Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оподаткування і фінансового контролю

4. Соціальна – забезпечення соціальної безпеки громадян, створення гідних умов праці, достойний рівень життя, медичного обслуговування.

5. Екологічна функція - охорона природи і раціональне використання природних ресурсів.

6. Культурна (духовна) - консолідація нації, розвиток національної самосвідомості усіх корінних народів і національних меншин.

7. Інформаційна – забезпечення системи одержання, використання, розповсюдження, збереження інформації.

8. Правоохоронна – охорона конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина.

Зовнішні функції держави забезпечують здійснення її зовнішньої політики, відображають основні напрями її діяльності на зовнішньо­політичній арені, спрямовані на встановлення та підтримання певних відносин з іншими державами.

1. Політична (дипломатична) – дипломатичні відносини з іншими країнами відповідно до норм міжнародного права.

2. Економічна – встановлення і підтримання торгово – економічних відносин з іноземними державами.

Екологічна

4. Культурна (гуманітарна) – підтримка і розкиток культурних та наукових зв’язків і іншими країнами.

Інформаційна

6. Функція оборони країнипередбачає військову безпеку, формуван­ня і функціонування збройних сил, застосування яких здатне проти­стояти агресії інших держав, посяганню на державний суверенітет.

7. Функція забезпечення мируі підтримки світового порядку передба­чає недопущення нової глобальної війни, зміцнення обов'язкового для всіх режиму нерозповсюдження зброї масового знищення, зміц­нення ООН.

8. Функція інтеграції у світову економіку і співробітництваз іншими країнами у вирішенні глобальних проблем.

 

83. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

 
Date: 2015-09-26; view: 106; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию