Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дифракція світла

 

180. Перший дифракційний максимум на екрані дістали на відстані l=11,6 см від центрального. Визначте довжину хвилi l світла, якщо відстань між решіткою та екраном L=2 м, а її період d=0,01 мм. (При малому куті дифракції j вважати sinj» »tgj=l/L).

А) 580 нм. Б) 420 нм. В) 500 нм. Г) 750 нм. Д) 670 нм.

181. Дифракційна решітка має N=80 штрихів на l=1 мм. На решітку падає світло з довжиною хвилі 520 нм. Визначте синускута дифракції j, під яким утворюється максимум третього порядку. (Період решітки d=l/N).

 

А) 0,18. Б) 0,12. В) 0,06. Г) 0,24. Д) 0,09.

 

182. Визначити кут дифракції для спектра другого порядку світла натрію з довжиною хвилі 0,589 мкм, якщо на 1 мм дифракційних ґрат припадає 50 штрихів.

 

А) 4,20. Б) 5,80. В) 1,60. Г) 2,70. Д) 3,40.

 

183. Дифракційна решітка має 50 штрихів на 1 мм. На решітку падає світло з довжиною хвилі 400 нм. Визначити синускута дифракції, під яким утворюється максимум другого порядку.

 

А) 0,08. Б) 0,02. В) 0,14. Г) 0,04. Д) 0,22.

 

184. Дифракційна решітка має 100 штрихів на 1 мм. На решітку падає світло з довжиною хвилі 650 нм. Визначте синус кута дифракції, під яким виникає максимум четвертого порядку.

 

А) 0,52. Б) 0,26. В) 0,39. Г) 0,13. Д) 0,78.

 

185. Дифракційна гратка має період 0,016 мм. Лінія спектру другого порядку виявилась розташованою на відстані l=14,2 см від середньої лінії. Відстань від ґратки до екрану дорівнює L=1,5 м. Визначте довжину хвилі цього світла. (Вважати sinj»tgj=l/L).

 

А) 4,2×10-7 м. Б) 6,4×10-7 м. В) 7,6×10-7 м. Г) 5,7×10-7 м. Д) 3,8×10-7 м.

 

186. Дифракційна решітка має 100 штрихів на 1 мм. На решітку падає світло з довжиною хвилі 600 нм. Визначити синус кутадифракції, під яким утворюється максимум третього порядку.

 

А) 0,22. Б) 0,06. В) 0,10. Г) 0,18. Д) 0,14.

 

187. Скільки штрихів N на 1 мм довжини має дифракційна решітка, якщо зелена лінія ртуті (l=546,1 нм) у спектрі першого порядку спостерігається під кутом j= =19,80 ? (N=1/d). 

А) 840 мм-1. Б) 260 мм-1. В) 480 мм-1. Г) 390 мм-1. Д) 620 мм-1.

 

188. Визначити кут дифракції для спектра четвертогопорядку зеленого світла неону з довжиною хвилі 503 нм, якщо на 1 мм дифракційних ґрат припадає 20 штрихів.

 

А) 2,310. Б) 1,280. В) 5,110. Г) 3,420. Д) 4,340.

 

189. Визначте кут відхилення променів зеленого світла (l=0,55 мкм) у спектрі першого порядку, отриманому за допомогою дифракційної решітки, період якої d дорівнює 0,02 мм.

 

А) 3,120. Б) 0,960. В) 4,070. Г) 2,540. Д) 1,580.

 

190. Дифракційна гратка має 1000 штрихів на 1 мм. Лінію ультрафіолетового випромінювання у третьому порядку видно під кутом 30°. Визначте довжину хвилі цього випромінювання l.

 

А) 4,02×10-7 м. Б) 3,89×10-7 м. В) 0,74×10-7 м. Г) 1,67×10-7 м. Д) 2,36×10-7 м.

 

191. Визначте у нанометрах довжину хвилі l1 лінії у дифракційному спектрі третього порядку, яка співпадає із лінією спектру четвертого порядку, довжина хвилі якої l2=500 нм.

 

А) 604 нм. Б) 667 нм. В) 726 нм. Г) 492 нм. Д) 548нм.

 

192. Визначити довжину хвилі l1 для лінії у дифракційному спектрі другого порядку, що співпадає із лінією спектра третьогопорядку, у якої довжина хвилі l2=420 нм.

 

А) 520 нм. Б) 710 нм. В) 470 нм. Г) 590 нм. Д) 630 нм.

 

193. На дифракційну решітку нормально падає світло iз довжиною хвилі 0,59 мкм. Знайти період решітки d, якщо кут 2j між двома спектрами першого порядку дорівнює 13,60.

А) 5×10-6 м. Б) 7×10-5 м. В) 2×10-4 м. Г) 9×10-6 м. Д) 3×10-5 м.

194. На дифракційну решітку, яка має 430 штрихів на 1 мм, нормально падає пучок світла від натрієвої лампи з довжиною хвилі 0,589 мкм. Визначити максимальний порядок спектру, який можна спостерігати. (kmax відповідає куту дифракції jmax=900).

 

А) 7. Б) 5. В) 3. Г) 6. Д) 4.

 

195. На дифракційну гратку із відстанню між штрихами 3 мкм падає нормально світло з довжиною хвилі 600 нм. Скільки всього максимумів буде спостерігатись на цій гратці, враховуючи центральний ?

 

А) 9. Б) 5. В) 13. Г) 7. Д) 11.

 

196. На дифракційну гратку із періодом d=2 мкм нормально падає монохроматичне червоне світло із довжиною хвилі l=0,7 мкм. Визначте максимальний порядок дифракційного максимума, який дає ця гратка.

 

А) 4. Б) 2. В) 3. Г) 6. Д) 5.

 

197. Визначте максимальний порядок дифракційного максимума, який дає дифракційна гратка із попередньої задачі для фіолетового світла, довжина хвилі якого l=0,41 мкм.

А) 6. Б) 2. В) 5. Г) 4. Д) 3.

 

198. На дифракційну гратку, що містить 60 штрихів на міліметр, падає нормально біле світло. Спектр проектується розміщеною поблизу ґратки лінзою на екран. Визначити ширину спектра Dl першого порядку на екрані, якщо відстань від лінзи до екрану L=1 м. Вважати, що діапазон видимого світла лежить від 400 нм до 800 нм. (При малому куті дифракції j вважати sinj»tgj=l/L). 

А) 24 мм. Б) 12 мм. В) 30 мм. Г) 18 мм. Д) 9 мм.

 

199. На дифракційну гратку падає нормально паралельний пучок білого світла. Спектри третього і четвертого порядку частково накладаються один на одного. На яку довжину хвилі l2 у спектрі четвертого порядку накладається границя (l1=0,78 мкм) спектра третього порядку?

 

А) 0,396 мкм. Б) 0,678 мкм. В) 0,585 мкм. Г) 0,821 мкм. Д) 0,454 мкм.

 

200. На пластину зі щілиною, ширина якої а=0,05 мм, нормально падає монохроматичне світло із довжиною хвилі l=0,7 мкм. Визначте кут j відхилення світла, що відповідає першому дифракційному максимуму.

 

А) 3,20. Б) 2,40. В) 2,80. Г) 1,20. Д) 1,80.

 

201. На грань кристала кухонної солі падає паралельний пучок рентгенівського випромінювання. Відстань міжатомними площинами дорівнює 280 пм. Під кутом 65° до атомної площини спостерігається дифракційний максимум першого порядку. Визначити довжину хвилі рентгенівського випромінювання l.

 

А) 381 пм. Б) 508 пм. В) 127 пм. Г) 636 пм. Д) 254 пм.

 

202. При якому мінімальному куті ковзання між площиною кристалу та пучком рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі 20 пм спостерігається перший дифракційний максимум, якщо відстань між атомними площинами кристалу (стала решітки) дорівнює 303 пм ?

 

А) 3,120. Б) 0,980. В) 2,460. Г) 1,890. Д) 1,240.

 

203. Визначте довжину хвилі рентгенівського випромінювання у пучку, який при відбитті від поверхні кристалу кам¢яної солі, стала решітки якого 281 пм, дає перший дифракційний максимум під кутом ковзання 140.

 

А) 112 пм. Б) 84 пм. В) 248 пм. Г) 187 пм. Д) 136 пм.

 


Date: 2015-08-06; view: 2227; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию