Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ігри за правилами дітей четвертого року життя. Дидактичні ігри. За допомогою практичних дій обстеження ігрової наочності через дотик, зорове сприймання

Дидактичні ігри. За допомогою практичних дій обстеження ігрової наочності через дотик, зорове сприймання, м'язові відчуття, активне маніпулюван­ня закріплювати знання про величину предметів, вчити розрізняти їх за формою. Спираючись на прак­тичні дії з переміщенням предметів, активізувати орієнтування дітей у просторі. Шляхом прикладання та накладання предметів, спонукати дітей до порівняння множин. Використовуючи дору­чення дорослого, стимулювати самостійне утворення дітьми множини, перелічування ігрового матеріалу засобом перекладання. За допомогою практичних дій на порівняння ігрових матеріалів формувати вміння виділяти якісні ознаки предметів — форму, величи­ну, колір.

Вчити дітей у процесі ігор керуватись своїм слухом: прислухатись, порівнювати й оцінювати зву­ки за силою звучання, тембром, наслідувати їх. Вчи­ти виділяти в іграх певні звуки серед інших та сприй­мати їх як сигнал до дій, пов'язувати та узгоджувати рухи і дії із словом.

Розширювати та уточнювати активний словник ді­тей, вправляти їх у правильному вживанні займенни­ків, дієслів, прийменників та інших частин мови. За­кріплювати та уточнювати знання про пори року та природні явища. Розширювати знання про рослин­ний та тваринний світ, про пристосування людини до змін, що відбуваються в природі.

Дбати про ігровий характер дій, що забезпечує ін­терес, позитивне ставлення дітей до пізнання, добрий настрій.

Орієнтовні ігри: «Повітряні кульки», «Кольоро­вий букет», «Бабусині нитки», «Знайди те ж саме і принеси», «Запали ліхтарик», «Прокоти таку ж куль­ку», «Живе доміно», «Принеси таку ж стрічку», «По­даруємо лялькам стрічки», «По своїй доріжці», «Іг­рашки до новорічної ялинки», «Кожну іграшку на свій килимок», «Прикрасимо ялинку», «Відшукай фі­гуру», «Доміно фігур», «Кожному своя доріжка», «Що лежить в мішечку?», «Геометричне лото», «Знайди, що покажу», «Три ведмеді», «Зберемо ве­жу», «Що там?», «Вежа з кубиків», «Що більше?», «Хто в якому будиночку живе? », «Кому який кошик?», «З якого дерева яблуко?», «Де чия нірка?», «Де чиє дупло?», «Один і багато», «Знайди в мішечку стільки ж», «Більше та менше», «Що більше?», «Влаштуємо магазин іграшок», «Де кулька?», «Постав посуд на полиці», «Що і де чути?», «Що де стоїть?», «Що де заховалось?», «Хто де живе?», «Лялька готується до сну», «Куди поїхало авто?», «Що куди?», «Лялька Катруся буде малюва­ти», «Катрусина вихователька», «Як працює наша няня?», «Як готує страву кухар?», «Хто полікує Кат­русю?», «Кому що потрібно для роботи?», «Хто де живе і чим харчується?», «Впі­знай, хто в будиночку живе», «Чиї це діти?», «У кого що в руках?», «Впізнай на смак», «Хто як кричить?», «Що для кого?», «Знайди, що покажу», «Знайди, що я назву».Рухливі ігри.(див.розд. ”Зростаємо дужими”).

Хороводні (народні й авторські) ігри. Викликати бажання брати участь у хороводних іграх, підтримувати позитивний емо­ційний відгук на ігри з музикою та співом. Закріплю­вати уміння починати та закінчувати рухи одночасно з музичним супроводом, узгоджувати зміни ігрових дій із змінами характеру музики, розуміти зміст хо­роводних пісень.

Традиційні народні ігри малих форм. Залучати дітей до застосу­вання традиційних народних ігор малих форм у різних видах самостійної діяльності. Підтримувати позитив­ний, радісний настрій, стимулювати розвиток рухів, розвивати почуття ритму.

Утішки (забавлянки). Систематично разом з дітьми пригадувати знайомі утішки. Допомагати зрозуміти зміст творів. Використовувати усталені традицією форми та прийоми виконання, що створюють ігрову ситуацію, спонукають дитину до виявлення більшої активності. Розвивати мовлення, розважати дітей.

Орієнтовний перелік утішок: «Скачу, скачу діда», «Летів горобчик...», «То горошок, то квасолька», «Летіла бджола коло чо­ла...», «Сорока-ворона на припічку сиділа...», «Кицю, кицю – няв! Тобі кашки дам...» та ін.

Загадки. Ознайомити дітей з народними загад­ками. Привчати знаходити відповідь на загадку за допомогою зовнішніх ознак предметів або ознак живих істот. Розвивати уяву та образне мислення.

Ігри-розваги.Застосовуючи у навчально-виховному процесірізноманітні народні та авторські ігри-розваги, емоційно збагачувати дітей, підтримувати емоційно-позитивне сприйняття світу, забезпечувати умови, щоб дошкільне дитинство кожної дитини було радісним, цікавим, щасливим.
Date: 2015-08-24; view: 71; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию