Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок виконання роботи. Тема робота:Моделювання листових деталей з використанням системи тривимірного комп’ютерного моделювання КОМПАС-3D

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема робота:Моделювання листових деталей з використанням системи тривимірного комп’ютерного моделювання КОМПАС-3D.

Мета роботи:Навчитися моделювати листові деталі з використанням системи тривимірного комп’ютерного моделювання КОМПАС-3D.

Матеріальне забезпечення:

1. Персональний комп’ютер, що працює під керуванням операційних систем MS Windows XP/7(Seven).

2. Система КОМПАС-3D.

3. Текстовий редактор Word.

4. Графічна утиліта зняття копії екрана.

5. Растровий графічний редактор MSPaint.

 

Порядок виконання роботи

 

1. Створила новий документ КОМПАС-Деталь, на компактній панелі активізувала панель Елементи листового тіла.

2. Створила в ескізі на площині XYзображення прямокутника, точка перетину діагоналей яких повинна співпадати з центром ескізу і розмірами 150x100. Для цього скористалася командою Прямокутник по центру і вершині на панелі інструментів Геометрія. Вийшла із режиму редагування ескізу і натиснула кнопку Листове тіло, на панелі Елементи листового тіла. На панелі властивостей нічого не змінювала, просто натиснула кнопку Створити об’єкт – і отримала листову заготовку товщиною 1 мм.

3. Натиснула кнопку Згин, при цьому в строчці підказки відобразився текст Вкажіть прямолінійне ребро. Натиснула по одному з ребер верхньої грані листового тіла. У вікні представлення з’явився фантом майбутнього згину. Задала радіус згину в однойменному полі рівний 1 мм, а довжину згину – 20 мм (рис. 1) і створила елемент.

 

 

Рисунок 1 – Фантом тривимірного елемента при виконанні операції Згин

 

4. Побудувала ще три таких самих згини на ребрах верхніх граннях плоского тіла, що залишилися. Відповідні параметри кожної операції (радіус і довжина згину) встановлювала однаковими для всіх операцій.

5. Натиснула кнопку Замикання кутів . У вікні моделі по черзі вказала стики у верхній частині згинів, які необхідно замикати (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Виділення кутів на згинах для замикання

 

Натиснула кнопкою мишки тільки по циліндричній частині згинів граней, що стикуються або по їх спільному ребру. Зі списку, що розкривається, Спосіб замикання на панелі властивостей обрала пункт Замикання встик, а в списку Обробка кута – варіант Без обробки. Створила операцію (рис. 3).

 

 

 

Рисунок 3 – Модель після замикання кутів на згинах

 

6. Знову виконала команду Згин. В якості опорного задала верхнє ребро внутрішньої грані одного зі згинів. На цей раз налаштувала параметри операції наступним чином. Із списку, що розкрився, Розміщення вибрала пункт По центру. Після вказання даного пункту справа від списку, що розкривається, з’явилося поле Ширина згину. Задала цьому параметру значення 150 мм. Довжину і радіус згину встановіть рівними 20 і 1 мм відповідно.

Перейшла на вкладку Бокові сторони панелі властивостей. Натиснула кнопку Уклон і кут зліва і в полі Уклон1 ввела значення 45. Аналогічні дії виконала для правої сторони згину (кнопка Уклон і кут справа і поле Уклон2).

Створила операцію. В результаті отримала наступний тривимірний елемент (рис. 4).

 

 

Рисунок 4 – Згин з особливими настройками

 

Створила ще три таких згини на кожній з бокових стінок корпуса.

Рисунок 5 – Додавання згинів до листової деталі

 

7. Створила новий ескіз на зовнішній площині грані нижньої стінки корпуса. В ескізі побудувала звичайну окружність та проміні Закінчивши побудову зображення в ескізі, викликала команду Буртик. Програма запропонувала побудову моделі, і створила модель за запропонованими параметрами.

   


 

Рисунок 6 –результат виконання операції Буртик

 

Примітка

На тривимірні елементи, сформовані за допомогою команд створення і редагування листових деталей, не розповсюджуються команди формування масивів. По цій причині штамповку і інші листові елементи доводиться формувати кожен окремо.

8. Використала команду Відкрита штамповка. Для цього на зовнішній грані нижньої стінки деталі створіть чотири ескізи, кожен з яких містить по окружності. Потім, основуючись на кожен ескіз, виконала команду Відкрита штамповка (рис. 7). Настройки операції залишила за замовчуванням.


9. Використала команду Закрита штамповка. Для цього на зовнішній грані нижньої стінки створила ескіз еліпса, потім натиснула клавішу закрита штамповка. Задала параметри по замовчуванню.

 

 

Рисунок 7 – Результат виконання команди Відкрита штамповка та Закрита штамповка

 

10. Запустила процес створення ескізу на зовнішній грані бокової стінки. В ескізі побудувала 9 невеликих вертикальних відрізків однакової довжини, рівновіддалених один від одного. Викликала команду Жалюзі і налаштувала її наступним чином:

· напрямок побудови – прямий;· положення жалюзі – праве;

· висота і ширина –5 і 6 мм;

· радіус закруглення основи – 5 мм;

· спосіб побудови – витяжка.


Для підтвердження створення тривимірного елемента натиснула кнопку Створити об’єкт.

 

 

Рисунок 8 – Елемент листового тіла – жалюзі

10. Запустила процес створення ескізу на зовнішній грані бокової стінки. В ескізі побудувала прямокутник з сторонами 100 х30 мм. Викликала команду Виріз в листовому тілі і вирізала вікно. Також на цій грані зробила чотири отвори, за допомогою команди Отвір в листовому тілі. Для цього створила ескіз із чотирьох окружностей, діаметром 7мм. Вийшла з ескізу. За допомогою команди Отвір в листовому тілізавершила операцію.


 

Рис. 9 – елемент листового тіла Виріз в листовому тілі, Отвір в листовому тілі


11. Також за допомогою команд Згин та Пластина побудувала пластину. Для цього на одному з ребер побудувала прямокутник розмірами 30х30мм і натиснувши клавішу Пластинастворила пластину. Повторюючи операції Згин та Пластина створила пластину потрібних розмірів та направлення.

Рис. 10 елемент листового тіла - Пластина

 

У листових моделей є одна дуже цікава можливість: оскільки більшість елементів моделі отримані за допомогою згинання, то саму деталь можна розігнути, тобто отримати модель листа, з якого деталь виготовлялась (так звану розгортку).

Попередньо необхідно задати параметри розгортки: грань, яка буде залишатися нерухомою при розгортанні деталі, а також згини, які слід розгорнути (за замовчуванням розгортаються всі згини в моделі). Для цього натиснула кнопку Параметри розгортки на панелі інструментів Елементи листового тіла, а потім вказала нерухому грань. В якості цієї грані прийняла одну з граней першої операції листового тіла (ту, з якої починалася побудова). Натисла кнопку Створити об’єкт, щоб остаточно встановити параметри розгортки.


Після цього на панелі Елементи листового тіла стала доступною кнопка Розгортка. Натиснула її, і отримала лист металу, з якого була зроблена корпусна деталь (рис. 11).


   

Рис. 11 елементи листового тіла коробка і розгортка.

 

Висновок: Навчилася моделювати листові деталі з використанням системи тривимірного комп’ютерного моделювання КОМПАС-3D.

 


<== предыдущая | следующая ==>
Оценка измеряемой величины и среднее квадратическое отклонение | Представление чисел в ЭВМ

Date: 2016-05-24; view: 291; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию