Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Схема платежів в рахунок погашення кредиту та нарахованих процентів

3.9.1. Платежі в рахунок погашення кредиту в формі кредиту або не відновлювальної кредитної лінії та нарахованих процентів за ними, здійснюються рівними частинами – ануїтетами згідно «Процедури фінансового та податкового обліку ануїтетних платежів в рахунок погашення кредиту та нарахованих відсотків», затвердженої протоколом Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» 01.06.2005 №010605 або з простим щомісячним розбиттям суми кредиту рівними частинами та сплатою процентів за фактично використану залишкову суму кредиту, протягом всього строку кредитування, відповідно до графіку погашення, який є невід‘ємною частиною відповідних кредитних договорів (для кредитів для СМП). При цьому незалежно від графіку погашення, сума відсотків та частини кредиту повинні сплачуватись клієнтом в один день.

Платежі в рахунок погашення кредиту, наданого в формі відновлювальної кредитної лінії, або овердрафту,здійснюються в порядку передбаченому відповідними актами внутрішнього регулювання діяльності Банку за даними видами кредитів та типовими формами кредитних договорів до них (за наявності).

3.9.2. У вказаних нижче випадках, є можливим застосування спеціального графіку погашення кредиту, який є невід’ємною частиною кредитного договору, при прийнятті рішення про видачу кредиту:

- сезонних коливань виручки клієнта,

- розвитку нових напрямків бізнесу,

- у разі використання кредиту для придбання основних засобів, коли позичальнику необхідний певний період на їх купівлю, доставку, монтаж та введення в експлуатацію. Строк відстрочки платежу в рахунок погашення кредиту не може складати більше 3-х місяців.

3.9.3. Спеціальний графік погашення кредиту може передбачати:

- відстрочку платежів за кредитом, коли позичальник щомісячно сплачує тільки проценти, а потім через певний період (наприклад, через 30, 60 днів) починає сплачувати ануїтетні платежі або щомісячні внески, розраховані шляхом щомісячного розподілу суми кредиту на рівні частини в рахунок погашення кредиту та нарахованих процентів, згідно з графіком погашення;

- встановлення індивідуальних умов погашення платежу за кредитом відповідно до особливостей ведення та сезонності, притаманній даному виду підприємницької діяльності.

У разі застосування спеціального графіку погашення кредиту проценти нараховуються та сплачуються щомісячно.

3.9.4. Всі спеціальні графіки погашення кредиту за Програмою, затверджуються Кредитним органом установи Банку, який приймає рішення на видачу кредиту та погоджуються Кредитним комітетом Головного банку.

3.9.5. Дострокове погашення частини або всієї суми кредиту допускається, за умови письмового попередження про це Банку не пізніше, як за 5 робочих (банківських) днів до строку платежу , якщо відповідна умова передбачена Програмою та умовами кредитного договору.

Для здійснення дострокового погашення у разі використання ануїтетної схеми кредитування, спеціаліст СМП переглядає графік погашення і узгоджує його з позичальником шляхом укладення додаткової угоди до кредитного договору до моменту здійснення дострокового погашення, яку зі свого боку має підписати позичальник.


Date: 2015-10-21; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию