Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


для студентів 4 курсу денної форми навчання 2014-2015 н.р

ПИТАННЯ

до державного екзамену з «Теорії і методики фізичного виховання»

для студентів 4 курсу денної форми навчання 2014-2015 н.р.

 1. «Теорія і методика фізичного виховання» як наукова і навчальна дисципліна.

2. Багаторічна структура спортивного тренування.

3. Біокібернетичні основи розробки технології педагогічного впливу на організм людини в процесі фізичного виховання та спортивного тренування.

 1. Біохімічні, анатомічні, фізіологічні, біомеханічні та психологічні аспекти адаптації організму людини до рухової діяльності та використання їх в реалізації задач фізичного виховання та спортивного тренування.
 2. Взаємодія рухових якостей та рухових навиків.

6. Викладач спорту, його професійна підготовленість.

7. Відбір та орієнтація в процесі багаторічного спортивного тренування.

 1. Джерела і етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання.

9. Динаміка навантаження та співвідношення роботи різної спрямованості в процесі багаторічного спортивного тренування.

10. Загальна характеристика фізичного навантаження. Зовнішня та внутрішня сторони фізичного навантаження.

11. Засоби відновлення в спорті.

 1. Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми дошкільного віку.
 2. Значення методів математичної статистики для вивчення педагогічних явищ. Статистична обробка результатів дослідження.

14. Класифікація засобів та методів спортивного тренування.

 1. Координаційні здібності людини. Методика розвитку координаційних здібностей.
 2. Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання та в системі спортивного тренування.
 3. Методи емпіричного рівня пізнання. Педагогічні, психологічні, фізіологічні методики дослідження рухової активності людини.
 4. Методи навчання, методичний прийом, методика, загальні вимоги до вибору методів
 5. Методи організації діяльності учнів на уроці з фізичного виховання.
 6. Методи теоретичного рівня пізнання. Системний підхід до проведення дослідження.

21. Методика побудови макроциклів. 1. Методика проведення занять фізичною культурою з дітьми дошкільного віку.

23. Методика розвитку спеціальної працездатності спортсменів.

 1. Методика самостійних занять фізичними вправами для дорослого населення згідно з віковими групами.
 2. Методологія та методи пізнання в теорії фізичного виховання та спортивного тренування.
 3. Науково-педагогічний та медичний контроль у фізичному вихованні та спорті.
 4. Облік успішності з фізичної культури в школі.
 5. Організм людини як система.
 6. Основи методики розвитку гнучкості.

30. Основні аспекти застосування біомеханіки в оптимізації фізичного виховання та спортивного тренування.

 1. Основні проблеми науки у фізичному виховання та спорті.
 2. Особистість вчителя з фізичного виховання, вимоги до його професійної майстерності. Шляхи підвищення професійної кваліфікації вчителя.
 3. Особливості навчання у фізичному вихованні у відповідності до рішення освітніх, виховних та оздоровчих задач. Вимоги та методика викладання теоретичних відомостей.
 4. Особливості проведення занять з фізичного виховання з різними віковими групами дорослого населення.
 5. Особливості проведення уроків фізичної культури різних типів.
 6. Особливості процесу фізичного виховання дорослого населення.

37. Особливості реалізації принципів та методів навчання на етапі розучування рухової дії.

 1. Особливості реалізації принципів та методів навчання руховим діям на етапі удосконалення.

39. Педагогічні, психологічні та фізіологічні основи навчання і виховання у фізичному вихованні.

 1. Побудова технології навчання руховим діям.

41. Проблема перебудови рухових навичок.

42. Прогнозування та моделювання в спортивному тренуванні. Тенденції розвитку спортивних досягнень.

 1. Профілактика травматизму в процесі розвитку рухових якостей на уроках фізичної культури та в умовах спортивного тренування.
 2. Реакції дитячого та юнацького організму на фізичне навантаження. Особливості тренування в дитячому та юнацькому віці.
 3. Реалізація змісту програми з фізичної культури в школі у відповідності з національними, кліматогеографічними та екологічними особливостями регіонів України.

46. Режими чергування вправ з відпочинком в тренувальному процесі.

 1. Річний план роботи з фізичного виховання в школі; план навчальної роботи на четверть, конспект уроку.
 2. Розвиток витривалості. Характеристика витривалості як рухової якості. Методика розвитку витривалості. Педагогічний контроль за розвитком витривалості.
 3. Розвиток гнучкості, характеристика гнучкості як рухової якості. Методика розвитку гнучкості. Педагогічний контроль за розвитком гнучкості.
 4. Розвиток спритності. Характеристика спритності як рухової якості. Методика розвитку спритності. Педагогічний контроль за розвитком спритності.
 5. Розвиток швидкості. Характеристика швидкості як рухової якості. Методика розвитку швидкості. Педагогічний контроль за розвитком швидкості.
 6. Рухова активність – необхідна умова гармонійного розвитку людини.
 7. Рухові вміння та навички як предмет навчання. Критерії ефективності навчання руховим діям.
 8. Рухові вміння та навички. Основні риси рухової навички.

55. Соціальні і особистісні потреби школярів в руховій активності.56. Співвідношення різних видів підготовки на етапах багаторічного спортивного тренування.

57. Сторони підготовленості, які визначають рівень спортивних досягнень.

58. Структура навчання руховим діям. Стабільність та варіативність навичок.

 1. Структура процесу навчання руховим діям.

60. Структура уроку, класифікація та характеристика типів уроків у фізичному вихованні та спортивному тренуванні.

 1. Сучасні вимоги до побудови та методики проведення уроку фізичної культури.
 2. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні.

63. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.

 1. Теоретичне обґрунтування структури занять в фізичному вихованні.
 2. Теорія функціональних систем (за П.К. Анохіним) та її впровадження в практику роботи вчителя фізичної культури та тренера.

66. Тренажери в системі спортивного тренування.

 1. Управління адаптативним функціонування організму людини, як предмет роботи вчителя фізичної культури та тренера.

68. Управління змагальною діяльністю в системі спортивного тренування.

 1. Управління розвитком працездатності та відновлювальними процесами в програмах тренувальних занять та мікроциклів.
 2. Управління рухами. Характеристика рефлекторної теорії (І.П.Павлов) рефлексів головного мозку та довільних рухів (І.М.Сєченов), теорії координації рухів (М.О.Бернштейн) як основи побудови методики навчання руховим діям.

71. Управління функціональним станом спортсмена в спортивному тренуванні та змаганнях.

 1. Урок фізичної культури, як основна форма організації занять з фізичного виховання в школі.
 2. Фізичне виховання в сільській школі. Особливості професійної діяльності сільського вчителя.
 3. Фізичне виховання як соціальна система.
 4. Фізіологічне обґрунтування методики розвитку рухових якостей.
 5. Фізіологічні основи формування рухових навичок.
 6. Форми організації фізичного виховання в позакласній роботі.
 7. Форми організації фізичного виховання в сім’ї.

79. Формування мотивації до занять спортом.

80. Формування особистості на заняттях спортом.

 1. Характеристика "фонових" видів фізичної культури.
 2. Характеристика етапу розучування рухової дії (задачі, стадії утворення та удосконалення рухового вміння).
 3. Характеристика загальної теорії підготовки висококваліфікованих спортсменів.
 4. Характеристика засобів фізичного виховання, їх класифікація.
 5. Характеристика основ теорії управління та реалізація її положень у фізичному вихованні та спортивному тренуванні.
 6. Характеристика практичних методів навчання у фізичному вихованні.
 7. Характеристика сили як рухової якості. Методика розвитку сили. Педагогічний контроль за розвитком сили.

88. Характеристика теорії адаптації та її використання у фізичному вихованні та спортивному тренуванні.

 1. Характеристика шкільної програми з фізичної культури: спрямованість, структура, обґрунтування, зміст розділів.

90. Циклічність спортивного тренування.

91. Шляхи інтенсифікації тренувального процесу у багаторічній підготовці.

 1. Щільність уроку фізичної культури. Фактори, які впливають на щільність уроку.

 

 


Date: 2015-09-02; view: 247; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию