Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття регенерації

РЕГЕНЕРАЦІЯ (від пізньолат. Regenera-tio-відродження, відновлення) в біології, відновлення організмом втрачених або пошкоджених органіві тканин, а також відновлення цілого організму з його частини. Регенерація спостерігається в природних умовах, а також може бути викликанаекспериментально.

Регенерація у тварин і людини - утворення нових структур замість віддалених або загиблих в результаті пошкодження або втрачених в процесі нормальної життєдіяльності (фізіологнческаярегенерація); вторинне розвиток, викликане втратою розвиненого ранішеоргану. Регенерований орган може мати таку ж будову, яквіддалений, відрізнятися від нього, або зовсім не бути схожим на нього (атиповарегенерація) .

Термін «регенерація» запропонований в 1712 франц. ученим Р. Реомюр,вивчали регенерацію ног річкового раку. У багатьох безхребетних можливарегенерація цілого організму з шматочка тіла. У високоорганізонаннихтварини це неможливо - регенерують лише окремі органи або їх частини. Регенерація може відбуватися шляхом зростання тканин на поверхні рани,перебудови, що залишилася, органу в новий або шляхом зростання залишку органубез зміни його форми. Подання про ослаблення здатності дорегенерації у міру підвищення організації тварин помилково, оскільки процесрегенерації залежить не тільки від рівня організації тварини, а й відбагатьох інших факторів і характеризується значить, мінливістю. Неправильнотакож твердження, що здатність до регенерації закономірно падає звіком; вона може і підвищуватися в процесі онтогенезу, але в періодстарості часто спостерігають її зниження. За останню чверть століття показано,що, хоча у ссавців і людини цілі зовнішні органи не регенерують,їх внутрішні органи, а також м'язи, скелет, шкіра здатні до регенерації,яку вивчають на органному, тканинному, клітинному і субклітинному рівнях. Розробка методів посилення (стимуляції) слабкою та відновлення втраченоїздатності до регенерації наблизить вчення про регенерації до медицини.

Регенерація в медицині. Розрізняють фізіологічну, репаративні іпатологічну регенерацію. При травмах та ін патологічних станах,які супроводжуються масовою загибеллю клітин, відновлення тканинздійснюється за рахунок репаратівноі (відновної) регенерації. Якщо впроцесі репаративної регенерації втрачена частина заміщається рівноцінної,спеціалізованої тканиною, говорять про повну регенерації (реституції); якщона місці дефекту розростається неспеціалізована сполучна тканина, - пронеповної регенерації (загоєння через рубцювання). У ряді випадківпри субституції функція відновлюється за рахунок інтенсивногоновоутворення тканини (аналогічної загиблої) в непошкодженому частини органу. Це новоутворення відбувається шляхом або посиленого розмноження клітин,або за рахунок внутрішньоклітинної регенерації-відновлення субклітиннихструктур при незмінному числі клітин (серцевий м'яз, нервова тканина).Вік, особливості обміну речовин, стан нервової та ендокринноїсистем, харчування, інтенсивність кровообігу в пошкодженої тканини,супутні захворювання можуть послабити, посилити або якісно змінитипроцес регенерації. У деяких випадках це призводить до патологічноїрегенерації. Її прояви: тривало незаживаючі виразки, порушеннязрощення переломів кісток, надлишкові розростання тканин або перехідодного типу тканини в інший. Лікувальні впливу на процес регенерації полягають у стимуляції повної і запобігання патологічноїрегенерації.

Регенерація у рослин може відбуватися на місці втраченої частини
(реституція) або на іншому місці тіла (репродукція). Весняневідновлення замість опалого листя восени - природна регенераціятипу репродукції. Зазвичай, однак, під регенерацією розуміють лишевідновлення насильно відторгнення частини. За такої регенераціїорганізм перш за все використовує основні шляху нормального розвитку.
Тому регенерація органів у рослин відбувається переважно шляхомрепродукції: відібрані органи компенсуються розвитком існуючих абоутворюються знову метамерних закладення. Так, при відрізанні верхівки пагонапосилено розвиваються бічні пагони. Рослини або їх частини, що розвиваютьсяНЕ метамерну, легше регенерують шляхом реституції, як і ділянки тканин.

Наприклад, поверхня поранення може покритися так званої рановоїперідермой; рана на стовбурі чи гілці може зарубцюватися напливами каллюсамі). Розмноження рослин живцями - простий випадокрегенерації, коли з невеликої вегетативної частини відновлюється цілерослина.

Широко поширена регенерація і з відрізків кореня, кореневища абослоевище. Можна виростити рослини з листових живців, шматочків листа (наприклад, у бегоній). У деяких рослин вдавалася регенерація зізольованих клітин і навіть з окремих ізольованих протопластів, а удеяких видів сифонові водоростей - з невеликих ділянок їхбагатоядерної протоплазми. Молодий вік рослини зазвичай сприяє регенерації, але на дуже ранніх стадіях онтогенезу орган може виявитися нездатним до регенерації. Як біологічне пристосування, що забезпечує заростання ран, відновлення випадково втрачених органів, а нерідко йвегетативне розмноження, регенерація має велике значення длярослинництва, плодівництва, лісівництва, декоративного садівництва та ін

Вона дає матеріал і для вирішення низки теоретичних проблем, в т. ч. іпроблем розвитку організму. Велику роль у процесах регенерації граютьростові речовини.


Date: 2015-07-27; view: 177; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию