Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновоки

Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції та фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпечення сталого розвитку економіки. Значною проблемою є те, що переважна більшість операцій, які можна віднести до тіньових, можна здійснювати в легальному нормативно-правовому полі, а доведення факту здійснення тіньової діяльності потребує значних зусиль органів державної влади. Внаслідок того, що обсяги тіньової економіки не можуть бути повноцінно враховані офіційною статистикою, розроблення спеціальних методів обліку і оцінок цього явища стає неможливим.

В кожній сфері прояву тіньової економіки потрібно шукати різні шляхи детінізації, адже специфічність кожної галузі не дає все звести під стандартне трактування. Так, сферу підприємництва необхідно легалізувати за рахунок удосконалення системи оподаткування, у добувній промисловості слід здійснювати прозоріші розподіли спеціальних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, у виплаті заробітної плати працівникам – ліквідувати диспропорції в оплаті праці та ввести диференціацію оподаткування. Тобто необхідно створити умови для легалізації тіньового сектора та усунення державних корумпованих структур на всіх рівнях влади.

Вирішення проблеми детінізації економіки потребує узгоджених зусиль держави в багатьох сферах державної політики. Реальне скорочення тіньового сектора може відбутися лише за умови зменшення витратності та зростання ефективності легальної економіки, створення паритетних умов для функціонування різноманітних форм бізнесу. Це має підвищити конкурентоспроможність легальної економіки й зробить невигідним приховування її результатів. Безперечною умовою такого перетворення має бути послаблення фіскального тиску на легальну економіку, що створить мотивацію переведення тіньових операцій на легальні засади, вдосконалення механізму господарювання та створення ефективної інституційної системи.

Список літератури:

1. Варналій З.С. Шляхи детінізації економіки України та її особливості//Банківська справа. – 2008. – №2. – С.56-57.

2. Мандибура В.О. Тіньова економіка як об'єкт системного наукового дослідження. – К. – 1998. – 256с.

3. Никитин С. Теневая экономика и налогообложение // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. –№ 2. – С. 24–30.

4. Исправников В., Куликов В. Теневая економика в России: иной путь и третья сила // Российский экономический журнал. – 1997. – №. – С.19-20.

5. Петренко С. Теневая жономика: Причины появления й влияние на легализованньїй сектор жономики //Вестник бухгалтера й аудитора Украины. – 2004. – № 3. – С. 40-42.

6. Глинкина С. Теневая экономика в современной России//Свободная мьісль. – 1995. – С. 10.

7. Булеев И.П. Управление трансакционньїми издержками в переходной жономике/ НАМ Украины. Ин-т экономики пром-сти.-Донецк, 2002. – 154с.

8. ОлейникА. Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: ИНФРАМ, 2002. – 416 с.

9. Приварникова І.Ю., Степанюк К.В. Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_2/files/EC210_35

10. Кузнєцов К. Криза забільшить тіньову економіку до рівня ВВП?//Економічна правда. Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2009/02/18/182001/

11. Алексеев П. Регуляторная политика как путь к процветанию // Зеркало недели. – 2004. – № 36, 11-17 сентября. – С. 12.

12. Шепеленко О. Тіньова економіка та її легалізація в Україні. //Вісник ТАНГ. – 2005. – №4.

13. Озерський І.В. Тіньовий сегмен економіки //Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №1. – С.28-31.

Date: 2015-07-17; view: 320; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию