Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок вартості технологічного обладнання паливного відділення

Економічна ефективність паливного відділення характеризується терміном окупності Т, який розраховується за формулою:

 

Т = К/П.

 

Таблиця 5.1 – Вартість технологічного обладнання

Найменування обладнання Кількість, од. Сума, грн.
Стелаж для деталей
Настільно-свердлильний верстат
Підставка під обладнання
Рейковий ручний прес
Стіл для контролю і ремонту прецизійних деталей
Верстак для ремонту паливної апаратури
Скриня для обтирочних матеріалів
Стенд для випробовування і регулювання паливних насосів високого тиску
Стенд для ремонту форсунок
Скриня для відходів
Установка для розбирання та миття деталей
Стенд для розбирання ПНВТ
Інструменти та пристосування  
Інші витрати  
Разом капітальних вкладень  
Вартість технологічного обладнання  

 

Вартість устаткування – 29240,00 грн.

Вартість монтажу устаткування – 2924,00 грн.

 

Розрахунок заробітної плати для робітників паливного відділення

Тпал.в. = 8282,88 люд.×год.

 

70% робіт в паливному відділенні проводиться у нормальних умовах і 30% у шкідливих.

 

Тн.у. = 70% Тагр.в. = 5798,02 люд.год.

 

Тшк.у. = 30% Тагр.в. = 2484,86 люд.год.

 

де Тн.у. − об’єм робіт у нормальних умовах;

Тшк.у. − об’єм робіт у шкідливих умовах.

 

Вартість однієї люд.×год. нормальних і шкідливих робіт:

 

Сн.у. = 13,82 грн.; Сшк.у. = 15,48 грн.

 

Загальна вартість робіт:

 

Спал.в. = Тн.у. · Сн.у. + Тшк.у. · Сшк.у. = 5798,02 · 13,82 + 2484,86 · 15,48 =

= 80128,64 + 38465,63 = 118594,27 грн.

 

Заробітна плата робітників агрегатного відділення:

 

ЗП роб.пал.в. = Спал.в. = 118594,27 грн.

 

Основна заробітна плата: 

ЗПосн. = ЗП роб.пал.в. + П,

 

де П – премія:

П =25% · ЗП роб.пал.в. = 0,25 · 118594,27 = 29648,57 грн.

 

ЗПосн. = 118594,27 + 29648,57 = 148242,84 грн.

 

Додаткова заробітна плата:

 

ЗПдод. = ЗПосн. · Кд. = 148242,84 · 15% = 22236,43 грн.

 

де Кд. – коефіцієнт, який враховує відсоток додаткової заробітної плати, Кд. = 15%.

 

Фонд заробітної плати:

 

ФЗПзаг. = ЗПосн. + ЗПдод. = 148242,84 + 22236,43 = 170429,27 грн.

 

Середня місячна заробітна плата одного робітника:

 

ЗПроб. = ФЗПзаг / ( Nроб. · 12) = 170429,27 / ( 3 · 12 ) = 4734,15 грн.

 

де Nроб. – кількість ремонтних робітників (3 чол.).

 

Відрахування на соціальні потреби:

 

Всоц = 37,19% від ФЗПзаг.

 

Всоц = 170429,27 · 37,19% = 63382,65 грн.

 

 

Кошторис витрат

Кошторис витрат складається із заробітної плати ремонтних робітників, відрахування на соціальні потреби, амортизаційних відрахувань на повне відновлення технологічного устаткування, накладних витрат.

За Податковим кодексом України, мінімально допустимий строк корисного використання групи 4 – машини і обладнання – становить 5 років (60 місяців). На основі цього, амортизаційні відрахування на повне відновлення технологічного устаткування:

А = Су.м. / 5 = (29240,0+2924,0) / 5 = 6432,84 грн.

де Су.м. – вартість устаткування з монтажем.

 

Вартість монтажу приймається рівною 10% вартості технологічного обладнання.

Вартість устаткування – 29240,0 грн.

Вартість монтажу устаткування – 2924,0 грн.

Накладні витрати приймаються 40% від суми загального фонду заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби та амортизаційних відрахувань.

НВ = 40% × (ФЗПзаг. + Всоц + А) = 40% × 240244,76 = 96097,90 грн.

Таблиця 5.2 – Кошторис витрат на виробництво і калькуляцію

Показник Собівартість
Всього, грн. На 1 люд.год.
Заробітна плата 170429,27 20,58
Відрахування на соціальні потреби 63382,65 7,65
Амортизація технологічного устаткування 6432,84 0,78
Накладні витрати 96097,90 11,60
Всього витрат 336342,66 40,61

 

 
Date: 2015-11-14; view: 90; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию