Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати в програмі 1 С

Сучасна компьютерна форма бухгалтерського обліку базується на використанні персональних компьютерів та обчислювальних мереж. Компоненти компьютерної форми обліку, без яких неможливе її створення на конкретному підприємстві.

 

Практичне її застосування залежить від набору технічних засобів і вибору організаційних форм їх використання, що передбачають наступні варіанти:

- використання виключно персональних компьютерів;

- використання одного центрального компьютера (серверу) і терміналів для введення даних;

- обьєднання персональних компьютерів в локальну мережу( цим забезпечується обмін даними між різними ділянками бухгалтерського обліку);

- обьєднання персональних компьютерів в локальну мережу з одним або кілька потужними компьютерами( серверами) та вихід до глобальних мереж( зокрема, інтернет).

Застосування компьютерів дозволило автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операцій. Бухгалтер працює на компьютері в діалоговому режимі, використовує зворотній звьязок в процесі обробки інформації і отримання відповідних вихідних документів.

Компьютерна система обліку оперативно відображає основні процеси, які повьязані з отриманням різних зведених показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства. В тій обліковій системі інформація іде по єдиному каналу і використовується для всіх потреб управління.

Єдність інформаційної бази і повний автоматизований технологічний процес забезпечується за рахунок одноразового введення інформації. Технологічний процес обробки даних при компьютерній формі обліку поділяється на три етапи:

- Збирання і реєстрація первинних даних для обробки на компьютері;

- Формування масивів облікових даних на електронних носіях; журналу господарських операцій, структури синтетичних та аналітичних рахунків, довідників аналітичних обьєктів, постійної інформації. Одночасно здійснюються контроль процесу, обробка інформації, записаної в масивах облікових даних;- отримання результатів за звітній період за запитом користувача або у вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок з бухгалтерських рахунків або відображенням на екрані дисплеїв потрібної інформації.

Конфігурація”1С: Зарплата+ Кадри” для України.

Відпрацьований час може враховуватися як прямим методам, так і методом відхилень. При прямому обліку часу користувач вносить в програму дані безпосередньо на основі вже заповненого табеля. При обліку методом відхилень в програмі реєструються тільки відхилення від нормального графіка роботи( хвороби, відпустки, простої та інші), а відпрацьований час визначається автоматично.

Передбачений окремий облік денного і нічного часу. Набір календарів конфігурацій дозволяє без додаткової настройки описати графіки роботи при

“пьятиденці”, і “шестиденка”, для 40-,36- і 24-годинного робочого тижня, а також графік роботи “доба-троє”.

Передбачений окремий облік роботи у вихідні дні і свята, а також час відпрацьований понаднормово.

 

 

На підставі даних про відпрацьований час автоматично розраховуються суми нарахувань для погодинної оплати праці. Окремо враховується і оплачується відпрацьований понад норму час.

Програму дозволяє отримати як бланки, так і заповнені табелі за типовими формами П-13 і П-14.

У програмі передбачені такі форми оплати праці: погодинна, погодинно-преміальна, пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна.

За погодинною системою оплати праці передбачена можливість вказівки як індивідуального окладу ( тарифу), так і прив’язки до розряду.

Розрахунок сум по бригадному поряд можна виконати з урахуванням КТУ , відпрацьованого часу і тарифу.

При розрахунку сум за індивідуальними відрядними нарядами співробітника використовується довідник робіт з розцінками і нормами часу.

Передбачений розрахунок різних премій і доплат, компенсацій і соціальних допомог. Деякі додаткові нарахування можуть бути в натуральній формі(оплата проїзних, оплата харчування і т.п.)

 

Ведеться облік виконавчих листів і виданих підприємством позик з можливістю автоматичного щомісячного погашення із заробітної плати.

Інші нарахування та утримання, що використовують стандартні алгоритми розрахунку, можуть бути описані користувачем без додаткової настройки.

Облік відхилень від нормального графіка роботи:

 

У програмі передбачений облік відпусток, лікарняних листів, інших випадків, коли оплата відбувається по середньому заробітку (відрядження, виконання державних обов’язків і т.п.), а також відгулів і прогулів.

При наявності інформації за попередні періоди середній заробіток для лікарняних, відпусток і т.п. розраховується автоматично.

Також автоматично визначається відсоток оплати лікарняних листів на підставі стажу співробітника. При необхідності можна оформити доплату по лікарняному листу понад покладеного за рахунок коштів підприємства.

За допомогою платіжної відомості можна оформити виплату зарплати за конкретний місяць, погашення всіх боргів по зарплаті, виплати з каси, з розрахункового рахунку, а також виплати в натуральній формі. Може бути вироблено округлення видаваних сум, а також погашення заборгованості по округлення в наступних періодах.Передбачено депонування сум, не отриманих по платіжній відомості, а також виплата раніше депонованих.

Програма дозволяє отримати як типові друковані форми розрахункових і платіжних відомостей (П-49, П-50, П-52), так і відомості довільної форми, а також розрахункових листків і касових ордерів на виплату зарплати. Спеціальний звіт покаже суми заборгованостей по невиплаченої заробітної плати.

Автоматично розраховується прибутковий податок, збір ЄСВ з урахуванням основних пільг по оподаткуванню. Прибутковий податок може розраховуватися наростаючим підсумком з початку року.

Передбачено формування типових форм звітності з прибуткового податку, а також персоніфікованої звітності до, в тому числі і в електронному вигляді.

А також звіт для розрахунку сум обов’язкових відрахувань від фонду заробітної плати.

У програмі передбачено ведення структури підрозділів підприємства і ведення штатного розкладу.

Зберігання додаткової кадрової інформації співробітників: адреси і телефони, стать, сімейний стан і члени сімї, стаж, кваліфікація і перепідготовка, трудова діяльність, володіння мовами, дані військового обліку та інше.

Оформлення кадрових наказів: про прийом на роботу, про звільнення, про кадрове переміщення.

Отримання довільних кадрових і статистичних звітів по персоналу, а також особистої картки за формою П-2, інформації про середньоспискову чисельність. Отримання друкованих форм штатного розкладу, структури підрозділів і списку вакансій підприємства.

Помічник коригувань виконає конкретне виправлення документів, внесених в минулих періодах.

Помічник експорту проводок дозволить сформувати проводки для 1С: Бухгалтерії на основі введених даних.

Можливість поділу інформації між кількома розраховувачів дозволить обмежити доступу до даних інших розраховувачів при роботі з

конфігурацією декількох користувачів, повноцінний багатовіконний інтерфейс, налаштовуванні панелі інструментів, зручне введення інформації ( режим підбора, календар калькулятор), у можливість пощуку і добору інформації у можливість виведення друкованих форм на українській або російській мові, різні режими допомоги і підказок.


Date: 2015-11-14; view: 140; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию