Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обладнання основних приміщень

Устаткування шкільних приміщень має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечувати педагогічний процес та про­ведення позакласної навчально-виховної роботи.

У навчальних класах і кабінетах встановлюються меблі згід­но з чинним нормативним документом (ГОСТ 5994-93).

Меблі слід підбирати відповідно до довжини тіла дітей. Забо­ронено використання табуреток і лав замість стільців.

Для учнів недопустима поза, при якій кут нахилу грудної час­тини тіла до поперекової дорівнює 145" (приводить до порушень функції зору та швидкого втомлення). Недопустима випрямлена поза, оскільки відстань від поверхні парти до очей збільшується до 48 см. Зручна поза, при якій кут нахилу становить 160-170° (проекція центру тяжіння корпусу не виходить за межі опори).

Для забезпечення учнів меблями відповідно до довжини тіла необхідно їх мати 6 розмірів. Інтервал між ростовими групами -15 см. У кожному класі (кабінеті) слід передбачити два, макси­мум три розміри меблів з перевагою одного із них (до 90%). Кабінети, розраховані на дітей середнього і старшого віку, слід обладнати трьома номерами столів, решту необхідно розділити на групи: для учнів 4-5, 6-8, 9-12 класів. Значну перевагу в сучасних умовах мають трансформуючі меблі. Правильне розса джування дітей за шкільним устаткуванням може бути за умо­ви, коли в одному приміщенні навчаються діти з віковою різни­цею не більш як у два роки. Коефіцієнт відношення кількості учнів, які сидять за відповідними меблями, до загальної кількос­ті учнів повинен бути 0,6-0,9. Припустима кількість меблів по класах і кабінетах середньої школи подана в табл. 2.1.

Табл 2.1. Припустима кількість меблів по класах і кабінетах середньої школи

Розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігу, рації слід так:

• між зовнішньою стіною і першим рядом парт оовинна бути відстань 0,6-0,7 м (у будівлях із цегли і місцевих матеріалів допускається 0,5 м);

• між рядами двомісних парт (столів) - не менше 0,6 м;

• між 3-м рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або ша­фами, які стоять біля стіни, не менше 0,7 м;• між передньою партою (столом) і демонстраційним столом не менше 0,8 м;

• від передньої стіни з класною дошкою до передніх столів не менше 2,4-2,6 м;

• від задніх столів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня - не менше 1,0 м);

• від задніх столів до шаф, які стоять уздовж заднього краю стіни, не менше 0,8 м;

• між столом викладача і передньою не менше 0,65 м;

• від демонстраційного столу до класної дошки не менше 1,0 м;

• між столом викладача і переднім столом учнів не менше 0,5 м;

• найбільша відстань останнього місця від класної дошки 10 м;

• висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-0,8 м, 3-4 класів - 0,75-0,8 м, 5-11 - 0,8-0,9 м. У класних кімнатах поперечної і квадратної конфігурації, у

якій меблі розміщуються у 4 ряди, повинна бути збільшена від­стань від дошки до першого ряду парт (не менше З м), щоб забезпечити кут розглядання у 35°. Відстань від першого ряду парт до зовнішньої стіни повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами парт, столів - 0,6 м, від задніх парт до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни, - 0,9-1,0 м.

Учні зі зниженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими І другими парта­ми крайніх рядів. Учні, які часто хворіють на простудні захворю­вання, ревматизм, ангіни, розміщуються в третьому ряду парт (біля внутрішньої стіни).

Для профілактики порушень постави не менше 2-х разів на рік школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту.
Date: 2015-09-02; view: 101; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию