіндегі

MicrosofT Excel электрондық кестесінде функцияны шақыру үшін қандай команда орындалуы керек:Кірістіру -фунКция

Microsoft Excel электрондық кестесіндегі жолдардың саны қанша?65536

Microsoft Exсel электрондық кестесін іске қосу үшін орындалатын әрекеттер тізбегі:Іске қосу (Пуск)- Программалар- Microsoft Exsel

MS Excel =А2-С6 формуласы нені білдіреді?А2 ұяшығы мәнінен С6 ұяшығы мәнін шегеру

MS Excel =А3-В6 формуласы нені білдіреді?А3 ұяшығы мәнінен В6 ұяшығы мәнін шегеру

MS Excel =А4-В6 формуласы нені білдіреді?А4 ұяшығы мәнінен В6 ұяшығы мәнін шегеру

MS Access программасында мәліметтерді талдау және іріктеу қызметін атқаратын арнайы объект:Сұраныстар (запросы)

MS Excel С4 ұяшығы:С бағанасының 4 жолағы

MS Excel-де бағаналар саны қанша?256 MS-DOS та каталогты құру командасын көрсетіңіз:MD

MS EXCEL-дегі диаграмманы редакциялау үшін, оны жеке объект ретінде белгілеп, ... шерту керекДиаграмма алаңында сыртынан тышқанның оң жақ батырмасын

MS Outlook.Контакты бумасы не үшін қолданылады:Қызметкерлер туралы информацияны сақтау үшін

MS WINDOWS-та объектін жою үшін, объектін еркшелеп және қандай пернені басу керек?Delete

MS Word-та қаріп мөлшері … өлшенеді: Пунктпен

MS-DOS-та CD\ жазуы нені білдіреді?:Директориядан түпкі каталогқа көшу.

MS-DOS-та каталогты жою командасын көрсетіңіз:RD.

MS-DOS-та каталогтың дұрыс жазылу атын көрсетіңіз:SIGMA.TXT.

MS-DOS-та каталогтың ішін көру командасын көрсетіңіз:CD.

Pentium III 600 процессорының атауындағы 600 саны нені білдіреді ?:Процессордың жұмыс істеуіндегі мегагерцтік тактілік жиілігі.

Plug and Play технологиясы...:Жаңа құрылғыларды сол компьютердің конфигурациясына сәйкестендіреді.

Power Point анимация дегеніміз:слайд фрагментіне қозғалыс және дыбыс беру

Power Point программасын іске қосудың дұрыс маршруты қайсы?Пуск-Программалар-MS Power Point

Shift батырмасының қызметі:Жазу регисторының таңбаларын теру.

Web –парақты қарап шығу бағдарламасы қалай аталады?броузер

Web-парақты қарап шығу бағдарламасы қалай аталады?броузер

Windows – бұл:Графикті интерфейсті көп есепті операциялық жүйе.

Windows – дың ішінде компьютерді дұрыс өшіру үшін .... басу керек.Windows – дың бас мәзіріндегі «»Жұмысты аяқтау жолағының «Компьютерді өшіру» пунктін таңдап алып, «Ия» батырмасын

Windows операциялық жүйесінде файлды немесе буманы іздеу… арқылы жүзеге асырылады:Жіберу-іздеу.

Windows – тағы мастер дегеніміз ?:Қолданушымен диалог ретінде жұмыс істейтін арнаулы программа.

Windows 98 операциялық жүйесінде стандартты түрде орналасқандар:Мой компьютер, Корзина, Тапсырмалар тақтасы, Пуск батырмасының жарлықтары.

Windows 98 операциялық жүйесіне жатпайтын негізгі ұғымдарды көрсетіңіз:Монитор.

Windows 98 операциялық жүйесінің жұмыс столы дегеніміз:Алғашқы терезе.

Windows Жұмыс столында буманы қалай құруға болады?Тышқанның оң жақ пернесін басып, Создать –Папка командасын таңдау керек.

Windows жүйесінің негізгі функцияларына жатпайды:вирус зақымдаған программаларды автоматты түрде жою

Windows Қай режим файылдар жайлы ең толық ақпаратты береді:Кесте /Таблица/

Windows ОЖ стандартты программаларына … кіреді: Paint,Word Pad, Блокнот, Калькулятор, Ойындар, Қызметші программалар, Мультимедиа.

Windows операциялық жүйсенің құрамындағы графикалық редакторды көрсетіңіз.Paint

Windows ортасында жұмыс істегенде контексті меню…. шақырылады:Тышқанның оң жақ тетігімен сырт еткізсе.

Windows. Егер бір уақытта бірнеше программалар жұмыс істеп тұрса, осы программаны жаппай басқа терезеге көшу:есептер панелі көмегімен болады

Windows-та компьютерді қайта жүктеу үшін пернелер комбинациясы:Gtrl+Alt+Tab

Word - 97 редакторында мәтінді кестеге өзгерту үшін:Кесте – кестеге өзгерту.

Word программасында қанша саймандар тақасы орналасуы мүмін?:Қолданушының таңдауы бойынша.

Word редакторында деректерді буферге қиып алу пернелер комбинациясы Shift + Del

Word 97 редакторында құжаттың өрістерін (поля) орнату үшін нені орындау керек?:Файл - Бет параметрлері.

Word 97 құжатты баспаға жіберу үшін:Файл - баспаға шығару.

Word 97 мәтінді екі бағанада орналастыру үшін … басу қажет:Формат - колонки-Тип - “екі” -ОК.

Word 97 мәтінінің сөздері қызыл сызықпен сызылғаны нені білдіреді?грамматикалық қателіктерін көрсетеді

Word 97 мәтінінің сөздерін қызыл сызықпен сызылғаны нені білдіреді?:Грамматикалық қателіктерін көрсетеді.

Word 97 программасында мәтінде азат жолды қою үшін … батырмасын басу керек:Формат- азат жол (абзац).

Word 97 программасында файл менюінде қандай командалар кіреді?:Жіберу (отправить), баспаға шығару, қасиеттер .

Word 97 программасында формат менюіне мына командалардың қайсысы кірмейді?:Автореферат.

Word 97 редакторінде мәтінге керекті қатарлар арасындағы итервалын орнату үшін ... батырмаларын басу керек:Формат-Табуляция.

Word мәтіндік процессорын іске қосу:Мой компьютер - Word

Word мәтіндік процессорында құжаттың бөлімдерін және берілген типті құжатқа тән құралдарды қамтитын файл қалай аталады?Шаблон

Word программасы программалық қамтамасыз етудің қандай бөлігі болып табылады:Қолданбалы программа

Word Программасынан шығу үшін .... қажет:файл/Выход командасы орындау немесе Alt+F4 пернелерін басу.

Word программасында мәтінді көшіруде қандай пернелер комбинациясымен істеуге болады?Бірініші Ctrl және C, содан кейін Ctrl және V

Word редакторында <Пішімдеу> саймандар тақтасының құрамына келесі батырмалар кіреді:Сызу, стиль, қаріп өлшемі, тегістеу, маркерлеу.

Word редакторында бір мезгілде қанша терезе ашуға болады?қалауың бойынша

Word редакторында кесте құрлымдарын өңдеу кезінде келесі амалдар қолданылады:Жаңа жолдар мен бағандар қосу, ерекшеленген ұяшықтарды бөлу, қатар мен бағандарды жою.

Word редакторында құжаттың «Қасиеті (Свойства) » командасы орналасқан меню:Файл

Word редакторында экранда барлық ашық құжаттарды бір мезгілде бейнелеу үшін орындалатын әрекет:<Терезе –Бәрін реттеу> командасын орындау керек.

Word Файл меню пунктінің командалары арқылы мынадай әрекет орындалмайды:Көшіру (копировать), қиып алу (вырезать),қою (вставить).

Word. Ағымдағы жолдың соңына жылдам жылжу пернесі:End

Word. Мәтінді немесе парақты рамкамен қоршау үшін ... таңдау керек.Формат – Границы и заливка

Word97 Буферден мәліметті алып қою үшін:Ctrl+V.

Word97 –де мәтіннің фрагментін буферге көшіру үшін:Ctrl+C.

Word97 кестені қалай құрамыз:Кесте - кесте қосу.

Word97 қанша саймандар тақтасы бар:13.

Word97 программасында формат менюіне мына командалардың қайсысы кірмейді:бағаналар

Word-та қаріптің негізгі параметрлерін….арқылы орнатуға болады:Формат – қаріп.

WS Word редакторының мәзір қатары мына бөлімдерден тұрады:Файл, түзету, түр, формат, сервис, терезе, кесте, анықтама

 


Date: 2015-06-06; view: 4016; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2023 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию