Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок бази колони

Проектуємо базу з траверсою (рис. 10) зі сталі С345 з розрахунковим опором для опорної плити Ry=300МПа (листовий прокат товщиною t>20 мм).

Розрахункове навантаження на базу становить N=2094.2кН.

Фундаменти під колони передбачені з класу В15 з розрахунковим опором Rb=8,5МПа.

Обчислюємо ширину опорної плити (рис. 10):

Впл= h+2·(tтр1) = 360+2·(10+110) = 600мм,

де h – висота двотавра вітки колони; tтр – товщина листів траверси, у першому наближені приймається 10 мм; с1– звис опорної плити, приймаємо110 мм.

Остаточно приймаємоВпл=600мм.

Розрахунковий опір бетону місцевому зминанню під опорною плитою бази:

Rb, loc=γ·Rb= 1,2·8,5= 10,2МПа.

Необхідна площа опорної плити бази:

Апл= N/Rb, loc=2094.2/1,02 = 2053.14см2.

Розрахункова довжина плити:

Lплплпл=2053.14/60 = 34.2 см.

З конструктивних міркувань довжина опорної плити повинна бути (див. рис. 10) Lпл b+2C2, де b – ширина перерізу колони;

для колон із двох швелерів С2=70…80мм

Lпл 420+2×75=570 мм

Остаточно приймаємоLпл=600мм.

Напруження в бетоні під опорною плитою:

σf = N/(Впл·Lпл) = 2094,2/(60·60) = 0,58кН/см2=5,8МПа <Rb, loc =10,2МПа.

Визначаємо величину розрахункового моменту в опорній плиті бази, для чого в межах опорної плити виділяємо три розрахункові ділянки (див. рис. 10):

1 – консольні, 2 – оперті на три сторони, 3 – оперті на чотири сторони.

Для кожної із виділених ділянок опорної плити визначаємо максимальний згинальний момент:

для 1 – ділянки: М1= σf·1·cl2/2 = 0,58·1·11,02/2 = 35,09кН·см.

для 2 – ділянки - визначаємо довжину вільного краю плити, яка приймається рівною висоті вітки колони а2=h=36 см; довжину закріпленої сторони плити визначаємо залежно від типу перерізу колони:

b2=[Lпл-b]/2=[600-420]/2=90 мм;

де Lпл– довжина опорної плити, b – ширина перерізу колони.

Обчислюємо величину відношення довжини закріпленої сторони плити до вільної: b22 = 90/360 = 0,25. У зв’язку з тим, що b22 = 0,25< 0,5:М2= σf·1·b2 2 /2=0,58·1·9,02/2=10,44кН·см.

для 3 – ділянки -визначаємо довжину короткої сторони плити:

b3=h=360мм; довжину більшої сторони плити а3 = b-2tw= 420-2*7,5 = 405 мм.

Обчислюємо величину відношення більшої сторони плити до меншої а3/b3 = =405/360 = 1,125. За табл. 5.7 [4] залежно від величини відношення сторін а3/b3 = 1,125, приймаємо коефіцієнт α=0,057і обчислюємо згинальний момент:

М3 = α ·σf·1· b32 = 0,057·0,58·1·362 = 42,8кН·см.

Розрахунковим являєтьсяMmax= M3 = 42,8кН·см.

Необхідна товщина опорної плити:

У відповідності із сортаментом на листову сталь приймаємо tпл=30 мм.

Визначаємо висоту траверси: передача зусилля від стержня колони на траверсу здійснюється за допомогою чотирьох вертикальних кутових швів, довжина яких і визначає висоту траверси (див. рис. 10). Залежно від товщини листів траверси tтр=10 мм приймаємо катет кутових швів

kf=1,2*tтр=1,2*10=1,2 см і обчислюємо потрібну їх довжину:

lw= N/(4·βf·kf·Rwf·γwf·γc) = 2094,2/(4·0,7·1,2·18·1·1) =34,6 см.

Приймаємо lw=35см, що відповідає конструктивним вимогам:

lw=35 см <lwmax = 85· βf·kf=85·0,7·1,2= 71,4 см.

Висота траверси з умови розміщення зварних швів:

hтр= lw+10 мм = 350+10= 360 мм.

З міркувань забезпечення необхідної жорсткості вузла висоту траверси приймають: hтр≥( 0,5…0,7)·b = (0,5…0,7)·420 = 210…294 мм.

Остаточно приймаємо висоту траверси hтр=360 мм.


 

Рис.10 База колони
Date: 2015-07-17; view: 150; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию