Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Програма

ПРОГРАМА

 

МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

На 2015-2020 р.р.

 

 

Слухача групи курсів підвищення кваліфікації

Невідомої Лілії Петрівни

вихователь ДНЗ, організатор музичного виховання,

дошкільне виховання

Збаразький міський комунальний

ясла-садок №1 “Калинонька”

Науковий керівник

Грицюк Тетяна Володимирівна

кандидат біологічних наук

завідувач кафедри методики і змісту освіти та ІКТ

 

Тернопіль

Науково-методична проблема слухача.

Розвивальне предметне середовище у дошкільному навчальному закладі, його вплив на розвиток компетентної особистості дошкільника

2. Мета і завдання програми саморозвитку.

Мета: сформувати професійну компетентність з питання організації розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі.

Завдання:

- опрацювати нормативно-правові документи з питання організації розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі;

- опрацювати методичну літературу, публікації у фаховій пресі, кращий педагогічний досвід педагогів України з питання організації розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі;

- оволодіти новітніми інноваційними технологіями створення розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі;

- наповнити середовище закладу новизною розвивального характеру, забезпечити складові елементи та їх варіативність;

- підвищити професійну компетентність з даного питання через удосконалення форм і методів роботи у напрямі створення новітніх нестандартних розвивальних середовищ у ДНЗ

 

3. Кредо (девіз) педагога.

Особистість може виховати лише особистість.

Програма.

№ з/п Зміст діяльності Термін виконання Відмітка про виконання
Модуль 1 . Загальнометодологічна і теоретична підготовка (осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти, ознайомлення з інноваціями в освіті)
1.1. Опрацювати науково-методичні посібники
1.1.1 Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» /Наук. Керівник Кононко О.Л.- К.: Світич, 2008.- 430 с.  
1.1.2 Барабаш О. Перспективи впровадження розвивального навчання за системою Ельконіна Д.- В.Давидова // Джерела.- 2008.    
1.1.3 Нечипорук Н.І., Томей О.П. Розвивальні ігри для дошкільників. Вид. «Ранок». 2007.  
1.1.4 Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О.Л.Кононко, З.П.Плохій, А.М.Гонтаренко(та ін.) .- К.: Світич, 2009.- 208 с.    
1.1.5 Барабаш О.Страгіна І.Професійний розвиток педагога в умовах упровадження технології розвивального навчання // Обрії.- 2005.- - №1.-С. 12-13.    
1.2. Опрацювати статті у фаховій періодиці
1.2.1 Крутій К.Л. Предметно-розвивальне середовище як чинник супроводу діяльності дітей // «Дошкільна освіта» №2 .- 2008.  
1.2.2 Гонтаренко А.М. Сучасні підходи до створення розвивального середовища у дошкільних навчальних закладах / А.М.Гончаренко // Вихователь-методист.- 2010.- №3.- С.43-49.    
1.2.3 Замелюк М. Сучасний вихователь – креативна особистість // Дошкільне виховання.- 2-13.- №11.- С.13-15  
1.3. Опрацювати інтернет-ресурси
1.3.1 https://www.youtube.com/watch?v=cdYo4lCqJ7w " Презентація розвивального середовища КДНЗ №5 "    
1.3.2 http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=143 Вимоги до ігрового предметно-розвивального середовища в групі: сучасні підходи    
1.3.3 http://dnz323.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/predmetno-eegrove_seredovische/ СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ    
1.3.4 C]Методичні рекомендації щодо створення розвивального ... kristti.com.ua/.../portal_rozvivalneseredovische    
1.3.5 http://dnz-8-dyvocvit.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=98 Зміст та особливості предметно-ігрового середовища в дошкільному нівчальному закладі  
Модуль 2. Фахово-функціональна підготовка.
2.1 Вивчення нормативних документів і нових навчальних програм (інваріантної і варіативної складової)
2.1.1 Базовий компонент дошкільної овіти (нова редакція) Наук.керівник Богуш А.М.  
2.1.2 Програма навчання і виховання «Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років» наук.кер. Проскура О.В., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.  
2.1.3 Методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» наук.кер. Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.  
2.1.4 Крутій К.Л. Предметно-розвивальне середовище як чинник супроводу діяльності дітей // Дошкільна освіта.-2008.-N 2(20).-C.9-20.  
2.1.5. Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя: методичний посібник / Кузьмук Л. І. та ін. ; за ред. Т. І. Поніманської. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2013.  
2.2. Ознайомлення з новими навчально-методичними комплексами (підручники, зошити, методичні посібники для вчителя)
2.2.1 Методичні рекомендації щодо створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі      
2.2.2 Лист Міністерства № 1/9-470 від 18.07.2008 "Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі"    
       
2.3. Опанування методикою використання засобів навчання
2.3. Опанування ІКТ  
2.3.2 Опанування методикою використання інформаційно-комунікаційних технологій з питання організації розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі  
2.3.3 Оволодіння методикою ТРВЗ, використання словесних підручників  
2.4. Позаурочна діяльність
2.4.1 Відвідування дошкільних закладів району з метою вивчення педагогічного досвіду щодо створення розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі  
2.4.2 Робота з батьками вихованців з метою виявлення їх поглядів на оформлення розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі  
2.4.3 Моніторинг, анкетування педагогів закладу з питання «Яким на вашу думку повинен бути розвивальний простір дошкільного закладу?»  
2.5. Робота з учнями (обдарованими та педагогічно занедбаними)
2.5.1 Створення елементів предметного розвивального простору руками вихованців під час проведення гурткової роботи  
2.5.2 Конкурс малюнка членів гуртка на тему «Я бачу свій садочок ось таким»  
Модуль 3. Інноваційні технології в навчально-виховному процесі
3.1. Ознайомитися з технологіями
  · критичного мислення;  
  · проектною технологією;  
  · біоадекватною технологією.  
3.2. Апробувати на уроках технології
3.2.1 Вивчити інноваційні технології створення розвивального предметного середовища у вітчизняних та зарубіжних дошкільних навчальних закладах 2016-2019  
3.2.2 Ознайомитись з досвідом педагогів-новаторів щодо створення і оформлення нестандартного розвивального предметного середовища у дошкільному закладі 2015-2019  
Модуль 4. Загальнотехнічна (технологічна ) підготовка (використання ІКТ в навчально-виховному процесі)
4.1. Створення мультимедійних презентацій
4.1.1 «Розвивальне середовище своїми руками»  
4.1.2 «Залучаємо дітей та їх батьків до створення і оформлення нестандартного розвивального предметного середовища у дошкільному закладі»  
4.1.3 Створення презентації «Розвивальне середовище ясла-садка №1 «Калинонька»  
4.2. Розробка методичних і дидактичних матеріалів за допомогою текстового редактора
4.2.1 Розробка власних методичних порад, посібників, рекомендацій щодо створення розвивального предметного середовища у дошкільних навчальних закладах  
4.2.2 Оформлення виставки «Власний досвід створення розвивального предметного середовища у дошкільному навчальному закладі  
4.3. Зібрати добірку словників (в електронному варіанті), опанувати методику їх використання на уроці
4.3.1 Створити електронний словник «Назви розвивальних середовищ ДНЗ»  
4.3.2 Зібрати добірку влучних висловів наших вихованців про розвивальні осередки 2016-2019  
4.3.3 Опанувати методику використання влучних висловів у педагогічній роботі  
4.4. Використання Веб-технологій у навчальному процесі. Web-2.0
4.4.1 Використааня веб-технологій, з метою вивчення питання розвивальні предметні середовища у дошкільних навчальних закладах 2016-2019  
4.4.2 Участь в онл-лайн конференціях, семінарах, вебінарах з даного питання 2015-2019  
4.4.3 Створення сайту нашого дошкільного закладу з метою поділитись досвідом з питання створення розвивального предметного середовища у дошкільних навчальних закладах  
4.4.5 Використання матеріалів Вікіпедії з даного питання 2016-2019  
4.4.6 Опанувати технологію проведення онл-лайн конференцій, семінарів 2017-2019  
Модуль 5. Опанування технологіями педагогічних вимірювань та оцінювання якості освіти
5.1. Розробка діагностичного інструментарію (анкети, тестові завдання тощо)
5.1.1 Розробка анкетних питань з технології створення розвивального предметного середовища у дошкільних навчальних закладах  
5.1.2 Розробка переліку тестових завдань педагогам закладу з питання «Вимоги до створення та наповнення розвивального предметного середовища у дошкільних навчальних закладах  
Модуль 6. Участь у методичній роботі.
6.1. Робота над індивідуальною науково-методичною проблемою
6.1.1 Створення умов для самореалізації, якісної самоосвіти з даного питання  
6.1.2 Удосконалення та підвищення професійної майстерності з питання створення та наповнення розвивального предметного середовища у дошкільних навчальних закладах  
6.2. Підготовка виступу на методоб’єднанні ( педраді, семінарі)
6.2.1 Доповідь на педагогічній раді «Якісне оформлення розвивальних середовищ ДНЗ – запорука всебічно розвиненої особистості дошкільника»  
6.2.2 Виступ на засіданні творчої групи «Власний досвід створення розвивального предметного середовища у дошкільних навчальних закладах»  
6.3. Участь у конкурсах
6.3.1 Участь у районному, обласному конкурсі «Кращий дошкільний навчальний заклад» 2015-2020  
6.3.2 Проведення конкурсу у ясла-садку №1 «Краще оформлення групового приміщення» 2016-2010  
6.4. Проведення майстер-класів, тренінгів тощо
6.4.1 Майстер-клас для педагогів району «Нестандартний підхід до оформлення розвивального предметного середовища у дошкільних навчальних закладах»  
6.4.2 Тренінг для молодих педагогів «Створи казку власними руками»  
Модуль 7. Формування здоров’язбережувальних компетентностей
7.1 Скласти ефективну та дієву програму збереження та покращення власного здоров’я 2015-2010  
7.2 Використовувати здоров’я збережувальні оздоровчі технології: музикотерапію, фітотерапію, казко терапію, арттерапію та інші 2015-2010  
7.3 Відмовитись від застосування імпортних ліків та антибіотиків, дотримувати роздільного хорчування 2015-2010  
Модуль 8. Формування загальнокультурних особистісних компетентностей
8.1 Участь у репетиціях та виступах «Хору союзу Українок», «Церковного хору» 2015-2010  
8.2 Виступи, участь у концертах районного та обласного маштабу 2015-2010  
8.3 Активне громадське життя, відвідування етнічних фестивалів, ярмарок, концертів; походи у театр, кіно; туристичні походи 2015-2010  <== предыдущая | следующая ==>
Глава 35. Я не возвращаюсь в постель | Уяснение задания, целей и методики оценки пожарной обстановки

Date: 2015-08-24; view: 1233; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию