Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика навчання розв’язування простих задач на додавання та віднімання

Одним із завдань вивчення математики в початкових класах є формування в учнів уміння розв'язувати прості задачі. Задачу, для розв'язування якої треба виконати одну арифметичну дію, називають простою. Такі задачі учні розв'язують протягом чотирьох років навчання.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОСТИХ ЗАДАЧ:

I група. Задачі на застосування конкретного змісту арифметичних дій: (Задачі на знаходження суми, різниці, добутку і частки) /5 задач/

II група. Задачі на знаходження невідомого компонента арифметичних дій /8 задач/.

ІП група. Задачі, пов'язані з поняттям різницевого чи кратного відношення двох чисел. (Це задачі на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць чи кілька разів (пряма і непряма форма), на різницеве чи кратне порівняння двох чисел) /12 задач/

До окремих видів належать задачі на ділення з остачею, на знаходження частини числа і числа за його частиною та задачіна час . Щоб розв'язати просту задачу, треба перевести на математичну мову відношення між даними і шуканими величинами, а це учень може зробити, якщо буде розуміти конкретний зміст арифметичних дій, знатиме зв'язки між компонентами і результатами дій.

Тому в методиці роботи над задачами одного виду виділяють три етапи:

1)Підготовчий. Засвоюють зв'язки на основі яких вибирають дії.

2)Основний. Ознайомлення із розв'язанням задачі даного виду.

3) Формування відповідних вмінь — розв'язувати задачі даного виду.

Зупиняюсь на методиці роботи над задачею I групи: на знаходження суми. Ці задачі вводяться в 1 класі після вивчення нумерації чисел першого десятку та ознайомлення з діями додавання та віднімання. Але цьому передує підготовча робота - розв'язування задач без застосування арифметичних дій, коли відповідь знаходять завдяки перелічування предметів чи їх рисунків. Особливості підготовчого етапу є виконання операцій над множинами, діти добре повинні засвоїти, що операції об'єднання множин пов’язані з дією додавання множин, а операції видалення частини множини з дією віднімання. Наприклад.

Задача. На годівниці спочатку було 3 горобці. Потім прилетіли 2 синиці. Скільки всього птахів стало в годівниці?Вчитель організовує практичну роботу дітей.

- Знайдемо відповідь за допомогою кружечків.

На годівниці було 3 горобці, покладіть 3 жовтих кружечки.

- Прилетіли 2 синиці. Покладіть в цей рядок 2 зелених кружечки.

- Що означає кожний жовтий колір, кожен зелений?

- Покажіть всіх птахів.

- Полічіть кружечки і скажіть скільки всіх птахів?

Задачі на знаходження суми і остачі - це перші задачі, які розв'язують в І класі. На основному етапі увага вчителя зосереджується на формуванні у дітей умінь визначати що дано і що треба знайти для розв'язання задачі, на усвідомленні ними необхідності у виборі дії, якою розв'язується задача. Учні знайомляться з елементами задачі. Треба щоб діти засвоїли і розуміли терміни, пов’язані із задачею (умова, запитання, розв'язання, відповідь).Доцільно перші задачі складати з дітьми.

Наприклад,- Зараз складемо задачу про яблука.

Тарас, візьми 4 зелених яблука і поклади їх у корзину, Ніна, а ти поклади 1 червоне яблуко.

- Скільки яблук поклав Тарас?

- Скільки яблук поклала Ніна?

- Це нам відомо. Це умова задачі.

- Повторимо умову задачі.

- Що нам невідомо? (заглядає у корзину)

- Скільки всього яблук у корзині?

- Це запитання задачі. Повторимо запитання задачі.

- В кожній задачі є умова і запитання.

- Що треба зробити, щоб знайти скільки всього яблук у корзині?

- До 4 додати 1 - це розв'язання задачі.

- Повтори розв'язання задачі.

- То скільки всього яблук в задачі?

-5 яблук-це відповідь задачі.

- Повтори відповідь задачі: у коробці всього 5 яблук. Вчитель пропонує учням повторити компоненти задачі.

Основна вимога: учні повинні усвідомити, що для розв'язання задачі треба вибирати дію і виконувати її. У роботі над задачею слід дотримуватись послідовності, яка стає зразком для учнів, допомагає виробляти в них уміння загального підходу.

Доцільно працювати за такою схемою:

1. Вивчення умови задачі.

2. Аналіз задачі, вибір дії.

3. Розв'язання задачі, запис розв'язку.

4. Перевірка розв'язку задачі.

- При повторенні умови, вчитель записує на дошці числові дані і позначає шукане знаком запитання.(Скорочений запис задачі) Потім пропонує пояснити, що означає кожне число і поставити запитання до задачі. Учні самостійно думають над ним, яку дію треба виконати, а потім повідомляють її вчителю. Якщо дію визначено, учні записують розв'язання і відповідь у зошит.
Date: 2015-09-19; view: 1251; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию