Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 18.2. Освіта дорослих як складова навчання протягом життя. Мета і завдання освіти дорослих

1. Освіта дорослих як суттєва складова навчання протягом життя спрямована на створення умов для забезпечення:

- права кожного громадянина України на безперервне навчання протягом життя;

- органічної єдності з усіма іншими ланками (складниками) неперервної освіти на основі врахування особистісних потреб, потреб ринку праці та пріоритетів суспільного розвитку.

2. Мета освіти дорослих полягає в соціально-економічній адаптації дорослої людини до перетворень, що відбуваються в суспільстві, підвищенню її соціальної захищеності.

2. Освіта дорослих – це одночасно освітній процес і результат розвитку особистості за допомогою освітніх програм, зорієнтованих на потреби дорослої людини.

3. Основними завданнями освіти дорослих є:

- всебічний розвиток особистісних якостей дорослої людини задля реалізації її потенційних можливостей;

- оновлення, розвиток і набуття нових фахових (професійних) компетентностей дорослої людини задля підвищення її професійної кваліфікації, розвитку професійної кар’єри;

- сприяння соціальній активності дорослої людини та підтримка її активної громадянської позиції та участі у житті суспільства на різних етапах життя.

4. Освіта дорослих охоплює комплекс формальних і неформальних освітніх програм, спонтанних (інформальних і повсякденних) освітніх заходів загального та фахового (професійного) спрямування, які отримує доросла людина після закінчення базової середньої освіти.

5. Державна політика у сфері освіти дорослих базується на принципах:

- державної підтримки розвитку освіти дорослих і забезпечення її доступності населенню, незалежно від попередньої освіти, місця проживання та рівня доходів;

- конкурентоспроможності та прозорості при визначенні і реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти дорослих;

- залученню підприємців до розвитку освіти дорослих як одного з пріоритетів соціально відповідального бізнесу;

- просуванню освіти дорослих як частини сучасної корпоративної культури підприємства, організації, установи.

 


Date: 2015-09-22; view: 128; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию