Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 3. До місцевого суду звернулась громадянка Єлагіна В.О

До місцевого суду звернулась громадянка Єлагіна В.О. з позовною заявою до свого колишнього чоловіка Єлагіна В.В. про стягнення заборгованості по аліментам на утримання їх неповнолітньої доньки Олени. Суддя залишив позовну заяву без руху, про що виніс ухвалу. В ухвалі він зазначив, що позовну заяву подано з порушенням статей 119, 120 ЦПК України, а саме: позовну заяву виконано рукописним текстом та російською мовою, не вказано термін, з якого ця заборгованість виникла, до позовної заяви не додано документ, що свідчить про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

1. Дайте оцінку діям судді.

2. Які процесуальні норми було порушено?

3. Складіть проект позовної заяви від імені Єлагіної В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Сімейний кодекс України.

4. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005.

5. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. - № 6. – С.73-74.

6. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 2.

7. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - №1.

8. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 

Варіант 2 (Б, Є, Й, О, У, Ш, Я)

Завдання 1

Калинина М.Є звернулася до місцевого суду з позовом до своєї подруги Соколової В.О. про повернення DVD плеєра, який вона їй дала в тимчасове користування. Про це дізнався її колишній чоловік Калинин Ю.М. і просив допустити його до участі у справі в якості третьої особи, посилаючись на те, що DVD плеєр належить йому на праві особистої власності, оскільки був подарований йому на день народження ще під час шлюбу з гр. Калининою М.Є. Оскільки після розірвання шлюбу поділу майна між ними не було, то плеєр залишився у гр. Калининої М.Є. суд клопотання Калинина Ю.М. задовольнив, допустивши його до участі у справі як третю особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. У попередньому судовому засіданні відповідачка Соколова В.О. позов визнала і на цій підставі суд закрив провадження у справі.1. Чи правильні дії суду?

2. Який порядок вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору?

3. Які процесуальні наслідки закриття провадження у справі для третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Сибилев Д.М. Вступление третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, в гражданское дело // Предпринимательство, хоз-во и право. – 1997. - № 4.

4. Сибилев Д.М. Третьи лица в гражданском судопроизводстве // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышения эффективности правоприменительной деятельности. – Харьков, 1997.

5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в цивільних справах, що виникають з трудових правовідносин // Підприємство і право. – К., 1998.

6. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998.

7. Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право України. – 2005. - №3.
Date: 2015-07-24; view: 86; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию