Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Посилання на джерела у мережі Інтернет

www.bank.gov.ua

www.liga.net

www.ligazakon.ua/

www.minfin.gov.ua/

www.mvf.ru

www.publications.worldbank.org


Додаток А

Маса грошей в обігу

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік 11 рік
Готівка, млн.грн.
темп зростання до попереднього періоду, %   26р.   6р.                  
питома вага у МЗ, %
Кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті, млн. грн.
темп зростання до попереднього періоду, % 13р. 5р.
питома вага у МЗ, %
Строкові депозити та інші кошти, млн.грн.
темп зростання до попереднього періоду, % 33р. 9р.
питома вага у МЗ, %
Кошти клієнтів за трастовими операціями банків, млн.грн. - -
темп зростання до попереднього періоду, % - - -
питома вага у МЗ, % - -
Грошова маса (МЗ), млн.грн.
темп зростання до попереднього періоду, % 19р. 7р.

 


Додаток Б

Основні показники наявної грошової маси в обігу

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік 11 рік
ВВП, млн. грн.
порівняно з попереднім роком, % 2946,55 811,73 439,72 154,00 114,53 109,88 127,15 130,38 120,06 110,59 116,99
Реальний приріст/зниження ВВП, % -14,2 -22,9 -12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,4
Наявна грошова маса в обігу, млн. грн.
порівняно з попереднім роком, % - 619,53 330,77 154,06 151,74 116,73 133,88 133,56 152,08 135,80 125,29
Грошова маса (М1)
Грошова маса (М2)
Грошова маса (М3) н/д н/д
Грошова база (Мh)
М0/ Мh 0,476 0,521 0,741 0,828 0,869 0,830 0,799 0,763 0,844 0,858 0,826
М2/ВВП 32,50 26,72 12,93 11,07 13,33 15,04 16,65 18,55 22,13 28,48 35,76
Норматив обов’язкового резервування коштів банків у НБУ на кінець періоду, %
Швидкість обертання грошової маси 5,85 6,51 10,75 10,01 8,52 7,26 6,91 6,26 5,24 3,99 3,20
Емісія готівки до попереднього періоду, разів 29,74 6,22 3,00 1,48 1,53 1,17 1,33 1,35 1,51 1,37 1,08

  

ДОДАТОК В

(зразок оформлення титульної сторінки індивідуального завдання)

 

Міністерство фінансів України

ДніпропетровськА ДержавнА фінансовА АКАДЕМІЯ

ФІНАНСОВИЙ фАКУЛЬТЕТ

Кафедра фінансів

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Гроші та кредит»

 

на тему « »

 

студента групи ___________

 

Прізвище, імя, по-батькові

 

 

Оцінка___________________________

(кількість балів)

 

Завдання перевірив _______________

(Підпис викладача, дата)

 

 

Дніпропетровськ-2011Date: 2015-07-23; view: 80; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию