Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання на роботу. 1 Написати програму на мові асемблер, для виконання завдання відповідно до варіанту (таблиця 4.2):

 

1 Написати програму на мові асемблер, для виконання завдання відповідно до варіанту (таблиця 4.2):

 

Таблиця 17.2 – Варіанти завдань

Варіант Завдання
Зсунути трибайтне число, розміщене по адресу [100h] вліво до першого одиничного біта
Зсунути трибайтне число, розміщене по адресу [100h] вправо до першого одиничного біта
Зсунути трибайтне число, розміщене по адресу [100h] вліво до першого нульового біта
Зсунути трибайтне число, розміщене по адресу [100h] вправо до першого нульового біта
Якщо в комірці пам’яті, розміщеної по адресу [100h] записане число нуль, то записати в дану комірку число 114. Інакше – інкрементувати значення в даній комірці
Якщо в комірці пам’яті, розміщеної по адресу [100h] записане число з парною кількістю одиничних бітів, то записати в дану комірку число 103. Інакше – декрементувати значення в даній комірці
Якщо в комірці пам’яті, розміщеної по адресу [100h] записане число з непарною кількістю одиничних бітів, то записати в дану комірку число 89. Інакше – інвертувати його

Продовження таблиці 17.2

Якщо в комірці пам’яті, розміщеної по адресу [100h] записане додатнє число, то змінити його знак (перевести в додатковий код).
Якщо в комірці пам’яті, розміщеної по адресу [100h] записане від’ємне число, то змінити його знак (перевести з додаткового коду).
Якщо число в комірці пам’яті, розміщеної по адресу [100h], ділиться на 2 без остачі, то поділити його на 4, інакше – помножити на 2.
Переслати 100 байт пам’яті починаючи з адреси [100h] в нову область пам’яті, яка починається по адресу [300h]
Переслати 80 байт пам’яті починаючи з адреси [100h] в нову область пам’яті, яка починається по адресу [200h]
Якщо значення, розміщені в комірках пам’яті по адресах [100h] та [101h] мають однаковий знак, то додати їх, інакше – перемножити. Результат розмістити по адресу [105h] виділивши потрібну кількість комірок пам’яті
Якщо обидва значення, розміщені в комірках пам’яті по адресах [100h] та [101h] діляться на 2 без остачі, то додати їх, інакше – перемножити. Результат розмістити по адресу [105h] виділивши потрібну кількість комірок пам’яті
Якщо в молодшій тетраді числа, розміщеного в комірці пам’яті по адресу [100h] є парна кількість одиничних бітів, то інкрементувати його, інакше – декрементувати

 2 Виконати трасування програми в середовищі Turbo Debugger. Після виконання кожної команди процесора відображати значення регістрів що змінилися.

3 Зробити висновки за результатами роботи.

Примітка. Стан регістрів і комірок пам’яті фіксувати після виконання кожної операції до коду завершення програми.

 

17.4 Контрольні запитання

 

1 Які є типи сегментів? Для чого призначений кожен тип сегменту?

2 Як відбувається запис та зчитування інформації в (із) сегмент стеку? Які регістри призначені для роботи зі стеком?

3 Як можна змінити значення регістра cs? Як можна змінити значення регістра IP?

4 В яких сегментах можуть розміщуватися дані? Поясніть свою відповідь.

5 Назвіть всі відомі вам способи задання адреси даних в пам’яті.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №18

 

РОБОТА З МАНІПУЛЯТОРОМ “МИША”

 

18.1 Мета роботи

 

Освоїти основні функції (позиціонування, визначення поточного положення курсору тощо) і методи роботи з маніпулятором “миша”.

 

18.2 Теоретичні відомості

 

Переміщення маніпулятора “миша” виміряються в кроках- це мінімальне переміщення, яке реєструється її давачами (орієнтовно 1/8 мм). Обробка, що викликані зміною положення та натисканням кнопок маніпулятора здійснюється за допомогою обробника якого встановлює драйвер миші, що загружається при запуску системи. Сучасні драйвери підтримують близько 60 функцій, що дозволяють настроювати властивості маніпулятора, профілі прискорень, віртуальні координати, додаткові оброблювачі подій тощо.

Набір функцій для роботи з маніпулятором “миша” через DOS реалізовано за допомогою переривання 33h.

 

Таблиця 18.1 – Функції переривання 33h

Функція Опис
00h Ініціалізація маніпулятора
01h Включити зображення курсор маніпулятора
02h Виключити зображення курсору маніпулятора
03h Визначити поточне положення курсору маніпулятора

Продовження таблиці 18.1

04h Встановити курсор маніпулятора у вказану позицію екрану
05h Визначити положення курсору при натисканні клавіш
06h Визначити положення курсору при відпусканні клавіш
07h Задати діапазон руху курсору маніпулятора по горизонталі
08h Задати діапазон руху курсору маніпулятора по вертикалі
0Аh Задати форму курсору в текстовому режимі
0Вh Визначити вміст лічильника переміщення маніпулятора

 
Date: 2015-12-12; view: 72; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию