Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Способи одержання вихідної інформації

При розробці дипломної роботи використано різноманітну інформацію, яка відноситься до обліку земель, способів використання і впорядкування земель, рельєфу місцевості, якісної та кількісної оцінки родючих властивостей грунтів, їх бонітету та інших. Методичною основою дипломного проектування є законодавчі акти про землю, законодавчі акти, що стосуються агропромислового комплексу України, законодавчі акти щодо проведення земельної реформи, спеціальна література, положення, інформації та методичні вказівки по виконанню тих чи інших землевпорядних робіт. Методика проектування включає три основні етапи: збір вихідної інформації та її оцінка, вибір методів проектування, застосування математичного апарату для обґрунтування проектних рішень.

Вихідна інформація збиралась і систематизувалась шляхом виписки даних із матеріалів по обліку земель, що знаходяться в користуванні селян, проектів землевпорядкування, що розроблялися в минулі роки, матеріалів оцінки земель, результатів польових обстежень, в зв'язку із здійсненням першого етапу земельної реформи.

Значна частина інформації про доцільність використання в сіль­ськогосподарському виробництві тої чи іншої ділянки землі, одержана із матеріалів внутрігосподарського землевпорядкування, де приведено дані про якість ґрунтів, їх територіальне розміщення та природно - кліматичні особливості.

Для успішної розробки землевпорядних проектів застосовують такі методи як: розрахунково-конструктивний, статистичний, моно­гра­фічний, нормативний, розрахунково-варіантний, та економіко-матема­тичного моделювання.

Специфіка проектів землевпорядкування включає: комплексні, взаємопов'язані рішення всіх або майже всіх проектних задач; застосування методу послідовного наближення - від загального до часткового, а потім за допомогою балансового методу від часткового до загального; вивчення об'єктів проектування шляхом аналізу загально - статистичних, земельнооблікових і земельно-оціночних матеріалів, проведення необхідних обстежень та інженерних вишукувань на території кожного з них. Це відноситься до всіх методів землевпорядкування.

Оцінка одержаних результатів

У результаті збору, обробки і аналізу вихідної інформації одержано необхідну базу даних для вирішення в дипломній роботі всіх основних питань, пов'язаних з організацією здійснення пошуку такого варіанту використання продуктивних земель на території сільської ради, який би забезпечив ефективне ведення сільськогосподарського виробництва в умовах ринку і конкуренції.

Аналіз вихідних даних показує, що проектом повинні передбачатись суттєві зміни структури виробничого напрямку використання землі, форм господарювання та організації праці. Методика проектування включає аналіз і синтез, як невід'ємні методи досліджень, які виявляють їх структуру, функції системи і одночасно поєднують елементи в єдине ціле, тобто у функціональну систему.

 Date: 2015-10-18; view: 74; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию