Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Метод індивідуально-сімейного добору

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

При виведенні еліти самозапильних культур використовують метод індивідуально-сімейного добору, який дозволяє зберегти тип сорту шляхом добору найбільш типових для даного сорту рослин (колосся, волоті), найбільш продуктивних і повністю здорових.

Потомство від кожної відібраної рослини оцінюється в прожовж двох років на генетичну чистоту, а потім розмножується до еліти.

Схема виведення еліти складається із таких ланок : відбір елітних рослин, двохрічне випробування потомств в розсадниках першого (РВ-1) і другого (РВ-2) років, розмноження першого (Р-1) і другого (Р-2) років, супереліта, еліта. (табл.. 8).

Первинні ланки – відбір елітних рослин, двохрічне випробування і розсадник розмноження першого року (Р-1) здійснюється в селекційних науково-дослідних установах.

Розсадник розмноження другого року Р-2, супереліта і еліта вирощується в елітних господарствах при науково-дослідних установах і учгоспах вузів.

Насіння вирощене в первинних ланках РВ-1, РВ-2 і Р-1 називається оригінальним (ОН).

Елітне насіння (ЕН) – це насіння, отримане шляхом послідовного розмноження оригінального насіння в розсадниках Р-2, супереліти і еліти. Проводиться в господарствах, занесених до “ Державного реєстру виробників насіннєвого і садивного матеріалу” міністерства АП України, тобто в елітних господарствах науково-дослідних установ і навчгоспах вузів.

 

 

Таблиця 8

СХЕМА ВИВЕДЕННЯ НАСІННЯ ЕЛІТИ

 

 
 

 

 


1й рік

 

 
 

 

 


2й рік

 
 

 

 


3й рік

 
 
Розсадник розмноження 2го року (Р2)

 

 


4й рік

 
 

 

 


5й рік

 
 

 

 


6й рік

 

 

Відбір елітних рослин.

Первинні ланки насінництва по нових рекомендованих сортах закладають створеним селекціонером посівним матеріалом нового сорту, а в подальшому родоначальним насінням відібраних елітних рослин.

У зернових колосових культур відбирають непошкоджені хворобами, типові для даного сорту по висоті, габітусу і за ознаками колосу і зерна рослини, з великою кількістю продуктивних стебел, з вирівняним (одноярусним) розташуванням добре озерненного колосся.

У зернобобових культур відбирають найбільш типові, скоростиглі, урожайні, типові за висотою стебла, кількістю міжвузлів до-нижнього бобу, кількістю бобів, насіння в бобі і його крупністю та імунніст’ю.

Кращі рослини зернових зернобобових збирають з корінцями, а потім в лабораторії оцінюють кожну рослину за типовістю, бракують нетипові, хворі і малопродуктивні.

Кожну рослину (колос волоть) із тих, що залишились після бракування, індивідуально обмолочують, оцінюють насіння по кількості, виповненості, вирівнянності, скловидності, типовості для даного сорту. Бракують насіння тих рослин, які не відповідають елітним. Насіння вівса переглядають в ультрафіолетовому промінні для виділення нетипових за кольором форм, а у кормового люпину за допомогою індикаторів виділяють алкалоїдні домішки.

Для підвищення ефективності відбору елітних рослин доцільно мати спеціальний розсадник добору, в якому рослини вирощуються при оптимальній площі живлення, яка дозволяє підвищити продуктивність кожної рослини.

 

Розсадник випробування потомств 1го року(РВ-1).

В розсаднику висівають насіння кращих індивідуально відібраних рослин (колосся, волотей) окремими ділянками. З одної рослини пшениці насіння достатньо для посіву 4 рядків по 1.5 м довжиною, або 1 рядка довжиною 5 м. Сіють касетною, або ручною сівалкою. Кількість потомств в цьому розсаднику встановлюють з урахуванням потреби в насінні еліти і створення страхових фондів в розмірі 100%, що складає 500-1000 і більше ділянок.

На протязі вегетації за кожним потомством ведуться спостереження і вибраковують ті, які мають відхилення від типу сорту за морфлогічними ознаками, фенофазами, вражені хворобами.

У перехреснозапильних культур вибракування проводять до цвітіння.

Кращі сім’ї збирають і обмолочують кожну окремо, після очистки зерно зважують для визначення виходу насіння. Після бракування по зерну кращі потомства залишають для посіву в розсаднику випробування другого року.

 

Розсадник випробування потомств 2го року (РВ-2).

Урожаю насіння кожної ділянки із розсадника випробування РВ-1 достатньо для посіву в розсаднику РВ-2 двох рядків по 30м довжини. Польові спостереження, облік та оцінки проводять такі ж, як і в РВ-1.

По генетично вирівняних сортах після оцінки потомств на пні та видалення бракованих потомств, все залишене збирають комбайном (об’єднано)

По гетерогенних сортах кожну лінію збирають окремо, бракують по зерну, і кращі об’єднують і використовують для посіву в розсаднику розмноження першого року (Р-1).

 

Розсадник розмноження 1го року (Р-1).

Розсадник розмноження Р-1 доцільно висівати широкорядним або рядковим способом із зниженими нормами висіву. Для ретельного проведення сортове прополювання лишають доріжки, закриваючи в сівалці один рядок.Протягом вегетації своєчасно проводять догляд за рослинами, боротьбу з бур’янами, хворобами, шкідниками, видову та сортову прополки. Перед збиранням перевіряють чистосортність шляхом польової апробації.

При збиранні насіння завантажують в нові мішки, які забезпечують внутрішньою і зовнішньою етикетками. Насіння із розсадника РВ-1 після контрольно – насіннєвого аналізу оформляється атестатом на насіння і по акту передається елітно-насінницькому господарству для посіву в розсаднику розмноження другого року (Р-2).

 

Інші методи виведення еліти.

Метод масового добору.

Родоначальні рослини (колосся, волоті) відбирають на чистосортних посівах вищих репродукцій. Відібрані елітні рослини ретельно аналізують за типовістю, індивідуально обмолочують, візуально оцінюють за якістю насіння і продуктивністю, потім насіння кращих об’єднують та закладають розсадник розмноження

При використанні масового добору схема виробництва насіння еліти скорочується і включає, як правило, такі ланки : розсадник розмноження Р-1 і Р-2, супереліту еліту. Масовий відбір забезпечує вирощення насіння еліти з високими врожайними властивостями, але не забезпечує повне збереження чистосортності. Тому проводять повторний та безперервний масовий відбір.

 

 


 

Таблиця 9

СХЕМА ВИВЕДЕННЯ ЕЛІТИ Перехресно-запильних КУЛЬТУР

 

1 рік. Відбір елітних рослин, насіння кожної із них ділять на дві половини: одну в резерв, другу – на посів.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1000

           
 
 
   
 
   
     
Негативний добір
 
   
 
               
   
   
  3 рік
 
 
   
 
4 рік
 
 
   
  5 рік
     
Супереліта
 
 
   
Еліта
   
6 рік
 
                   
         
 
 

 


Таблиця 10

Еліта
Супереліта
розсадник розмноження
  3й РІК
  Об’єднання насіння відібраних рослин
Добір родоначальних рослин на посівах вищих репродукцій (супереліта, еліта)
  1й РІК
2й РІК
СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ЕЛІТИ МЕТОДОМ МАСОВОГО ДОБОРУ

 

4й РІК

 


Метод половинок.

Суть методу в тому, що в РВ-1 висівають половину насіння кожної елітної рослини, а другу половину залишають в резерві. На наступний рік в РВ-2 використовують резервне насіння, але тільки тих сімей, які показали кращі результати в РВ-1. Завдяки цьому виключають перезапилення кращих сімей гіршими.

Метод половинок ефективний для перехреснозапильних культур, особливо для диплоїдного озимого жита, гречки, кукурудзи. соняшнику.

 

Метод контрольованого пересіву.

Контрольований пресів передбачає висів в РВ-2 70-80% сімей (ліній) однойменного розсадника урожаю минулих років та щорічне поновлення решти потомств з числа кращих сімей РВ-1. Завдяки цьому накопичуються і багаторазово використовуються кращі потомства врожаю різних років, зменшуються обсяги найбільш трудомістких робіт у первинному насінництві – відбір та аналіз елітних рослин, скорочується кількість потомств в розсаднику випробування першого року, та прискорюється одержання насіння еліти.

Техніка методу контрольованого пересіву така – при збиранні в РВ-2 кожної кращої сім’ї (лінії) окремо після очистки і сортування частину насіння від кожної сім’ї використовують для посіву в РВ-2 майбутнього року, а лишки насіння всіх потомств об’єднують для посіву в Р-1.

Якщо кращі потомства в РВ-2 збирають об’єднано, то перед збиранням від кожної кращої сім’ї частину ділянки збирають і обмолочують окремо, і використовують насіння для контрольованого пересіву в РВ-2, а решту збирають комбайном об’єднано і висівають в розсаднику розмноження першого року (Р-1).

 

Метод генетичних маркерів.

 

В СГІ УААН розроблена методика електрофореза гліадіну білків на крохмальному гелі, яка дозволяє вести масовий аналіз – 100-150 зразків на день. Для одержання електрофореграми достатньо мати одну зернину.

Електрофоретичний спектр гліадіну кожного сорту пшениці складається із певного числа компонентів, по яких визначається білкова формула даного сорту, генотипу. Встановлено, що для кожного сорту свій спектр гліадіну, який не залежить від умов вирощування.

По спектру гліадіну можна визначити достовірність сорту, а також наявність в сорті різних біотипів.

Метод генетичних маркерів – спосіб підтримання сортів-популяцій шляхом постійного контролю їх біотипового складу по електрофоретичним спектрам гліадіну. У первинному насінництві відбір кращих рослин (колосся) та потомств супроводжується перевіркою їх типовості по білкових маркерах, визначається істинність сорту в усіх ланках виведення еліти.

Для прискореного одержання насіння еліти первинне насінництво ведуть за скороченою схемою (при умові високих темпів розмноження насіння нового сорту):

 

Ланка первинного насінництва Білкові маркери
Відбір елітних рослин Перевірка типовості кожної рослини
Розсадник розмноження І року Перевірка типовості (відповідність білковій формулі сорту)
Розсадник розмноження ІІ року Перевірка типовості (відповідність білковій формулі сорту)
Супереліта Перевірка типовості (відповідність білковій формулі сорту)
Еліта  

 

 

Використовуючи один із описаних методів створення еліти, науково-дослідні установи насіння Р-1, яке витримало дворічну перевірку ( в РВ1 і РВ2 ) на генетичну чистоту і по сортових і посівних якостях відповідає вимогам на оригінальне насіння (ОН), реалізують елітно насінницьким господарствам, де воно висівається в розсаднику розмноження другого року(Р-2). Урожай з розсадника Р-2 називається насінням розсадника розмноження другого року Р-2. воно висівається наступного року в розсаднику супереліти. урожай з цього розсадника називається супереліта. Цим насінням сіють розсадник еліти, урожай з якого буде еліта. Насіння еліти реалізується господарствам для посіву ділянок розмноження, з яких збирають урожай насіння першої репродукції (РН-1). Насінням першої репродукції засівають насіннєві ділянки, з яких збирають урожай другої репродукції (РН-2) в кількості необхідній для посіву на товарних площах. Так здійснюється первинне, елітне і репродукційне насінництво в Україні. не всі науково-дослідні установи мають право на реалізацію сортового насіння.

Згідно закону України “Про насіння” юридичні і фізичні особи можуть розмножувати, заготовляти і реалізувати насіння сортів рослин лише за умови відповідності своїх виробничих можливостей атестаційним вимогам, які встановлено Міністерством аграрної політики України.

Виробники оригінального і елітного насіння атестується комісією з представників Міністерства АП та Української академії аграрних наук, а виробники репродукційного насіння – комісією обласного управління АПК.

Юридичні і фізичні особи, які за наслідками атестації одержали дозвіл (паспорт-патент) на право виробництва і реалізації насіннєвого і садивного матеріалу заносять до “Державного реєстру виробників насіння”.

Юридичні і фізичні особи, які не мають права виробництва і реалізації насіння можуть вирощувати його тільки для власного використання, без права продажу.

 

 

Питання для самоконтролю

 

1. З яких ланок сладається схема виведення насіння еліти зернових культур ?

2. Насіння яких ланок первинного насінництва відноситься до оригінального і які установи його виробляють?

3. Які установи ( господарства ) виробляють насіння Р-2, супереліти і еліти?

4. Які методи виведення використовуються в насінництві самозапильних і перехреснозапильних культур?

5. В первинному насінництві яких культур використовують метод половинок, в чому він полягає?

6. З якою метою при вирощуванні оригінального насіння приміняється метод контрольованого пересіву?

7.Екологічні основи вирощування високоврожайного насіння.Date: 2015-07-27; view: 1026; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.03 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию