Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика проведення роботи

1. Заміряти площу сколювання кожного зразка з точністю до 0.5 мм.

2. Закласти зразки в прес.

3. Завантажити зразки до руйнування, фіксуючи на приладі руйнівну силу.

4. Провести обробку результатів випробувань, звести їх до таблиці:

Види сколювання № зразків Площа сколювання А, см2 Мах навантаження Р ,кгс/см2 Границя міцності τ Середнє значення τсер
Клеєні 5,04х5,05 56,18   52,31
4,07х4,91 46,54
4,73х5,03 54,22
Суцільні в доль волокон 5,07х4,98 118,42   117,615
5,08х5,14 116,81
5,01х4,99 36,00
Суцільні впоперек волокон 5,05х4,80   42,34
5,09х4,97 34,79
4,93х4,96 49,89

 

Висновок: На даній лабораторній роботі ми навчились визначати міцність деревини на сколювання уздовж і впоперек волокон.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

На тему:«ВИПРОБУВАННЯ ДЕРЕВИНИ НА СТИСНЕННЯ УЗДОВЖ І ВПОПЕРК ВОЛОКОН»

Мета: Визначити показники міцності деревини при стисненні

уздовж і впоперек волокон.

 

Лабораторне устаткування та прилади:

1. Стандартні зразки деревини.

2. Прес.

3. Вимірювальні пристрої (штангенциркуль тощо).

Стандартні визначення границь міцності деревини на стиснення уздовж і впоперек волокон Виконують на малих зраз­ках за методиками ГОСГ 15613-77*,(див.. рисунки 6.1 , 6.2 ).

Границя міцності деревини сосни на стиснення повздовж волокон становить 40.. 50 МПа. Перед руйнуванням спостерігається розвиток пластичних деформацій, приблизно так працює деревина при стисненні впоперек волокон.

Показники міцності при стисненні впоперек волокон знач­но нижчі, ніж вздовж волокон (дає ознаку трубчаста будова деревини). Опір деревини стисненню залежить від розмірів, що стискається, по відношення її до всієї площини стикуваної грані.

Чим менша площа, що стискається, по відношенню до усієї площі грані, тим вищий опір деревини стиску.Це пояснюється підтримуючим впливом волокон не навантаженої частини стискуваного елемента. В обчисленнях це враховується підвищеним розрахунковим опором, який можна знай­ти за формулою:

Rcm=RC90(1+8(Lcm+1.2))

де RC90 - розрахунковий опір деревини стисненню під кутом 900 до волокон, знаходиться по табл. СниП ;

Lcm - довжина площі, що стискається.

При проведенні лабораторної роботи провести випробування двох зразків (різних порід деревини ) на стиснення уздовж волокон та двох зразків на стискування в поперек волокон.

При стисненні впоперек волокон для першого зразка навантаження прикладаємо по площині всієї грані, що стискається; для другого зразка завантажуємо 1/3 частину грамі, що стискається.
Date: 2015-06-11; view: 87; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию