Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оқушыларды әңгімеге тарту. Әңгіме барысында көрнекіліктер қолдану

Оқу жоспары.

Оқытуды ұйымдастыру формалары:Семинар. Оқыту саяхаты Сабақ.

Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: Ю.К.Бабанский И.Я.Лернер. М.Н.Скаткин.

Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:Ы.Алтынсарин М.Жұмабаев. Б.Майлин.

Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын дидактикалық тестерӨткен тақырыптарға өзіндік сын бағаАлынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы:Бастауыш білім беру мектебіНегізгі білім беру мектебіЖалпы орта білім беру мектебі

Басқару әдістерінің негізгі топтары:Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері әлеуметтік-педагогикалық әдіс

 

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Жариялылық.ШынайлылыЕріктілік.

Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:Құндылық Жүйелік Ғылымилық

Биологиялық бағыт өкілдері:Н.К. КрупскаяЛ.И. Божович Э. Торндайк

Даму барысында адамда:Ғылыми дүниетанымы қалыптасады.Жеке тұлға ретінде қалыптасады.Сана мен өзіндік сана қалыптасады.

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

A) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.

B) Бір құбылысты екіншілермен салыстыра зерттеу.

C) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар:В.Г. БелинскийИ.А. Иванов.К.Д. Ушинский.И.Я. Кондратьев пен В.П. Симонов бойынша білімді меңгерудің деңгейлері:Затты айыра білу.Есте сақтау.Түсіну.Қолдану.

В.П.Беспалько бойынша білім туралы хабарларды меңгеру деңгейлері:Түсіну Тану Қайта жаңғырту. Қолдану.

В.В.Краевский мен И.Я. лернер білім берудің мазмұнын әлеуметтік тәжірибе ретінде қарастырып, мазмұн келесі өзара байланысты құрамдас бөліктерден тұратындығын айтады:Табиғат, қоғам, техника.Дағды, іскерлік.Интеллектуалдық рәсім.Іс-әрекеттің құралы.

Педагогиканың мазмұны келесі қызметтерді атқарады:Ақпартты.Әдіснамалық.Оқытушылық.Дамытушылық.

Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау келесі принциптерге сүйенеді:Мақсатқа бағыттылық. Ғылымилық.Негізділік.Тұтастылық.

Әдіснамалық білімнің 4-құрылымдық деңгейі:Философиялық.Жалпы ғылыми.Нақты ғылыми.Технологиялық

Педагогикалық процесс:Арнайы ұйымдастырылған білім.Білім алу.Білім мен тәжірибені меңгеру. Педагогтар мен білім алушылардың өзара әрекеті.

Педагогикалық процесс:Білімділік.Тәрбиелеушілік.Дамытушылық. Әдістемелік.

Педагогикалық өзара әрекеттесу:Педагогикалық әсер.Педагогикалық әсерін белсенді қабылдау.Ақпаратты ұғыну.Студенттің өзіндік белсенділігі.

Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:Әрбір сабақтың білім беру мақсатын дәл анықтау.Сабақтың ақпарттылығын реттеу.Танымдық іс-әрекеттің жаңа технологияларын енгізу.Оқытудың әрқилы түрлерін, формалары мен әдістерін тиімді ұштастыру.

Қазіргі сабаққа қойылатын негізгі талаптар:Ғылымның жаңа жетістіктерін негізге алу.Сабақта барлық дидактикалық принциптерді жүзеге асыру. Білім алушылардың қызығушылығын ояту.Білім алушылар ұғынатын пәндік байланыстарды орнату.

Педагогиканың негізгі қарастыратын негізгі мәселелері:Жеке адамның дамуы.Білім беру, тәрбиелеу.Туындаған қиыншылықтарды шешу.Әдістемелік проблемаларды шешу.

Жалпы адамзаттық мәдениет:Адамдардың іс-әрекетін үйлестірудегі шара..Интеграцияланудағы шара.Тәрбие мақсатын анықтаушы.Оқушылардың оқу іс-әрекетін бақылауды ұйымдастыруға қойылатын педагогикалық талаптар:Әр оқушының жеке жұмысын бақылау.Бақылаудың барлық оқу пройесінде жүйелі журуі.Оқыту бағдарламаларының барлық бөлімдерді қамтуы.Бақылаудың объективтілігі.

Мектептегі әдістемелік жұмыстардың міндеттері:Мектептің педагогикалық ұжымы ісәрекетінде педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеу.Инновациялық бағытталақты қалыптастыру. Мұғалімнің даярлық деңгейін арттыру. Зерттеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың формалары әр түлі факторларға байланысты өзгеріске түседі:Білім саласындағы мемелекеттік аясат.Мұғалімдердің педагогикалық деңгейі.Моральдік-психологиялық климат.Мұғалімдер мен ұжым арасындағы нақты ситуация.Педагогика әдіснамасы:Педагогикалық шындықты көрсететін білім алу әдістері.Педагогикалық шындықты көрсететін білім алу принциптері.Педагогикалық теорияның құрылымы.Зерттеу жұмысыныңы сапасын бағалайтын іс-әрекет жүйесі.

Ғылыми дүнетаным:Қоғамдық сананың дамыған формасы.Философиялық көзқарас.Адамгершілік көзқарас. Эстетикалық көзқарас.

Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері:Әңгімен мазмұнының оқушылардың жас ерекшеліктеріне мен әлеуметтік тәжірибесіне сәйкестігі.Әңгіменің қызықты, әсерлі болуы.

Оқушыларды әңгімеге тарту. Әңгіме барысында көрнекіліктер қолдану.

А.С.Макаренко жеке адам тәрбиесінің қоғамдық бағыттылығы тұрғысынан ұжымның кейбір белгілерін көрсетеді:Ұжым тәрбиенің мақсаты және объектісі.Ұжым адамдарды жалпы мақсаттылыққа біріктіреді.Ұжым қоғамның бөлігі.Ұжымның өзін-өзі басқару органдары мен басқарушылары болады.

Білім мазмұнын іріктеудің жалпы дидактикалық өлшемдер жүйесі:Өзінше ойлай алатын шығармашылық тұлға қалыптастыру.Оқыту материалдарын жоғары ғылыми және практикалық мәнділікте көрсету.Білім мазмұнын құрастыруда халықаралық тәжірибені ескеру.
<== предыдущая | следующая ==>
Список использованных источников. 4. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: Теоретико-практи­ческий базис: учебное пособие | Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Date: 2016-05-17; view: 127; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию