Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Архітектура інформаційної системи

ЛЕКЦІЯ 3. Класифікація СУБД

Ефективність функціонування інформаційної системи багато в чому залежить від її архітектури. На даний час перспективною є архітектура клієнт-сервер. Вона складається з комп'ютерної мережі і розподіленої бази даних, що включає корпоративну базу даних (КБД) і персональні бази даних (ПБД). КБД розміщається на комп'ютері-сервері, ПБД розміщаються на персональних комп'ютерах співробітників, що є клієнтами корпоративної БД.

Сервером визначеного ресурсу в комп'ютерній мережі називається комп'ютер (програма), керуючий цим ресурсом.

Клієнтом називається комп'ютер (програма), що використовує цей ресурс.

Наприклад, як ресурс можуть виступати бази даних, файлові системи, служби друку, поштові служби і т.п. Тип сервера визначається видом ресурсу, яким він керує. Наприклад, якщо керованим ресурсом є база даних, то сервер називається сервером бази даних. Достоїнством організації ІС по архітектурі клієнт-сервер є сполучення:

з однієї сторони централізованого збереження й обслуговування даних;

з іншої сторони колективний доступ до загальної корпоративної інформації й індивідуальна робота користувачів над персональною інформацією.

Архітектура клієнт-сервер допускає різні варіанти реалізації.

  КБД
Файл сервер
Комп'ютер сервер
ПБД
СКБД
ПК клієнта 1
ПБД
СКБД
ПК клієнта n
Передача файлів із БД для обробки
Мережне ПО
Рисунок 3.1. Структура ІС з файл- сервером
Першими з'явилися розподілені ІС із застосуванням файл-сервера (рис. 3.1). У таких ІС по запитах користувачів файли з КБД передаються на персональні комп'ютери, де відбувається їхня обробка. Недолік - висока інтенсивність передачі оброблюваних даних. По мережі передаються надлишкові дані: поза залежністю від того, яка частина даних із БД потрібна користувачу, файли бази даних передаються цілком. Наприклад, якщо користувачу необхідно отримати інформацію про одного студента, то на його ПК із сервера повинні бути передані дані про всіх студентів (уся КБД із тисяч рядків), з яких локальна СУБД вибере тільки один рядок. Тому в системах з файловим сервером при одночасній роботі більш ніж 15 користувачів і значних розмірах КБД продуктивність стає неприпустимо низкою.Для побудови більш ефективної системи роботи з загальною БД використовується архітектура клієнт-сервер (рис. 3.2). У цій архітектурі програмне забезпечення складається з двох частин: програмного забезпечення сервера і програмного забезпечення користувача - клієнта. Програма-клієнт виконується на комп'ютері користувача і посилає запити до програми серверу, що працює на комп'ютері загального доступу. Сервер бази даних забезпечує виконання основного обсягу обробки даних. Сервер виконує пошук і витяг потрібних даних, які потім передаються на комп'ютер користувача у виді результату запиту. Достоїнством такого підходу в порівнянні з попереднім є помітно менший обсяг переданих даних, тому що передаються тільки ті дані, що потрібні користувачу.

КБД
Сервер БД
Комп'ютер сервер
ПБД
СКБД
ПК клієнта 1
ПБД
СКБД
ПК клієнта n
Передача даних із БД
Мережне ПО
Рис. 3.2. Структура ІС із сервером баз даних  
У такій архітектурі сервер називається сервером баз даних. Він орієнтований на збереження й обробку великих обсягів даних, на одночасну роботу великої кількості користувачів і забезпечує при цьому високу продуктивність, надійність і захищеність.

Для створення і керування персональними БД і додатків, що працюють з ними, використовуються СУБД, такі як Access і Visual FoxPro фірми Microsoft, Paradox фірми Borland.

Корпоративна БД створюється, підтримується і функціонує під керуванням сервера БД, наприклад Microsoft SQL Server чи Oracle Server.

У залежності від розмірів організації й особливостей розв'язуваних задач інформаційна система може мати одну з наступних конфігурацій:

· комп'ютер-сервер, що містить корпоративну і персональні БД;

· комп'ютер-сервер і персональні комп'ютери з ПБД;

· кілька комп'ютерів-серверів і персональних комп'ютерів із ПБД.

Використання архітектури клієнт-сервер дає можливість поступового нарощування інформаційної системи підприємства, як у міру розвитку підприємства, так і в міру розвитку самої інформаційної системи.

Поділ загальної БД на корпоративну КБД і персональні ПБД дозволяє зменшити складність проектування БД у порівнянні з централізованим варіантом, а виходить, знизити імовірність помилок і вартість проектування.

Найважливішим достоїнством застосування БД в інформаційних системах є забезпечення незалежності даних від прикладних програм. Це дає можливість користувачам не займатися проблемами представлення даних на фізичному рівні: розміщення даних у пам'яті, методів доступу до них і т.д.Така незалежність досягається підтримуваним СУБД багаторівневим представленням даних у БД на логічному (користувальницькому) і фізичному рівнях. Завдяки СКБД і наявності логічного рівня представлення даних забезпечується відділення концептуальної (понятійної) моделі БД від її фізичного представлення в пам'яті ЕОМ. 

Будь-яка база даних має визначені стадії розвитку:

1. Проектування;

2. Реалізація;

З. Експлуатація;

4. Модернізація і розвиток;

5. Повна реорганізація.

На кожній стадії з базою даних зв'язані різні категорії користувачів.

 

Адміністратор бази даних (АБД) - особа чи група осіб, що відповідають за вироблення вимог до БД, її проектування, створення, використання і супровід. У процесі експлуатації АБД стежить за функціонуванням системи, забезпечує захист від несанкціонованого доступу, контролює надмірність, несуперечність, схоронність і вірогідність збереженої в БД інформації. В однокористувальницьких системах функції АБД виконують самі користувачі, що безпосередньо працюють з додатком БД.

При роботі в мережі АБД звичайно взаємодіє з адміністратором мережі. В обов'язки останнього входять контроль функціонування апаратно-програмних засобів мережі, реконфігурація мережі, відновлення програмного забезпечення після збоїв і відмовлень устаткування, профілактичні заходи і забезпечення розмежування доступу.

Розроблювачі й адміністратори додатків (РАД). Це група користувачів, що функціонує під час проектування, створення і реорганізації БД. Адміністратори додатків координують роботу розроблювачів конкретних додатків. Розроблювачі конкретних додатків працюють з тією частиною інформації з БД, що потрібна для конкретного додатку.

Обслуговуючий персонал виконує функції підтримки технічних і програмних засобів у працездатному стані. Він проводить профілактичні, регламентні й інші роботи з планів, а також у міру необхідності.

Кінцеві користувачі. Це основна категорія користувачів, в інтересах яких і створюється БД. У залежності від особливостей БД коло її кінцевих користувачів може розрізнятися. Це можуть бути випадкові або регулярні користувачі. Перші звертаються до БД час від часу за одержанням деякої інформації, наприклад пасажири які переглядають розклад руху потягів. Регулярні користувачі працюють зі спеціальними додатками, що забезпечують автоматизацію їхньої діяльності при виконанні своїх посадових обов'язків. Наприклад, менеджер, що організує роботу фірми, має у своєму розпорядженні додаток для планування і розподілу замовлень, контролю ходу їхнього виконання, замовлення на складі необхідні комплектуючих для нових замовлень і т.п. Від кінцевих користувачів не вимагається спеціальних знань в області обчислювальної техніки.

Не в кожній базі даних можуть бути виділені всі типи користувачів. Наприклад, при розробці інформаційних систем з використанням настільних СКБД адміністратор БД, адміністратор додатків і розроблювач часто існують в одній особі. Однак при побудові складних корпоративних баз даних, що використовуються для автоматизації бізнесів-процесів у великій фірмі, можуть існувати і групи адміністраторів додатків, і відділи розробників. Найбільш складні обов'язки покладені на групу адміністратора БД.


Date: 2015-10-19; view: 144; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию