Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відкриття провадження в адміністративній справі та його правові наслідки

 

Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі

1. Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи:

Подана позовна заява особою, яка має адміністративну

процесуальну дієздатність;

Має представник належні повноваження (якщо позовну

заяву подано представником);

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею106 цього Кодексу;

4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства і чи підсудна позовна заява даному адміністративному суду;

Немає інших підстав для повернення позовної заява абовідмови у відкритті провадження в адміністративній справі,встановлених цим Кодексом.

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі.

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної

Заяви, у разі залишення позовної заяви без руху.

4. Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухваліпро відкриття провадження у справі зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження в адміністративній справі, номер справи;

2) ким і до кого пред'явлено адміністративний позов;

3) зміст позовних вимог;

Дата, час і місце попереднього судового засідання, якщо

суд вважає його проведення необхідним;

5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які у нього є;

Яким складом суду розглядатиметься справа.

Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні права і обов'язки. Відповідачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

1. Провадження в адміністративному суді ініціюється шляхом звернення до нього з позовом про захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Таким чином, звернутися до адміністративного суду може особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин, або суб'єкт владних повноважень у випадках, встановлених законом. Аналіз положень КАС України дає підстави стверджувати, що адміністративний суд не має права ініціювати процес. Проте суд наділено повноваженням відкривати провадження в адміністративній справі. Таке провадження може розпочинатися адміністративним судом не інакше як за наявності всіх необхідних передумов права на пред'явлення адміністративного позову, а також додержання порядку реалізації цього права. Після одержання позовної заяви суддя з'ясовує, чи є підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі. Так потребує перевірки: чи подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; чи має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 КАС України; чи належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства і чи підсудна позовна заява даному адміністративному суду. Перелік, наданий у ч. 1 статті, що коментується, не є вичерпним.

2. У разі додержання всіх вимог, встановлених законодавством і відсутності перешкод, передбачених статтями 108 і 109 КАС України, суддя приймає позовну заяву І відкриває на її

підставі провадження в адміністративній справі.

3. Для вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі законодавцем встановлено для судді досить стислий процесуальний строк — не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду. Згідно зі ст. 108 КАС України при виявленні недоліків позовної заяви суд встановлює строк, достатній для їх усунення (див. коментар до ст. 108 КАС України). У цьому випадку питання про відкриття провадження в адміністративному суді повинно бути вирішене суддею не пізніше наступного дня з дня закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху.

4. Про початок провадження в адміністративній справі суддя адміністративного суду постановляє ухвалу. У статті, що розглядається, встановлюються реквізити ухвали про відкриття провадження у справі. В ухвалі повинні відбиватися: найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді,який відкрив провадження в адміністративній справі, номер справи; ким і до кого пред'явлено адміністративний позов; зміст позовних вимог; дата, час і місце попереднього судового засідання, якщо суд вважає його проведення необхідним; пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які у нього є; яким складом суду розглядатиметься справа. Можливість оскарження ухвали про відкриття провадження у справі законом не передбачається, оскільки винесення такої ухвали не перешкоджає правам інших осіб на судовий захист.


Частина 4 коментованої статті передбачає також, що суддя у разі, коли існують підстави для відмови у відкритті провадження у справі, постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження. Ухвала про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву.

У коментованій статті немає вказівки на те, що суддя в зафіксованих у законодавстві випадках може прийняти ухвалу про залишення позовної заяви без руху, проте така можливість передбачена іншими положеннями Кодексу (ст. 108 КАС України).

5, Після прийняття ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі її копія невідкладно надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні права і обов'язки. Відповідачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

 Date: 2015-07-22; view: 1666; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию