Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Насінництво як наука і галузь виробництва

В.І. ШЕМАВНЬОВ, Н.І. КОВАЛЕВСЬКА, В.В. МОРОЗ

 

 

НАСІННИЦТВО ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

 

 

Затверджено:

Міністерство аграрної політики України, як навчальний посібник для студентів аграрних вузів 3-4 рівнів акредитації.

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2003

 

Розглянуто поняття насінництва польових культур як науки і як галузі с.-г. виробництва, історію розвитку насінництва в Україні.

Викладена сучасна організація насінництва в Україні на основі законів: ”Про насіння”, “Про охорону прав на сорти рослин”, а також “нові інструкції по апробації сортових посівів” і “Державного стандарту на насіння сільськогосподарських культур” і інших законодавчих і нормативних актів.

Описана організація і методика первинного насінництва. А також сортовий і насіннєвий контроль в насінництві.

Розглянуто насінництво зернових, зернобобових культур, кукурудзи і соняшнику.

 

 

Насінництво як наука і галузь виробництва.

Насінництво – це наука про розмноження сортів сільськогосподарських культур при збереженні всіх морфологічних, біологічних і господарсько цінних ознак.

Насінництво безпосередньо пов’язане з селекцією – наукою про створення сортів і гетерозисних гібридів. Воно реалізує досягнення селекції шляхом прискореного розмноження і впровадження в виробництво нових сортів. В процесі насінництва можливе значне покращення сорту, як це успішно використав академік В. С. Пустовойт в роботі з соняшником. Академік П.П. Лук’яненко створив знамениту Безосту 1 в процесі первинного насінництва сорту Безоста 4.

Теоретичною основою насінництва являється генетика – наука про спадковість і мінливість. Через насіння передаються генетичні ознаки сортів. Однак, посівні урожайні якості насіння залежать не тільки від генетичної основи, а й від умов розвитку материнської рослини, на якій формується насіння, від абіотичних факторів – кліматичні умови даного регіону, і біотичних, які зумовлюються ступенем агротехніки, розмноженням хвороб і шкідників при вирощуванні насіння. Тому при вивченні і організації насінництва слід враховувати досягнення з наук рослинництво, фізіологія рослин, біохімія, фітопатологія, ентомологія тощо.Вченими підраховано і практично доведено, що при висіванні високоякісного насіння нових рекомендованих сортів врожаї підвищуються на 20 – 25%.

Біологічний потенціал поля визначається генетичними особливостями сорту чи гібриду, економічними ресурсами конкретного поля і технологією вирощування.

За підрахунками спеціалістів зростання врожайності сільськогосподарських культур в світовій практиці землеробства забезпечується однаковою мірою як за рахунок агротехніки, так і впровадження сучасних високоякісних сортів і гібридів.

Вчені США вважають, що в загальному прирості врожаю сільськогосподарських культур за останні десятиріччя на нові сорти і гібриди припадає 30-50%, на сорти пшениці – 27%, кукурудзи – 34%, вівса – 29%, ячменю – 34%, сорго – 37%.

Вчені Німеччини свідчать, що впровадження нових сортів пшениці дає 38% росту врожайності, вівса – 41%, ячменю – 54%.(10)

Проте потенціальні можливості сортів і гібридів можуть бути реалізовані лише при добре організованому насінництві, завданням якого є підтримання та збереження біологічних, морфологічних та господарсько цінних ознак, які притаманні конкретному сорту, гібриду, а також високих посівних якостей і врожайних властивостей.

Організація насінництва окремих культур включає оптимальні умови вирощування материнських рослин, на яких формується насіння і безумовне використання всіх заходів сучасної насінницької технології.

Агротехніка на насіннєвих ділянках повинна забезпечити оптимальні умови для росту, розвитку рослин і формування на них не просто урожаю, а високоякісного насіння.

Обробіток ґрунту, внесення добрив, знищення бур’янів, хвороб і шкідників необхідно проводити на насінницьких ділянках першочергово, в оптимальні строки і якісно, щоб забезпечити належний фітосанітарний стан поля, збереження вологи в ґрунті, що особливо важливо в умовах посушливого Степу.

Добре насіння – це один з важливих і незамінних засобів сільськогосподарського виробництва. В зв'язку з цим насінництво являється спеціальною галуззю сільськогосподарського виробництва, яка забезпечує виробництво високоякісного насіння.

В Україні організована чітка система насінництва, побудована в тісній взаємодії науки з виробництвом, яка забезпечує прискорене розмноження нових сортів і гетерозисних гібридів і збереження чистосортності і типовості, високих посівних якостей і врожайних властивостей, вирощування сортового насіння в кількостях, необхідних для посіву і створення страхових фондів.

Необхідне подальше вдосконалення методів і прийомів насінницьких технологій. З утвердженням різних форм власності в сільському господарстві України зростає роль насінництва. В майбутньому насінництво буде розвиватись на промисловій основі, яка передбачає концентрацію і спеціалізацію, підвищення рівня механізації і автоматизації процесів, зниження собівартості насіння.

 

 


Date: 2015-07-27; view: 646; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию