Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбов'язки і права студентів-практикантів 2 курсу

У період проходження практики студенти зобов'язані:

- відвідувати усі уроки класу, за яким закріплені;

- перебувати у школі не менше 6 годин;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку школи, розпорядження адміністрації, керівників практики;

- своєчасно виконувати всі види робіт, які передбачені програмою практики;

- дотримуватися норм педагогічної етики, зокрема просити дозвіл у вчителів на відвідування уроку;

- дотримуватися правила техніки безпеки і охорони праці, життя і здоров'я дітей;

- в останній день практики подати звітну документацію на перевірку методистам.

- Студенти мають право:

- отримувати консультації з будь-яких питань, що стосуються проходження практики у методистів практики;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення педагогічної практики;

- виявляти творчість, ініціативу у виконанні завдань практики.

Студентам пропонується протягом тижня ознайомитися на практиці в межах навчально-виховного процесу школи з методами психологічного дослідження, зокрема, спостереженням, анкетуванням, тестуванням, аналізом продуктів діяльності (див. Табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Зміст психологічного тижня навчальної практики студентів 2 курсу

День практики Зміст завдання  
1 день Вивчення за допомогою методу анкетування особливостей мотивації учнів. Ознайомлення з методом тестування (діагностика самооцінки школярів)
2 день Ознайомлення зі спостереженням як методом психологічного дослідження. Спостереження шляхів організаціїуваги та сприймання учбової інформації учнями на уроці (аналіз 3 уроків)
3 день Спостереження шляхів активізації пам’яті та розумової діяльності школярів (аналіз 3 уроків)
4 день Спостереження виховного впливу особистості вчителя в процесі навчальної діяльності (аналіз 2 уроків)
5 день Ознайомлення з методом аналізу продуктів діяльності. Визначення ригідності словникового запасу учнів.  

 

Розглянемо детальніше завдання, які необхідно виконати студентам протягом другого тижня навчальної психолого-педагогічної практики.1 день

Завдання 1. За допомогою методу анкетування вивчити особливості мотивації учіння школярів класу, за яким закріплені. Для початкових класів і 5 кл. використати «Анкету для оцінювання рівня шкільної мотивації та адаптації Н. Лусканової», для середньої та старшої школи – «Анкету вивчення мотивів навчальної діяльності учнів» Б. Пашнєва або анкету «Мотиви навчальної діяльності». Результати оформити у відсотках, порівняти, зробити відповідний запис в щоденнику.

Завдання 2. За допомогою методу тестування вивчити особливості самооцінки школярів й представити аналіз в щоденнику психолого-педагогічних спостережень. Для учнів початкової школи використати методику «Драбинка», для учнів середньої та старшої школи – методику «Експрес-діагностика рівня самооцінки».

2 день

Ознайомитись зі спостереженням як методом психологічного дослідження. Вивчити прояви пізнавальної діяльності учнів на уроці та способи керування нею.

Завдання 2

Шляхом спостереження визначити прояви пізнавальної діяльності учнів на уроці та способи керування нею:

а) спостереження шляхів організації та підтримання уваги учнів на уроці (проаналізувати 1 урок);

б) спостереження шляхів організації сприйняття учбової інформації та його характер (1 урок);

в). спостереження шляхів організації уваги чи сприйняття учнів (на вибір) (1 урок).

З день

Завдання 3

Користуючись методом спостереження проаналізувати прояви пізнавальної діяльності учнів на уроці та способи керування нею:

а) спостереження шляхів активізації пам’яті та її розвитку (1 урок);

б) спостереження процесу активізації розумової діяльності школярів (1 урок);

в). спостереження шляхів активізації пам’яті чи процесу активізації розумової діяльності учнів на уроці, на вибір (1 урок).

День

Завдання 4. Спостереження виховного впливу особистості вчителя в процесі навчальної діяльності ( проаналізувати 2 уроки).

Використавши метод спостереження, проаналізуйте шляхи виховання особистості школяра в процесі навчальної діяльності. Визначити, як вчитель враховував індивідуальні особливості учнів під час уроку.

День

Ознайомлення із методом аналізу продуктів діяльності.

Завдання 5

Проаналізуйте у 3-х учнів зошити для письмових робіт з різних предметів і на підставі аналізу складіть характеристику учнів як суб’єктів учбової діяльності.

Завдання 6

Методом аналізу продуктів діяльності визначте ригідність словникового запасу 3- х учнів (для аналізу використайте твори учнів).
Date: 2016-05-18; view: 303; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию