Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конференція міністрів вищої освіти Європи «На шляху до європейського простору вищої освіти», 19 травня 2001 року, Прага

Наступний етап Болонського процесу відбувся у Празі 19 трав­ня 2001 p., де зібралися міністри вищої освіти з метою проаналізу­вати досягнення і визначити напрями та пріоритети дій на наступні роки. Вибір Праги для проведення цієї зустрічі сим­волізував їх наміри залучити до цього процесу всю Європу у світлі розширення ЄС [11]. Представники 33 країн Європи підписали Празьке Комюніке. Отже, як бачимо, до Болонської співдруж­ності на Празькому саміті приєдналися ще чотири країни - це Кіпр, Ліхтенштейн, Туреччина і Хорватія.

У ході зустрічі учасники знову підтвердили свою позицію щодо цілей, окреслених Болонською декларацією. Вони відмі­тили конструктивну допомогу з боку Європейської комісії, схвально висловились із приводу активної участі в Болонському процесі Європейської асоціації університетів і національних студентських спілок Європи; оприлюднили свої зауваження щодо подальшого процесу, враховуючи різні цілі Болонської декларації. Міністри окреслили такі завдання у ході подаль­шого розвитку процесу:

— прийняття системи легкозрозумілих та порівнюваних сту­пенів;

— прийняття системи, базованої на двох основних циклах;

— заснування системи кредитів;

— сприяння мобільності;

— сприяння європейському співробітництву у забезпеченні якості;

— сприяння європейському підходу до вищої освіти;

— сприяння забезпеченню інтересу до Зони європейської вищої освіти;

— активне продовження Болонського процесу.

На саміті було виділено важливі складові європейського прос­тору вищої освіти, а саме:

— постійне навчання протягом усього життя;

— мотивоване залучення студентів до навчання;

— сприяння підвищенню престижу та конкурентоспромож­ності європейського простору вищої освіти для інших регіонів світу, в тому числі з аспектами транснаціональної освіти.

Учасники підтримали тезу, згідно з якою вища освіта мусить розглядатись як суспільне благо, вона є і залишатиметься грома­дянським обов'язком, а студенти - повноправними членами спільноти ВНЗ.

Вони підтвердили потребу в структурі, яка надалі складатиметься з робочої та підготовчої груп. У робочу групу входитимуть представ­ники країн-учасниць договору, нові учасники і представники Євро­пейської комісії. Головувати буде представник ЄС. Підготовча група складатиметься з представників тих країн, які вже проводили або які організовуватимуть наступну зустріч, представника Європейської комісії, двох держав - членів ЄС і двох країн, що не входять до ЄС. Останні чотири обирає робоча група. Очолить підготовчу групу предс­тавник країни, яка наступною прийматиме зібрання. Європейська асоціація університетів, Європейська асоціація вищих навчальних закладів, національні студентські спілки Європи і Рада Європи отри­муватимуть поточну інформацію про виконання рішень саміту.З метою сприяння процесу міністри порекомендували робочій групі організувати семінари для вивчення таких тем: співро­бітництво, що стосується акредитації та забезпечення якості; питання визнання та використання системи оцінювання у Бо­лонському процесі; розроблення спільних ступенів; соціальні пи­тання з акцентом на завади мобільності, а також розширення Бо­лонського процесу; післядипломне навчання; участь студентства в поглибленні та розвитку інтеграції вищої освіти у Європі й усу­ненні бар'єрів для молоді у виборі місця навчання та праці.

Міністри вирішили, що нова зустріч відбудеться в Берліні у 2003 р. Було заплановано здійснити аналіз попередніх резуль­татів і накреслити напрями та пріоритети для наступних стадій процесу входження до простору європейської вищої освіти.

 

Комюніке конференції європейських міністрів,
Date: 2015-07-22; view: 55; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию