Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ

Роки Кількість пожеж, тис. вип.
47,9 46,8 42,5 41,3 40,2 37,6

Стовпчикові діаграми застосовуються для графічного зображення рядів розподілу правових явищ з рівними та нерівними інтервалами. Такі діаграми називаються гістограмами. На осі абсцис відкладаються рівні відрізки, які відповідають ширині інтервалу, на осі ординат — частоти або частки. Оскільки правова ознака неперервна, то проміжки між стовпчиками відсутні.

Зобразимо у вигляді гістограми (рис. 4.4) розподіл адміністративних правопорушень за сумою накладеного штрафу, наведений у табл. 4.3.

Рис. 4.4. Гістограма розподілу правопорушень
за сумою накладеного штрафу

Якщо інтервали групування не рівні між собою, то гістограма будується за щільністю розподілу. На осі Хнадеякій відстані від початку координат відкладаються відрізки однакової довжини, які відповідають одиниці ширини інтервалу, а на осі Yщільність розподілу. На відрізках, відкладених на осі Х, будуються прямокутники з висотою, пропорційною до щільностей розподілу. Тільки тоді прямокутники можна порівнювати між собою, а графічне зображення ряду розподілу стає наочним.

Гістограму легко перетворити на полігон, якщо визначити в кожному інтервалі його середину і позначити її на графіку. Сполучивши ці точки між собою відрізками і опустивши пунктирні перпендикуляри з крайніх точок на початок першого і кінець останнього інтервалу, дістанемо полігон відповідного розподілу (див. рис. 4.4).

На основі варіаційних рядів розподілу визначаються також кумулятивні частоти і кумулятивні частки. Це нагромаджені послідовні підсумки частот або часток у кожній групі за правовою ознакою. Для їх графічного зображення використовується кумулятивна крива — кумулята. На осі Хвідкладаються окремі значення правової ознаки, середини інтервалів або відрізки, які їм відповідають, на осі Y — кумулятивні частоти або частки. Здобуті точки сполучаються плавною лінією. Наприклад, побудуємо кумуляту розподілу розглянутих у суді кримінальних справ за кількістю засуджених в одній справі (рис. 4.5), скориставшись даними табл. 4.10.

Таблиця 4.10
Date: 2015-07-27; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию