Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Якої ознаки не має виробничий потенціал підприємства?

а) здатність до сприйняття нових досягнень НТП;

б) цілісність;

в) взаємозамінність елементів;

г) гнучкість і міцність;

д) хаотичність взаємодії елементів.

 

12 Сутність цілісності як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) тому, що потенціал є одним цілим;

б) тому, що всі елементи потенціалу служать загальній меті, що стоїть перед самою системою (підприємством).

в) потенціал підприємства вазємодіє з зовнішнім середовищем як ціле.

 

13 Сутність потужності як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) кількісній оцінці виробничої здатності потенціалу підприємства;

б) тому, що потенціал наявний лише у потужного підприємства;

в) наявності у підприємства усіх ресурсів, необхідних для виробництва продукції.

 

14 Сутність гнучкості як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) можливості взаємодіяти з постачальниками;

б) можливості швидко узяти кредит в банку для розвитку бізнесу;

в) можливості переорієнтації виробничої системи на випуск нової продукції, використання інших видів матеріалів і т.д. без корінної зміни його матеріально технічної бази.

 

15 Сутність упорядкованості взаємозв'язків елементів потенціалу полягає в:

а) поліпшенням одного елемента можна досягти росту віддачі всієї системи;

б) тому, що поліпшенням одного елемента неможливо домогтися істотного росту віддачі всієї системи;

в) наявності взаємозв’язків між елементами системи.

 

Тематичний критерій 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

1 Назвіть елементи виробничого потенціалу підприємства:

Варіанти відповідей:

а) основні виробничі фонди, оборотні фонди, кадри;

б) основні виробничі фонди, нормовані оборотні засоби, кадровий потенціал;

в) основні фонди, нормовані оборотні засоби, фінансовий потенціал.

 

Сукупність трудових, нематеріальних, матеріальних і природних ресурсів, залучених і не залучених за якимось причинами у виробництво й реальною можливістю брати участь у ньому – це ... компонент економічного потенціалу підприємства

А) суб’єктивний;

Б) об’єктивний;

В) виробничий.

 
Date: 2015-07-17; view: 98; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию