Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обов’язкова кількість видів контролю

З української літератури у 5 класі

(70 год, 2 год на тиждень)

Розроблено

за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-9 класи / Р.В. Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова.

 

Величко Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури Живанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївського району Кіровоградської області

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Текстуальне вивчення творів — 51 год.

Повторення та узагальнення — 2 год.

Література рідного краю  4 год.

Позакласне читання — 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Виразне читання — 2 год.

Резервний час — 7 год.

Обов’язкова кількість видів контролю

5клас

Семестри І ІІ
Контрольні роботи у формі: - контрольного класноготвору; - виконання іншихзавдань (тестів, відповідей на запитання тощо)   –  
Уроки розвитку мовлення*(РМ) (у+п) (у+п)
Уроки позакласного читання(ПЧ)
Перевірка зошитів
№ з/п Кількість годин Зміст Дата проведення Примітка
Вступ.Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. ТЛ: образне слово.
Світ фантазії, мудрості (4)
Міфи та легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог».Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. ТЛ:міф, фольклор, легенда.
«Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі».Добро і зло, їх роль у житті
Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку».Лицарство та відвага запорозьких козаків ТЛ:переказ.
Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку».Лицарство та відвага запорозьких козаків
Народні казки (6)
Тематика народних казок, їх різновиди (про звірів, побутові, фантастичні, пригодницькі тощо). ТЛ: народна казка.
Побудова казки (зачин, кінцівка), іі яскравий національний колорит. «Мудра дівчина»
Народне уявлення про добро і зло в казці. «Про правду й кривду»
«Ох».Аналіз фантастичного й реального
«Летючий корабель».Аналіз смішного й страшного, красивого й потворного в казці
Виразне читання казок.Спорідненість українських казок з казками народів світу ТЛ. Засоби виразного читання.
Контрольна робота №1. «Світ фантазії, мудрості: міфи та легенди, народні перекази, казки» (тести, відповіді на запитання)
Літературні казки (11)
І.Франко.Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). «Фарбований Лис» ТЛ: літературна казка.
І.Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру
І.Франко. «Фарбований Лис». Мова автора і мова персонажів ТЛ: мова автора і мова персонажів.
Василь Королів-Старий.Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. «Хуха-Моховинка».Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору
Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки. ТЛ: портрет.
Позакласне читання №1. Василь Королів-Старий «Потерчата»
Василь Симоненко.Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон». ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).
Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія та Лоскотона (песимістична та оптимістична)
Галина Малик.Повість-казка Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети
Галина Малик. Повість-казка Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети
Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців
Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Своєрідність композиції твору. Особливості його мови
Позакласне читання №2. Галина Малик. «Злочинці з паралельного світу»
Література рідного краю №1. Людмила Солодова. Збірки казок(за вибором учителя)
Розвиток мовлення №1.Самостійне складання та розповідь казки (усно).
1 Резервний час Контрольна робота №2 «Світ фантазії, мудрості: літературні казки І.Франко, В.Королів-Старий, В.Симоненко, Г.Малик» (тести, відповіді на запитання)
Із народної мудрості (4)
Загадкаяк вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок ТЛ: загадка.
Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин)
Прислів’я та приказки.Народне уявлення про довколишній світ і його оцінка в прислів’ях і приказках ТЛ: прислів’я, приказка. Вивчити напам’ять кілька загадок прислів’ївприказок (на вибір)
Розвиток мовлення №2.Творча робота з прислів’ям (приказкою): тлумачення змісту, написання міні-твору на тему одного із прислів’їв (приказки)
Леонід Глібов –відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршових загадок. Особливості його поетичної мови. «Химерний, малий…», «Що за птиця?» ТЛ: акровірш, порівняння.
Життєствердний пафос віршів Л.Глібова. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»
Історичне минуле нашого народу (5)
Літописні оповіді.«Повість временних літ» - найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь» ТЛ: літопис.
«Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам».Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо
Олександр Олесь.Поезії з книжки «Княжа Україна», їх зв'язок з літописами. Розповіді про давньоруських князів
Олександр Олесь. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород» (поезії)
Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий»(із книги «Княжа Україна»). Поетична оповідь про минуле нашого народу, князя Київської Русі та його заповіт
Драматичний твір Олександра Олесяна тему народної казки «Микита Кожум’яка» ТЛ:драматичний твір і його побудова, гіпербола.
Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі»
1 Резервний час Контрольна робота №3 «Із народної мудрості: загадки, прислів’я, приказки. Л.Глібов. Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді. О.Олесь» (тести, відповіді на запитання)
Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство на основі повісті С.Васильченка «В бур’янах»
Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство на основі повісті С.Васильченка «В бур’янах»
Т.Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…»Картини довколишнього світу, природи в поезіях – інша художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови ТЛ:персоніфікація, ліричний твір. Вивчити напам’ ять поезії
Виразне читання напам’ять віршів
Павло Тичина.Майстерність відтворення краси природи в поезіях «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…» ТЛ: метафора, епітет.
Вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова в поезії «Блакить мою душу обвіяла…».Мелодійність віршів П.Тичини Вивчити напам’ ять: один вірш (на вибір)
1 Резервний час Розвиток мовлення №3.Складання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом (на прикладі творів Т.Шевченка або П.Тичини), (усно).
Євген Гуцало.Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема оповідання «Лось» ТЛ: оповідання.
1 Резервний час Позакласне читання №3. Є Гуцало «Сім’я дикої качки».Переказ епізодів за малюнками
Максим Рильський.Вміння бачити красу рідної природи й створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ»(«Благодатний, довгожданий…»)
Єдність людини й природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям в поезіяхМ.Рильського «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…» Вивчити напам’ятьодин вірш (на вибір)
Григір Тютюнник.Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак»
Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображені в оповіданні Г.Тютюнника «Дивак»
Особливості характеру Олеся, його обдарованість
1 Резервний час Розвиток мовлення № 4. Г.Тютюнника «Дивак» (письмово): - творча розповідь за мотивами твору чи окремого епізоду; - відеосюжету на вивчені твори з теми «Світ природи» (відеоролик) з коментарем.
Позакласне читання №4. Олена Пчілка. «Сосонка»
Микола Вінграновський.Висловлення поетичною мовою любові до дитини й турботи про неї, батьківського заповіту в поезії «Перша колискова»
Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора в поезіях «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…»
Література рідного краю №2. Дмитро Іванов. Цикл «Монолог з мого дитинства» («Білявий хлопчик в білій льолі…»)
Гармонія людини й природи в повісті М.Вінграновського «Сіроманець»
Доброта, вигадливість, рішучість Сашка – героя повісті М.Вінграновського «Сіроманець»
1 Резервний час Контрольна робота №4. «Рідна Україна. Світ природи» (тести, відповіді на запитання)
Література рідного краю №3. О.Жовна «Маленьке життя»
Література рідного краю №4. О.Жовна «Маленьке життя»
Повторення та узагальнення.Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлень
Повторення та узагальнення. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлень
Контрольний твір.Написання вітального слова на честь літературного твору, героя, автора на основі текстів, що вивчалися.
1 Резервний час Урок-підсумок.Анонс «Українська література. 6 клас».<== предыдущая | следующая ==>
 | І семестр. З української мови у 6 класі

Date: 2015-09-27; view: 99; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию