Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу

ЛЕКЦІЯ №3

(сестринська справа)

Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу.

План

1. Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу.

- Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику.

2. Перший етапмедсестринського процесу: медсестринське обстеження пацієнта.

- Методи обстеження пацієнта: суб’єктивний, об’єктивний.

- Суб’єктивне обстеження: розпитування пацієнта, бесіда з родичами пацієнта.

- Об’єктивне обстеження пацієнта: фізичне обстеження, знайомство з медичною картою, бесіда з лікарем, вивчення спеціальної літератури з догляду.

- Реєстрація відомостей про пацієнта в навчальній медсестринській історії хвороби.

3. Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика.

- Формулювання проблем пацієнта.

- Різниця між проблемою пацієнта і медичним (лікарським) діагнозом.

- Класифікація проблем пацієнта.

- Визначення пріоритетних проблем.

- Формулювання медсестринського діагнозу, документування.

4. Третій етап медсестринського процесу: планування медсестринського догляду.

- Складання індивідуального плану догляду за пацієнтом, його значення. Використання стандартних планів клінічного догляду за пацієнтом при написанні індивідуального плану.

- Погодження плану догляду з пацієнтом та членами його сім’ї.

- Документування плану догляду в навчальній медсестринській історії хвороби.

5. Четвертий етапмедсестринського процесу: реалізація (виконання) плану медсестринських втручань.

- Типи медсестринських втручань: залежні, незалежні, взаємозалежні.

- Визначення об’єму медсестринських втручань, документування.

6. П’ятий етап медсестринського процесу: оцінювання результатів і корекція догляду.

- Аналіз причин отриманих результатів і формулювання висновків.

- Документація оцінювання в навчальній медсестринській історії хвороби.

 

Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв’язок і зміст кожного етапу.

- Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту і практику.

Розвиток суспільства ставить нові вимоги до професії м/с. формується якісно новий підхід до м/с допомоги, який базується на здійсненні м/с процесу.

М/с процес – це метод організації і надання м/с допомоги; це системний, добре продуманий, обґрунтований, націлений на досягнення мети план, який можна впроваджувати, пристосовувати відповідно до потреб пацієнта та оцінювати опісля.

Мета м/с процесу: підтримання та відновлення здоров’я і незалежності пацієнта; здійснення м/с догляду, задоволення основних потреб пацієнта; запобігання захворюванням.

В основі м/с процесу перебуває пацієнт як особистість, яка потребує комплексного підходу. Обов’язковою умовою є участь пацієнта (чи членів його родини) у прийнятті рішень стосовно мети догляду, плану м/с втручань і способів реалізації цього плану.

Етапи м/с процесу:

І. Медсестринське обстеження пацієнта та визначення стану його здоров’я.

Включає: збір необхідної інформації, аналіз зібраної інформації, визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреб в догляді.

ІІ. Медсестринська діагностика:

Включає: обробку одержаних даних, встановлення сестринського діагнозу, підтвердження діагнозу, документація діагнозу.

ІІІ. Планування мед сестринських втручань по задоволенню потреб пацієнта.

Включає: встановлення мети і завдань догляду, визначення типів сестринських втручань, які необхідні для задоволення кожної з потреб, обговорення з пацієнтом плану догляду, знайомство інших з планом догляду.

ІV. Виконання плану м/с догляду.

Включає: координацію роботи і надання сестринського догляду відповідно до узгодженого плану.

V. Оцінка ефективності і якості м/с догляду.

Включає: порівняння досягнутого із запланованими результатами догляду, оцінку ефективності запланованого сестринського втручання, подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були досягнуті, критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних поправок.

Позитивні сторони м/с процесу.

1) Забезпечує індивідуальний догляд за пацієнтом.

2) Безперервність догляду.

3) Містить інформацію, необхідну для всіх членів сестринської бригади.

4) Ставлення до пацієнтів, як до особистостей.

5) Сприяє участі людини у її власному догляді.

6) Дає загальну економію часу, шляхом відмови м/с від непотрібних рутинних маніпуляцій.

7) Дає можливість підняти рівень медичної допомоги.

8) Усвідомлення ефективності різноманітних видів сестринських втручань.

9) Гарантуються якість надання допомоги, професіоналізм медичної сестри, безпека і надійність медичного обслуговування.

Документація сестринського процесу:

1) сестринська історія хвороби – юридичний протокол, документ самостійної фахової діяльності м/с в межах її компетенції.

2) листок медсестринської оцінки стану пацієнта.

3) план медсестринського догляду.

4) щоденник сестринського спостереження.

 

Date: 2015-07-22; view: 38979; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию