Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 8

  1. Своєрідність філософії України в контексті світової культури.
  2. Києво-Могилянська академія.

 

Тестова частина:

1. Вкажіть найбільш точне та найбільш повне визначення діалектики. Діалектика являє собою:

1. Спосіб пошуку та вирішення суперечностей дійсності.

2. Уміння правильно, зі знанням справи вести суперечку.

3. Науку про логічні закономірності мислення.

4. Вчення про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства та мислення, система принципів та методів пізнання та перетворення світу.

Хто з античних філософів сказав: “Я знаю, що нічого не знаю”?

1. Піфагор;

2. Анаксимандр;

3. Сократ;

4. Зенон;

5. Демокріт.

3. Одним з основних принципів пізнання позитивізму вважають:

1. Інтенціональність;

2. Інструменталізм;

3. Верифікацію;

4. Детермінацію;

5. Інтерпретацію.

 

 

Варіант 9

  1. Що таке філософія українського духу?
  2. Гуманізм філософії Т.Шевченка.

 

Тестова частина:

1. Метафізика як метод мислення характеризується перш за все:

1. Уявленням про те, що суперечності існують лише в свідомості людини, яка щось пізнає.

2. Думкою, що істини мають непохитний характер.

3. Переконанням в незалежності існування речей та явищ один від одного.

4. Визнанням лінійного або циклічного характеру розвитку.

5. Запереченням якісного саморозвитку буття шляхом суперечностей, тяжінням до побудови однозначної, статичної, умоглядної картини світу.

Хто з античних філософів вважав основою, першопочатком всього світу вогонь?

1. Фалес;

2. Анаксимен;

3. Геракліт;

4. Аристотель

5. Демокріт.

Яка філософська течія визначила своєю задачею формувати мистецтво роз’яснення висловів та текстів для правильного розуміння інформації, що міститься в них?

1. Екзистенціалізм;

2. Позитивізм;

3. Аналітична філософія;

4. Герменевтика;

5. Логічна семантика.

 


Date: 2015-12-11; view: 59; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию