Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Типи кримінального процесу

Питання про типологізацію кримінального процесу є одним з дис­кусійних у науці кримінального процесу, що обумовлено) насамперед, множинністю термінів та понять, які використовуються для позна­чення типологізуємого правового матеріалу. «Типи», «форми», «істо­ричні форми», «моделі», «види» кримінального процесу, на підставі яких вирізняються «рабовласницький», «змагальний», «континен­тальний» та інші процеси стосуються одного явища — кримінального процесу, яке розглядається в різних площинах. На сьогодні типологія кримінального процесу звільнилася від політичного або класового тя­гаря і дозволяє сформулювати адекватне бачення типів і форм кримі­нального процесу та має розглядатися як методологічний засіб пізнан­ня сутності кримінального процесу і побудови його системної теорії.

Останні найбільш ґрунтовні дослідження питань типологізації кри­мінального судочинства здійснювали російські процесуалісти К. Каліновський та О. Смірнов. Так, у теорії судочинства виділяють три типоло­гії: 1) ідеальну, засновану на протиставленні змагальної та розшукової засад, що пов'язано, зокрема, з існуванням або відсутністю спору сто­рін перед судом, у межах якої вирізняється змагальний і розшуковий процеси; 2) національну (морфологічну, від грецьк. Могphе — форма), обумовлену формою, зовнішньою побудовою кримінального процесу та заснованою на регіональних особливостях процесуальних систем, у межах якої вирізняють англійський, французький, германський, му­сульманський процеси; 3) історичну, що виходить із закономірностей розвитку процесуальних систем, внаслідок чого виділяються відповід­но суспільно-економічним формаціям рабовласницький, феодальний, капіталістичний і соціалістичний типи процесу.

Однак будь-яка з вказаних типологій є ідеальним явищем, при яко­му важливі моменти практичної кримінально-процесуальної діяль­ності можуть розглядатися як другорядні, а тому не враховуватися. Реальна ж форма кримінального процесу конкретної держави є змі­шаною, в якій поєднуються риси різних ідеальних та національних типів кримінального процесу.
Date: 2015-07-25; view: 59; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию