Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контурне проектування границь полів

Проектування контурної організації території здійснюють у такій послідовності:

· виділяють еколого-технологічні групи і підгрупи земель;

· визначають і розміщують площі сівозмін, ділянки постійного залуження, багаторічні насадження і природні кормові угіддя;

· розташовують заходи постійної дії протиерозійного впорядкування території (лісосмуги, шляхи, гідротехнічні споруди);

· за потреби проводять внутрішньо польову організацію території, визначають технологічні і робочі ділянки;

· визначають ділянки, на яких треба провести заходи щодо відновлення родючості грунтів.

І еколого-технологічна група земельз крутизною схилів 0-30 – на ній організовуються інтенсивні польові сівозміни, в яких сконцентровані всі просапні культури, що вирощуються за інтенсивними технологіями.

ІІ еколого-технологічна група земель– містить ділянки з крутизною схилів 3-70. На ній організовуються ґрунтозахисні сівозміни багаторічними травами і без просапних культур.

ІІІ еколого-технологічна група земельохоплює орні землі з крутизною схилів понад 70. Ділянки цих земель засівають багаторічними травами і вилучають з ріллі. Вони перетворюються на штучні сіножаті з сіяних багаторічних трав.

Грунтозахисна система контурно-меліоративного землеробства має відповідати:

· раціональній структурі земельних угідь;

· раціональній структурі посівних площ;

· раціональному розміщенню полів, сівозмінних масивів і робочих ділянок усередині полів з урахуванням умов рельєфу;

· ґрунтозахисним системам механічного обробітку грунтів відповідно до культури, рельєфу та кліматичних умов;

· меліоративним та культуртехнічним заходам на орних землях та природних кормових угіддях;

· раціональному розміщенню системи лісових насаджень;

· раціональному використанню природних кормових угідь;

· раціональному розміщенню лінійних рубежів (шляхів, меж полів, сівозмін, господарства) максимально сполучених з природними.

Грунтозахисна система контурно-меліоративного землеробства складається з таких основних ланок:· контурно-меліоративна організація території з напрямними лініями обробітку грунту;

· система сівозмін;

· система ґрунтозахисного обробітку грунту;

· система удобрення культур;

· система захисту культур від бурянів, хвороб та шкідників;

· система машин і знарядь;

· система насінництва.

Основними принципами схем протиерозійних заходів щодо областей є:

-комплексність протиерозійного захисту земель, що забезпечує оптимальне сполучення організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротехнічних заходів;

-диференційованість застосування протиерозійних заходів залежно від конкретних природних та економічних умов, активності і характеру процесів;

-економічність і стійкість заходів, що передбачаються.

Основним завданням організації угідь і сівозмін при складанні проектів внутрішньогосподарського землеустрою є створення організаційно-господарських і територіальних умов для найбільш повного й ефективного використання земельних угідь, захисту від ерозії і підвищення родючості еродованих і земель, , одержання найбільшої кількості продукції з одиниці площі при найменших витратах засобів і праці, найбільш ефективного використання с.г. техніки й організації праці. Особливістю організації угідь і сівозмін у районах ерозії грунтів є розробка комплексу протиерозійних заходів для усіх видів угідь. Організація угідь і сівозмін у цих районах включає встановлення складу і площ угідь, розробку заходів щодо поліпшення угідь, проектування системи раціональних сівозмін.У системі заходів боротьби з ерозією грунтів важливе значення має введення й освоєння системи раціональних сівозмін.

Проектування сівозмін у районах ерозії грунтів має на меті вирішення наступних завдань:

· раціональне використання орних земель для найбільш повного й ефективного використання кожної ділянки з врахуванням рельєфу, грунтів і їх еродованості;

· розробка системи сівозмін і їхньої структури, здатної забезпечити умови для припинення ерозійних процесів і підвищення родючості земель, що еродуються;

· створення необхідних територіальних умов для ефективного застосування протиерозійного комплексу;

· диференційоване розміщення сільськогосподарських культур з врахуванням відповідності природного середовища біологічним особливостям оброблюваних культур;

· виконання і перевиконання плану виробництва продукції і раціональне використання сільськогосподарської техніки;

· максимальне скорочення витрат, пов’язаних з освоєнням сівозмін.

 
Date: 2015-10-18; view: 204; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию