Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 2. Викладач: приват-доцент, канд.філос.наук Балашенко І.В

Викладач: приват-доцент, канд.філос.наук Балашенко І.В.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу «Філософія» для магістрантів Інституту фізики та математики

Варіант 1

  1. Назвіть основні риси філософських пошуків у Київській Русі.
  2. Філософські погляди М.Костомарова.

 

Тестова частина:

Яке з наведених нижче положень найбільш повно характеризує філософію?

1. Система теоретичних уявлень, що не має дослідного характеру, але може бути методом дослідження дійсності.

2. Наука про форми та способи узагальнення знань про природу та суспільство.

3. Наука про пізнання причин сутності.

4. Система знань про найзагальніші основи буття.

5. Особливі науково-теоретичні знання про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства та мислення, про принципи та методи їх пізнання та практичної діяльності.

2. Визначення “Дослідження всезагальних форм, законів та принципів буття” відповідає поняттю:

1. Аксіологія.

2. Гносеологія.

3. Логіка.

4. Філософія історії.

5. Онтологія.

6. Філософська антропологія.

3. Вкажіть положення, яке найбільш повно розкриває сутність пантеїзму:

1. Бог створив природу, але не бере участі в її розвитку;

2. Природу можна зрозуміти лише за допомогою Бога, її творця;

3. Бог та природа злиті в одне ціле, знаходяться в нерозривній єдності;

4. Бог та природа вічні.

 

 

Варіант 2

  1. Охарактеризуйте особливості світогляду філософії Київської Русі.
  2. Сформулюйте принципи філософії «братських шкіл».

 

Тестова частина:

1. Роль філософії яскраво проявляється через її функції. Найважливіша функція діалектико-матеріалістичної філософії в тому, що вона:

1. Є духовною зброєю людини.

2. Виступає центром духовного життя епохи.

3. Вказує перспективи історичного розвитку суспільства.

4. Служить засобом пізнання та перетворення суспільства, природи, людини.

5. Допомагає сформувати наукову картину світу.

2. Визначення “Розділ філософії, пов’язаний з інтерпретацією історичного процесу та історичного пізнання” відповідає поняттю:

1. Аксіологія.

2. Гносеологія.

3. Логіка.

4. Філософія історії.

5. Онтологія.

6. Філософська антропологія.


Date: 2015-12-11; view: 82; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию