Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми графічних робіт

Виконання графічних робіт є складовою навчального процесу, активною формою аудиторної роботи студентів.

Мета проведення графічних робіт полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних та практичних знань інженерного креслення, одержання навиків практичного застосування різних методів креслення, опрацювання отриманих результатів та оцінки їх правильності.

№ з/п Назва теми Кількість годин
  3-й семестр  
Графічна робота № 1. Лінії.
Графічна робота № 2. Шрифти.
Графічна робота № 5. Комплексне креслення деталі.
Графічна робота № 4. Еліпс. Овал.
Графічна робота № 3. Ділення кола. Спряження.
Графічна робота № 6. (1-ий аркуш) Група геометричних тіл. Три проекції.
Графічна робота № 6. (2-ий аркуш) Група геометричних тіл. Аксонометрія.
Графічна робота № 7. Переріз призми площиною. Три проекції і аксонометрія.
Графічна робота № 8 Перетин багатокутників. Три проекції.
Графічна робота № 8 Перетин багатокутників. Аксонометрія.
Графічна робота № 9 Побудова розрізів у трьох проекціях.
Графічна робота № 9 Побудова розрізів у аксонометрії.
  4-й семестр  
Графічна робота № 1 План будівлі.
Графічна робота № 2 Розріз будівлі
Графічна робота № 3 Фасад будівлі
Графічна робота № 4 План фундаментів
Графічна робота № 5 План перекриття
Графічна робота № 6 План покрівлі
Графічна робота № 7 Схема розташування крокв
Графічна робота № 8 План підлог.
Графічна робота № 9 Генеральний план

Контроль та оцінювання виконання графічних робіт проводиться за такими критеріями:

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології роботи, що виконується;

2) безпомилкове виконання графічних робіт;3) ознайомлення з вимогами нормативних документів;

4) уміння поєднувати теорію з практикою при виконанні завдань;

5) здатність опанування матеріалу винесеного на самостійне опрацювання;

6) структура, стиль виконання завдань, вміння обґрунтовувати свою позицію, узагальнення інформації і висновки.

 

Контроль виконання графічних робіт здійснюється протягом семестру. Оцінювання знань студента проводиться за 4 - бальною шкалою.

 

Оцінювання знань студентів під час перевірки графічних робіт:

«Незадовільно» – виставляється, якщо робота виконана неповністю, допущено ряд груби помилок в кресленнях, робота оформлена неохайно або не оформлена зовсім. Графічна робота виконується ще раз на додаткову занятті.

«Задовільно» – виставляється, якщо робота виконана не повністю, допущено декілька грубих фактичних помилок, мають місце відхилення від вимог ЄСКД.

«Добре» – виставляється, якщо робота виконана повністю, але має незначні помилки у виконанні чи оформленні, мають місце незначні відхилення від вимог ЄСКД.

«Відмінно» – виставляється, якщо робота виконана повністю без фактичних помилок, оформлена згідно до вимог діючих нормативних документів.

При оцінці графічної роботи викладач враховує відповідність, правильність та розуміння матеріалу, знання нормативних документів, вміння працювати з інструментами, оформлення роботи.

 


Date: 2015-09-25; view: 85; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию