Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачі в організації обліку праці

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключення

трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України

конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю,

відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку.

У зв’язку з цим в Первинній профспілковій організації незалежної профспілки гірників України філії «Клінінг – сервіс» організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.

Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на підприємстві створені:

- контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;

- правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;

- своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх видача;

- своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;

- розподіл заробітної плати по об’єктах калькулювання;

- планування звітів про працю.

Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну. Правильний облік

 

мобілізує працівників на виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності виробництва.

Закон України «Про оплату праці» визначає економічні та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата

- це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

2.1.3 Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік:Для нарахування та виплати заробітної плати потрібні наступні форми бухгалтерських документів:

1. Особова картка працівника.( яка заповнюється у відділі кадрів,при прийнятті на роботу працівника.)

2. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу.

3. Наказ про надання відпустки.

4. Наказ ( розпорядження) про припинення трудового договору.

5. Табель обліку використання робочого часу.

6. Обліковий лист праці та виконаних робіт

7. Обліковий лист тракториста- машиніста

8. Наряд на відрядну роботу.

9. Подорожній лист вантажного автомобіля

10. Розрахунок нарахування праці.

11. Табель обліку робочого часу та інші документи.

Особливе значення для бухгалтерії має табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати(ф.П-12), в якому відображаються дані про кожного працюючого щодо неявок на роботу за кожен день і разом за місяць.

Для обліку відпрацьованого часу використовується табель обліку робочого часу.

Табель ведеться на обліковий склад працівників усіх категорій, прийнятих на постійну, тимчасову, сезонну роботу, а також студентів, прийнятих на період виробничої практики або канікул з оплатою праці. При прийнятті на роботу кожному працівнику присвоюється табельний номер, який потім використовується в кадрових та облікових документах. При звільнення працівника його табельний номер не може бути присвоєний іншому працівнику протягом, як правило, 3 років. Табель обліку робочого

часу заповнюються особою, відповідальною за його ведення, щодня протягом усього місяця. Зміни до нього вносяться на підставі документів за особовим складом(наприклад, наказів на відпустку, відрядження, прийняття, переведення, звільнення, листків непрацездатності тощо). У табелі фіксуються години, відпрацьовані наднормово, у нічний час, у святкові дні. Для виділення видів затрат робочого часу слід застосувати умовні позначення (буквені та цифрові коди), що знаходяться на першому аркуші типової форми № П-5. Наприклад, години роботи позначаються Р(цифровий код 01), простої –П(код 23), прогули -ПР (код 24), вечірні години роботи -ВГ код 03).Для простоти та зручності ведення табеля на підприємствах можуть використовувати або цифрові, або буквені коди, при цьому часто підприємства їх «удосконалюють», наприклад, указуючи години роботи не за допомогою коду, проставляючи фактично відпрацьовану кількість годин(припустимо, 8 годин або 6 годин). Підписує табель особа, відповідальна за його ведення, і керівник структурного підрозділу. Повністю оформлений табель передається в бухгалтерію, де використовується для розрахунку заробітної плати робітникам підприємства. Ці дані потрібні для складання бухгалтерських проводок. Табель в відділі освіти складається двічі на місяць.

Табель обліку робочого часу складається в примірнику протягом місяця окремо за виробничими підрозділами і категоріями працюючих. Табельний облік у відділах, на фермах, у бригадах, ремонтних майстернях та іншихвиробничих підрозділах ведуть спеціально призначені працівники або керівники підрозділів. Для кожного працівника в табелі відводять окремий рядок у якому записують кількість відпрацьованих годин. Умовними літерами зазначають причини невиходу на роботу наприклад вихідні або святкові дні- “РВ”, для хвороби “Х”, відрядження “ВД”, відпустка “В”.

У табелі також визначають посаду працівника його оклад, вид оплати сума зарплати, табельний номер, код синтетичного і аналітичного обліку. На прикінці місяця табель передають у бухгалтерію для нарахування зарплати.


Date: 2015-11-14; view: 89; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию