Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


НЕЛІНІЙНІ КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

У колах постійного й змінного струмів широко застосовують елементи з нелінійною вольт-амперною характеристикою й . їх ак­тивний опір R залежить від струму і напруги.

При змінному струмі використовують і нелінійні, реактивні елемен­ти. До таких елементів належать: котушки і трансформатори з феро­магнітними осердями, що мають нелінійну залежність магнітного пото­ку від струму ; конденсатори із сегнетодіелектриками, в яких заряд нелінійно зв'язаний з напругою.

За допомогою нелінійних активних опорів з несиметричною вольт- амперною-характеристикою напругу і струм можна випрямити, оскіль­ки в кривих напруг і струмів кола з'являються сталі складові, які можна виділити.

У колі з синусоїдним джерелом живлення нелінійні реактивні еле­менти, які мають, як правило, симетричну вольт-амперну характерис­тику, вносять спотворення у форму кривихнапруг і струмів, тобто призводять до появи вищих гармонік, з яких найбільш різко виділя­ється третя. Можна відфільтрувати одну з вищих гармонік і, отже, помножити частоту.

Сумісне застосування активних і реактивних нелінійних елементів, а також неоднорідних джерел живлення (є. р. с. різної частоти, сталих е. р. с. разом із змінними) значно збільшує кількість практичних зав­дань, які успішно розв'язуються у різних галузях техніки (радіоелек­троніці, автоматиці та ін.).

Крім уже зазначених завдань розв'язуються, .наприклад, такі, як підсилення напруги і потужності, генерування коливань різної форми, модулювання коливань І т. ін.

60. Перший закон комутації: в вітці з індуктивністю силаструму і магнітний потік в момент комутації зберігають ті значення, які вони мали безпосередньо перед комутацією, а потім починають змінюватись від цих значень:

Другий закон комутації: в вітці з ємністю напруга та електричний заряд зберігають в момент комутації ті значення, які вони мали безпосередньо перед комутацією, а потім починають змінюватись від цих значень:

 

 


Date: 2016-07-18; view: 44; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию