Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


НЕЛІНІЙНІ КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

У колах постійного й змінного струмів широко застосовують елементи з нелінійною вольт-амперною характеристикою й . їх ак­тивний опір R залежить від струму і напруги.

При змінному струмі використовують і нелінійні, реактивні елемен­ти. До таких елементів належать: котушки і трансформатори з феро­магнітними осердями, що мають нелінійну залежність магнітного пото­ку від струму ; конденсатори із сегнетодіелектриками, в яких заряд нелінійно зв'язаний з напругою.

За допомогою нелінійних активних опорів з несиметричною вольт- амперною-характеристикою напругу і струм можна випрямити, оскіль­ки в кривих напруг і струмів кола з'являються сталі складові, які можна виділити.

У колі з синусоїдним джерелом живлення нелінійні реактивні еле­менти, які мають, як правило, симетричну вольт-амперну характерис­тику, вносять спотворення у форму кривихнапруг і струмів, тобто призводять до появи вищих гармонік, з яких найбільш різко виділя­ється третя. Можна відфільтрувати одну з вищих гармонік і, отже, помножити частоту.

Сумісне застосування активних і реактивних нелінійних елементів, а також неоднорідних джерел живлення (є. р. с. різної частоти, сталих е. р. с. разом із змінними) значно збільшує кількість практичних зав­дань, які успішно розв'язуються у різних галузях техніки (радіоелек­троніці, автоматиці та ін.).

Крім уже зазначених завдань розв'язуються, .наприклад, такі, як підсилення напруги і потужності, генерування коливань різної форми, модулювання коливань І т. ін.

60. Перший закон комутації: в вітці з індуктивністю силаструму і магнітний потік в момент комутації зберігають ті значення, які вони мали безпосередньо перед комутацією, а потім починають змінюватись від цих значень:

Другий закон комутації: в вітці з ємністю напруга та електричний заряд зберігають в момент комутації ті значення, які вони мали безпосередньо перед комутацією, а потім починають змінюватись від цих значень:

 

 


Date: 2016-07-18; view: 33; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию