Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу

ЛЕКЦІЯ №3

(сестринська справа)

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу.

План

1. Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу.

- Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику.

2. Перший етапмедсестринського процесу: медсестринське обстеження пацієнта.

- Методи обстеження пацієнта: суб’єктивний, об’єктивний.

- Суб’єктивне обстеження: розпитування пацієнта, бесіда з родичами пацієнта.

- Об’єктивне обстеження пацієнта: фізичне обстеження, знайомство з медичною картою, бесіда з лікарем, вивчення спеціальної літератури з догляду.

- Реєстрація відомостей про пацієнта в навчальній медсестринській історії хвороби.

3. Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика.

- Формулювання проблем пацієнта.

- Різниця між проблемою пацієнта і медичним (лікарським) діагнозом.

- Класифікація проблем пацієнта.

- Визначення пріоритетних проблем.

- Формулювання медсестринського діагнозу, документування.

4. Третій етап медсестринського процесу: планування медсестринського догляду.

- Складання індивідуального плану догляду за пацієнтом, його значення. Використання стандартних планів клінічного догляду за пацієнтом при написанні індивідуального плану.

- Погодження плану догляду з пацієнтом та членами його сім’ї.

- Документування плану догляду в навчальній медсестринській історії хвороби.

5. Четвертий етапмедсестринського процесу: реалізація (виконання) плану медсестринських втручань.

- Типи медсестринських втручань: залежні, незалежні, взаємозалежні.

- Визначення об’єму медсестринських втручань, документування.

6. П’ятий етап медсестринського процесу: оцінювання результатів і корекція догляду.

- Аналіз причин отриманих результатів і формулювання висновків.

- Документація оцінювання в навчальній медсестринській історії хвороби.

 

Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу.

- Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику.Розвиток суспільства ставить нові вимоги до професії м/с. формується якісно новий підхід до м/с допомоги, який базується на здійсненні м/с процесу.

М/с процес – це метод організації і надання м/с допомоги; це системний, добре продуманий, обґрунтований, націлений на досягнення мети план, який можна впроваджувати, пристосовувати відповідно до потреб пацієнта та оцінювати опісля.

Мета м/с процесу: підтримання та відновлення здоров’я і незалежності пацієнта; здійснення м/с догляду, задоволення основних потреб пацієнта; запобігання захворюванням.

В основі м/с процесу перебуває пацієнт як особистість, яка потребує комплексного підходу. Обов’язковою умовою є участь пацієнта (чи членів його родини) у прийнятті рішень стосовно мети догляду, плану м/с втручань і способів реалізації цього плану.

Етапи м/с процесу:

І. Медсестринське обстеження пацієнта та визначення стану його здоров’я.

Включає: збір необхідної інформації, аналіз зібраної інформації, визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреб в догляді.

ІІ. Медсестринська діагностика:

Включає: обробку одержаних даних, встановлення сестринського діагнозу, підтвердження діагнозу, документація діагнозу.

ІІІ. Планування мед сестринських втручань по задоволенню потреб пацієнта.

Включає: встановлення мети і завдань догляду, визначення типів сестринських втручань, які необхідні для задоволення кожної з потреб, обговорення з пацієнтом плану догляду, знайомство інших з планом догляду.

ІV. Виконання плану м/с догляду.

Включає: координацію роботи і надання сестринського догляду відповідно до узгодженого плану.

V. Оцінка ефективності і якості м/с догляду.

Включає: порівняння досягнутого із запланованими результатами догляду, оцінку ефективності запланованого сестринського втручання, подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були досягнуті, критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних поправок.

Позитивні сторони м/с процесу.

1) Забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтом.

2) Безперервність догляду.

3) Містить інформацію, необхідну для всіх членів сестринської бригади.

4) Ставлення до пацієнтів, як до особистостей.

5) Сприяє участі людини у її власному догляді.

6) Дає загальну економію часу, шляхом відмови м/с від непотрібних рутинних маніпуляцій.

7) Дає можливість підняти рівень медичної допомоги.

8) Усвідомлення ефективності різноманітних видів сестринських втручань.

9) Гарантуються якість надання допомоги, професіоналізм медичної сестри, безпека і надійність медичного обслуговування.

Документація сестринського процесу:

1) сестринська історія хвороби – юридичний протокол, документ самостійної фахової діяльності м/с в межах її компетенції.

2) листок медсестринської оцінки стану пацієнта.

3) план медсестринського догляду.

4) щоденник сестринського спостереження. 


Date: 2015-07-22; view: 3580; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию