Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проби на перемикання

Відлік

При использовании методики обнаруживаются возможности осуществления пациентом счётных операций, состояния внимания. Опыт заключается в отсчитывании от 100 или 200 всё время одного и того же числа. Пациента предупреждают, чтоkraepelin считать он должен про себя, а вслух только называть полученное при очередном вычитании число. В промежутках между числами специалист-психолог равномерно ставит точки (приблизительный хронометраж) (тут ссылка на отсканированный бланк). Можно фиксировать длительность пауз секундомером. Запись опыта приобретает примерно следующий вид: (100 – 7)...93...86...79...72...65...58...51....44...37...30...23...16.

При наличии повышенной истощаемости длительность пауз в конце, несмотря на то, что задание становится более легким, увеличивается. Возможны два вида ошибок. Первый – ошибки в единицах и главным образом при переходе через десяток – свидетельствует о некоторой интеллектуальной недостаточности, например: (100 – 7)...93...85...78...71....64....58 и т. д.

Второй – ошибки в десятках – характерен главным образом для пациентов с неустойчивым вниманием.

Например: 93...86...69..62....55...38 и т.д.

При выраженном слабоумии с недостаточностью критики (например, при прогрессивном параличе) отсчитывание ведётся вопреки инструкции и вместо 7 вычитается 10, вместо 17 – 20. Причём эти ошибки не всегда удаётся корригировать. При ошибочном выполнении задания можно либо указать пациенту на допущенную ошибку, либо, доведя опыт до конца, повторить его сначала.

Відшукування чисел за таблицями Шульте

Методика застосовується для дослідження темпу сенсомотор-них реакцій і особливостей уваги. Дослідження проводиться за допомогою спеціальних таблиць, виготовлення яких нескладно. На цих таблицях безладно розташовані числа від 1 до 25. Розмір таблиці - 60x60 см. Обстежуваний знаходиться на такій відстані від таблиці, щоб бачити її цілком. Йому дається інструкція відшукувати числа по порядку, кожне показати указкою і назвати вголос. Секундоміром зазначається час, який витрачається на кожну таблицю. Можна відзначати кількості чисел, знайдених обстежуваним за кожні 30 с, або час, за який обстежуваний знаходить кожні п'ять чисел.Для оцінки результатів порівнюють час, що витрачається обстежуваним на кожну таблицю, або в межах однієї таблиці порівнюють показники діяльності обстежуваного за певні відрізки часу. Результати можна виразити графічно. Істотне значення має встановлення рівномірності темпу виконання завдання. Зазвичай здорові обстежувані ведуть пошук чисел в таблицях рівномірно, а іноді навіть спостерігається у них прискорення темпу сенсомоторних реакцій в наступних таблицях. Якщо ж пошук ведеться нерівномірно, то слід уточнити характер цього явища - ознака це підвищеної истощаемости або запізнілою врабативаемості. Відоме значення може мати «крива виснаження», побудована графічно на підставі результатів досвіду, так як вона може об'єктивно відображати характер астенії. Так, при гіперстеніі-зації варіанті астенії крива виснажуваності за таблицями Шульте (як і в рахунку по Крепелину) характеризується високим початковим рівнем, різким його спадом і тенденцією до повернення до вихідних показників. При гипостенической формі астенії крива виснажуваності відрізняється невисоким початковим рівнем і поступовим і неухильним зниженням показників, без помітних їх коливань у бік поліпшення. Виявлення такого роду кривих має не тільки клініко-діагностичне значення, але може бути використано і для винесення прогностичних суджень.

Гіперстенічна форма астенії в прогностичному відношенні сприятливішими гипостенической. Виявлення у одного і того ж хворого зміни гиперстенической форми кривої виснажуваності гипостенической може розглядатися як ознака прогредиентности захворювання і, зокрема, сприяти диференціюванню атеросклеротичної астенії від спостерігаються в літньому віці соматогенних або психогенних астенічних станів.

Іноді при виражених розладах активної уваги хворий допускає в роботі помилки - пропускає окремі числа, показує замість одного інше, зовні схоже (наприклад, 8 замість 3). Поєднання порушеного уваги і підвищеної истощаемости проявляється у збільшенні кількості помилок у кожній наступній таблиці. У деяких випадках спостерігається помилка такого роду - шукане однозначне число показується у двозначному, до складу якого воно входить. Так, наприклад, замість того щоб показати число 2, обстежуваний указкою знаходить цифру 2 в числах 12 або 22. Іноді при наявності недоумства це залежить від поганого розуміння інструкції і після додаткового пояснення характеру виконання завдання можна все ж домогтися від обстежуваного подолання цієї помилки. При нарочитому ж поведінці додаткова інструкція не змінює положення справи, викликає заперечення у обстежуваного: «А це хіба не 2? Ви просили знаходити числа, ось я їх і знаходжу ».

Таблиці Шульте володіють рівним ступенем труднощі, вони майже не запам'ятовуються, і тому в процесі дослідження їх можна використовувати повторно.Проби на перемикання

При патопсихологическом дослідженні проби на перемикання можуть бути використані для судження про рухливості психічних процесів, хоча цим не визначається все значення отриманих з їх допомогою даних: в процесі дослідження встановлюється ступінь збереження словникового запасу, твори рахункових операцій і т. д.

Слід зауважити, що іноді інертність психічної діяльності виявляється вже в утрудненнях, які долають хворим в перемиканні від одного завдання до іншого.

У цих випадках випробуваний подальше завдання намагається виконати за зразком попереднього (наприклад, при словесному варіанті виключення намагається слідувати модусу, виробленому при виділенні істотних ознак) або ж включає в рішення слова з попереднього завдання.


Date: 2015-06-11; view: 1039; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию